Meranie a odtienenie radónu

INGES, spol. s r.o.

INGES, spol. s r.o.

Prodej, pronájem a servis mobilních třídičů či drtičů kameniva a sutí. Prodej zemědělských a silničních podvalníků DamCo Trailers. Geologicko-průzkumná divize Vám nabízí – inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, analýza rizik, průzkum ...

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Radon- meranie - - Pozemok

Inak výsledky merania radónu nie sú ... blackomt @rudyy Iba som chcel pomôcť a tie peniaze čo by dala za meranie môže investovať ... okres Žilina . Staviam ...

www.modrastrecha.sk/forum/pozemok/radon-meranie/

Radon- meranie - - Pozemok - str. 2

... potrebovala by som poradit firmu na meranie ... k žiadosti o stavebné povolenie sme museli buď doložiť papier o meraní výskytu radónu ... Okres Žilina ...

www.modrastrecha.sk/forum/pozemok/radon-meranie/

SSS_2009_1 by Jan Pecvaj - issuu

... zameraná na meranie, ... predseda SK Jaskyniarska skupina Spišská Belá Jaskyniarska skupina priebežne pracovala podľa plánu na lokalitách Belianskych a ...

issuu.com/pecvaj/docs/sss_2009_1

Stav horninového prostredia a jeho ochrana - sazp.sk

Zložky životného prostredia a ich ochrana 16 ENVIROMAGAZÍN 1/2009 Pri riešení problémov ochrany a tvorby životného prostredia je vždy nevyhnutné zaoberať ...

www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2009/enviro1/06_stav.pdf

Najnovšie súťaže | Cenové Ponuky

Meranie radónu: Sklabin ... Plastové okná 14ks: Dubnica nad Váhom: 0-15.10.2016: Stavebné povolenie: Bitarová: 0-14.10.2016: Plastové okná 2ks: Bratislava: 0 ...

www.cenoveponuky.sk/sutaze/najnovsie

Geologické práce, prehľad geológov a odborníkov na ...

Meranie a odtienenie radónu (11) Zobraziť viac kategórií a lokality. ... 013 05 Belá Kontakty. GEOBOM, s.r.o. Pridať hodnotenie. Vŕtané a vsakovacie studne.

www.azet.sk/katalog/geologicke-prace/

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA - minv.sk

... V územnom konaní požadujeme predložiť meranie objemovej aktivity radónu v ... okres Žilina, Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch p.č. KN ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/eia/R%20-%20Grundy.pdf

Výročná správa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Bratislava, apríl 2013 Výročná správa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ...

readgur.com/doc/185652/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-v%C3%BDskumn%C3%A9ho-%C3%BAstavu-p%C3%B4doznalectva-a-ochrany-...

ZÁPISNICA Č 3/2016 ho d a 12.05.2016 o 18:00 hod.

v prospech obce Brezany v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. ... vykoná meranie prítomnosti radónu v uvedenej lokalite, ...

www.obecbrezany.sk/files/2211-zapisnica-12.05.2016.pdf

Zoznam organizácií autorizovaných na výkon overovania ...

059 01 Spišská Belá. ... 2007/160/003585/00160 tlakomery na meranie tlaku v ... 2005/160/009506/03213 meradlá objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu a ...

www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/metrologia/zoznam_ao_ov_k_2007_06_30-69805.doc

www.unsk.sk

Belá 8.17 1984.00 LV vA15 Park v Bohuniciach Bohunice 3.60 1984.00 KN vA16 Park v Číčove Číčov 5.60 1981.00 TO vA17 Park v Hajnej Novej Vsi Hajná Nová Ves 11 ...

www.unsk.sk/Files/ShowFile/24016

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA - minv.sk

... Budatín, s.r.o., Murgašova ... V územnom konaní predložiť meranie objemovej aktivity radónu v zmysle vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/eia/budatin.pdf

SZM.sk - R - BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

... Modrý Kameň, Nová Baňa, Revúca, Rimavská Sobota, Spišská Belá, Žarnovica, ... meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu na pozemku pred ...

szm.sk/firmy/r/_VUCbanskobystricky/

ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja - čistopis

... Lehota pod Vtáènikom, Lieš any, Lipník, Malá Èausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nevidzany, Nitrianske ... Valaská Belá - Nitrianske Rudno -Nováky. ...

www.tsk.sk/buxus/docs//uzemneplanovanie/UPN_TSK.doc

Zoznam jaskyň - 03 - Zoznam literatury by Jan Pecvaj - issuu

Speleologický prieskum a dokumentácia Belianskej jaskyne jaskyniarskou skupinou Spišská Belá. In P. Bella, Ed. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, ...

issuu.com/pecvaj/docs/name6af6c4

4459-11_STYL domu a bytu 4-2011 - scribd.com

Izolačné dielce copule zaisťujú izoláciu proti radónu a zemnej vlhkosti. Systém copule taktiež zaisťuje vzduchovú izoláciu budov. FASTRADE SK s.r.o.

www.scribd.com/document/62820320/4459-11-STYL-domu-a-bytu-4-2011

SZM.sk - H - BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

... Poltár, Rimavská Sobota, Spišská Belá, Veľký Krt ... EIA, meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb ...

szm.sk/firmy/h/_VUCbanskobystricky/

ZA-Zámer-Súčasný stav ŽP - zilina.sk

... hodnoty objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu ... Jeho zázemie tvorí krajské mesto Žilina a okres Žilina. ... ZVL Bytčica), stavebné ...

www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20060224115110.doc

OVZDUŠIE - Žilinský samosprávny kraj

V súčasnej dobe neexistuje sieť staníc pre meranie nadmerného hluku. ... (hlavne radónu v pôde), ... rok okres Žilina okres Čadca okres Martin okres Lipt.

www.regionzilina.sk/files/odbory/RR/UPNVUCZK/KAP2_10C.doc

Pravda.sk - Debata - Takmer polovica diviakov zo Šumavy je ...

