Meranie emisií

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Členské štáty sa dohodli na nových pravidlách na zníženie emisií metánu ...

Návrh tiež umožňuje využívanie rôznych zariadení na meranie emisií, ako aj flexibilitu v špecifických vnútroštátnych alebo geologických podmienkach. Odvetvie ropy a zemného plynu. Prevádzkovatelia budú musieť merať emisie metánu a vypracúvať o nich správy, ktoré budú kontrolovať nezávislí akreditovaní overovatelia.

www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/12/19/member-states-agree-on-new-rules-to-slash-methane-emissions/

Prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku získal výrobný ...

Prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku získal výrobný závod Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom. 15:00. ... Žilinského kraja: Paľova búda v Žiline (FOTOGALÉRIA) 14:31. E-shop na nákup a správu parkovacích kariet v meste Žilina bude dostupný už v utorok. 14:00. V Závodí uletel papagáj žako kongo. Počúva na ...

zilina.sp21.sk/a/10407/prvu-akreditaciu-na-meranie-emisii-aut-na-slovensku-ziskal-vyrobny-zavod-kia-slovakia-v-teplicke-nad-vahom

Výrobný závod Kia získal prvú akreditáciu na meranie emisií áut na ...

Výrobný závod Kia získal prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku. Infoservis. •. 05 jún 2023, 01:00. Foto: Kia Slovakia. Kia Slovakia má prvé akreditované emisné laboratórium na Slovensku. Zariadenie vybavené najnovšími technológiami ovládajú priamo zamestnanci automobilky a výsledky emisných testov budú ...

www.zilinak.sk/clanky/24390/vyrobny-zavod-kia-ziskal-prvu-akreditaciu-na-meranie-emisii-aut-na-slovensku

Kontrola – meranie emisii – a diagnostika - kontrolaemisii.sk

KONTROLA – MERANIE EMISIÍ A DIAGNOSTIKA. pred blížiacim sa termínom STK a EK; po opravení závad a neprejdení cez EK ... 010 01 Žilina. PREVADZKA PEZINOK. Autoservis REPAS. Drevárska 23. Areál, Beta Car. Pezinok 902 01. Kontaktná osoba. Juraj Miklušičák . Tel: +421918838832. Email: info@kontrolaemisii.sk. Kontrola – meranie ...

www.kontrolaemisii.sk/

Zilina | Lexus Slovensko

Kontaktovať predajcu Lexus Dlhá 84 010 09 Žilina Tel. +421 41 70 65 500 E-Mail: lexus.predaj@atza.sk. contact. Dealers List. Lexus-Zilina. MENU . VYBERTE SI Close reachout button overlay. ... Meranie emisií a vykonanie kontroly na STK vrátane prípravy vozidla ...

www.lexus.sk/contact/dealers/Lexus-Zilina

SÚDST, s.r.o. Žilina

Vykonávame meranie emisií hluku, rozmerov, hmotnosti, rýchlosti, sily na ovládačoch a brzdenia motorových vozidiel a mechanizmov. VIAC INFO. Overovanie vozidiel a systémov ... Spoločnosť SÚDST, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:Sro, Vložka č.12256/L ...

www.sudst.sk/

Letisko Žilina | Žilinak.sk

Letisko Žilina (IATA: ILZ, ICAO: LZZI) je letisko v obci Dolný Hričov, 10 km západne od Žiliny. Letisko je používané na vnútroštátne a medzinárodné lety, okrem toho slúži aj pre potreby Žilinskej univerzity. ... Výrobný závod Kia získal prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku ; 2 . Pri nehode lietadla v ...

www.zilinak.sk/temy/letisko-zilina

Enviroregister.sk | Meranie prašnosti a chemických škodlivín

Meranie prašnosti a chemických škodlivín. Stanovenie koncentrácie pevných aerosolov a chemických látok vo vonkajšom a pracovnom ovzduší, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technika. Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina. Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií ...

www.enviroregister.sk/meranie-prasnosti-a-chemickych-skodlivin.html

Enviroregister.sk | Merania emisií zdroja, Banská Bystrica, Žilina

Meranie emisií zdroja. Oprávnené merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie monitorovacích systémov, meracia a diagnostická technika. Stredoslovenský región. MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava

www.enviroregister.sk/meranie-emisii-zdroja-banskabystrica-zilina.html

EnviroTeam Slovakia | Meranie emisií

EnviroTeam Slovakia - najlepší rozmer pre Vaše emisie. Merania emisií CO, NO X, SO 2, TZL, PM 2,5/10, TOC, VOC, anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov, dioxínov/furánov a PCB zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom 3-och komplexne vybavených meracích vozidiel... Laboratórium je spôsobilé vykonávať kontrolu účinnosti II. stupňa ...

www.etske.sk/

EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií - ets-ke.sk

Meranie kyslého rosného bodu v spalinách a odpadových plynoch. +421 903 628 243 - Mária Kožejová, obchodný úsek. +421 903 628 216 - Anna Vargová, sekretariát. +421 / 55 / 611 24 11. sekretariat@ets-ke.sk.

www.ets-ke.sk/

Prístroje na meranie emisií | Testo, s.r.o.

Toto meranie musia vykonávať len kvalifikované osoby. Prístroje na meranie emisií umožňujú meranie rôznych objektov. Patria medzi ne zvuky a vibrácie, ale aj pachy a látky znečisťujúce ovzdušie. Väčšina vykonávaných meraní súvisí s látkami znečisťujúcimi ovzdušie. Tieto merania by mali zahŕňať aj identifikáciu ...

www.testo.com/sk-SK/produkty/pristroje-na-meranie-emisi

TÉMA MONITORING - Kontinuálny monitoring emisií - Meratex

Veľké spaľovacie zariadenia (kotly) – (Smernica 88/609/EEC) Kontinuálne merania a zaznamenávanie emisií týchto znečisťujúcich látok: Smernica pripúšťa meranie tuhých látok a SO2 aj formou diskontinuálnych meraní alebo inou vhodnou metódou namiesto kontinuálneho monitoringu.

www.meratex.sk/kontinualny-monitoring-emisii

Nájdite ten správny merač spalín Testo | Testo, s.r.o.

Vyhľadávanie úniku plynu. Pomocou prístroja na vyhľadávanie úniku plynu od firmy Testo nájdete netesnosti na plynových vedeniach vždy rýchlo, spoľahlivo a konformne. Rýchla reakcia aj u minimálneho množstva plynu. Ohybná sonda dosiahne aj na ťažko prístupné miesta; akustický a optický alarm okamžite po odhalení netesnosti.

www.testo.com/sk-SK/produkty/spaliny-plyn-a-castice

Meranie, rozbory a audit vzduchu (24 výsledkov) - Azet.sk

Meranie, rozbory a audit vzduchu. (24 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Ekologické a komunálne služby Meranie, rozbory, audit Meranie, rozbory a audit vzduchu. Všetky lokality. Česká republika (3) Slovensko (20) Bratislavský kraj (5) Košický kraj (7) Nitriansky kraj (2)

www.azet.sk/katalog/meranie-rozbory-a-audit-vzduchu/

Emisie – Imisie | Meracie prístroje | Meratex

Emisie - Imisie. Táto stránka je venovaná prístrojovému vybaveniu pre firmy zaoberajúce sa oprávnenými meraniami emisií, pre firmy v oblasti priemyselnej výroby, ktoré vykonávajú kontrolné a technologické merania emisií, pre špeciálne skúšobné laboratóriá a iné firmy a osoby. V našej ponuke máme kompletné meracie ...

www.meratex.sk/emisie-imisie/

JOSEPHINE - Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná a ...

Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná a periodická kontrola AMS. znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. integrovaného povolenia objednávateľa č. 564/OIPK/04-Va/720080103 a následných jeho zmien. Návrh na plnenie kritéria.

josephine.proebiz.com/sk/tender/14062/summary

Enviroregister.sk | Meranie osvetlenia a mikroklímy

Bilancovanie emisií VOC. www.vurup.sk. BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, 040 11 Košice Meranie umelého osvetlenia, architektonické svietidlá pre interiér a exteriér, návrh a montáž osvetlenia. ... 010 04 Žilina Meranie hluku, vibrácií a osvetlenia, hlukové štúdie, technická akustika, antivibračné a protihlukové opatrenia ...

www.enviroregister.sk/meranie-osvetlenia-a-mikroklimy.html

POROVNANIE GLOBÁLNE DEFINOVANÝCH JAZDNÝCH CYKLOV PRE MERANIE EMISIÍ A ...

PRE MERANIE EMISIÍ A SPOTREBY POHONNÝCH LÁTOK Branislav Šarkan1, Lukáš Holeša2 Úvod Svet v posledných rokoch zažíva neustály rast motorizácie obyvateľstva. Tento rast ... Univerzitná 1, 010 26 Žilina, SR, 0415133523, lbranislav.sarkan@fpedas.uniza.sk 2 Ing. Lukáš Holeša - Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ...

tac.uniza.sk/pdfs/das/2012/01/35.pdf

Meranie emisií vozidiel počas skutočnej jazdy: Rada sa dohodla na ...

V dohodnutom znení: sa faktory zhody, ktoré sa uplatňujú na meranie emisií pri skutočnej jazde z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel, stanovujú na rovnakú úroveň ako v návrhu Komisie; sa od Komisie požaduje, aby každé dva roky preskúmala technický vývoj týkajúci sa presnosti prenosných systémov merania emisií ...

www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/12/11/measuring-real-driving-car-emissions-council-agrees-on-its-position/