A dodám, že sa na toho černobylského mravca chytí ryba aj u nás. Trebárs na Váhu v RK. Tie trasľavé latexové nožičky nepotopiteľnej veľkej potvory ...

debata.pravda.sk/debata/417099-takmer-polovica-diviakov-zo-sumavy-je-radioaktivna/prispevok/4292744/

Konštrukcia strechy - stavebnik.sk

Meranie tesnosti hydroizolácie ... klampiarenská výroba Lietavská Lúčka okres Žilina. ... Izolačné práce, hlavne izolácie proti vode, radónu www ...

www.stavebnik.sk/firmy/hruba-stavba/konstrukcia-strechy.html

Stavebné firmy - ABC.sk

... meranie káblových sietí a lokalizovanie porúch, ... Spišská Belá ... tlakovej vode a radónu, ...

www.abc.sk/www/VyrobaStavebneFirmy.htm

1 - Enviroportál

5.7.1.13 Monitorovanie radónu v ... Po roku 1978 sa postupne vybudovalo 7 staníc na meranie regionálneho znečistenia ovzdušia a ... Celulózka Neusiedler SCP, a ...

enviroportal.sk/ism/pdf/cudz/Konc2005-1.doc

Informácia - lrv.rokovania.sk

Monitorovanie objemovej aktivity radónu v geologickom prostred ... Celulózka Neusiedler SCP, ... Meranie prietokov 375 375 376 376 376 Meranie teploty vody: ...

lrv.rokovania.sk/data/att/52177_subor.doc

ES KOVOPROJEKT EKOLOGICKÉ STAVBY spol - zilina.sk

Okres: Žilina. Kataster ... Bytčica a Bánová. ... V závislosti na objemovej aktivite radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôdy možno územie Slovenskej ...

www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20060828140210.doc

www.rokovania.sk

05 Monitoring objemovej aktivity radónu v ... Akútnosť problému ohrozenia turistického chodníka v doline Suchá Belá bola ... Meranie bolo usporiadané do ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/3943

www.rokovania.sk

05 Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí ... Geodetické meranie siete bodov sa uskutoční pravdepodobne až v roku ... Suchá Belá III.

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/2635

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

05 Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom ... pozorovacie body a bolo vykonané základné meranie na dvoch ... chodníka v doline Suchá Belá bola ...

dionysos.gssr.sk/cmsgf/files/Inform_sprava_2007/Inform_sprava_2007.pdf

5023-12_STYL domu a bytu 3-2012 - Documents

5023-12_STYL domu a bytu 3-2012. by miroslav-gibala. on Feb 20, 2015. Report Category: Documents

documents.tips/documents/5023-12styl-domu-a-bytu-3-2012.html

Ochrana zivotneho prostredia v baniach - enviromagazin.sk

... výronom nitróznych plynov výfukovými plynmi a výronom radónu. ... pracovného prostredia slúži celá rada prístrojov na meranie: ... Banská Belá ...

www.enviromagazin.sk/enviromc1_3/ochrana23.html

ČIASTKOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM - geology.sk

05 Monitoring objemovej aktivity radónu v ... Akútnosť problému ohrozenia turistického chodníka v doline Suchá Belá ... polohové meranie pohybov ...

www.geology.sk/doc/vs/2007/VS_SGUDS_07_pril_2.pdf

Konštrukcia strechy - realizácia

Meranie tesnosti hydroizolácie ... klampiarenská výroba Lietavská Lúčka okres Žilina. ... Izolačné práce, hlavne izolácie proti vode, radónu www ...

www.stavebnik.sk/firmy/-realizacia-/hruba-stavba/konstrukcia-strechy.html

Vlhkost | 123dodavatel.sk

... podláh a stropov stavebných objektov, meranie vlhkosti, odstraňovanie plesní a zápachu), ... radónu, ropným produktom ... Spišská Belá;

www.123dodavatel.sk/produkty/vlhkost

Terms for field Subject - Súborný katalóg knižníc TSK ...

Valaská Belá (Slovensko) (3) ... vplyv radónu na človeka (1) ... výskumné meranie (1) výskumné plány (1) výskumné projekty (8)

rknis.tsk.sk/k/eng/c1tv.htm

www.iedu.sk

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Akreditačná komisia MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie ZOZNAM VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNÍ A AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_1_cast.rtf

www.sepsas.sk

SPRÁVA O HODNOTENÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany – Horná Ždaňa Navrhovateľ: SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ ...

www.sepsas.sk/Dokumenty/Posudzovanie_ZP/2012/11/Cast_C.pdf

www.enviroportal.sk

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2015 Vážení čitatelia, držíte v rukách publikáciu, ktorá prináša informácie a zistenia ...

www.enviroportal.sk/uploads/spravy/sprava-2015-final-ep.pdf

Izolačné a zatepľovacie práce - strana 6 — Zoznam.sk

... radónu, ropným produktom, izolácie striech. ... 05901 Spišská Belá. Opravy striech, ... Meranie vlhkosti, ...

www.zoznam.sk/katalog/Stavba-dom-dielna/Stavebna-cinnost/Izolacne-zateplovacie-prace/sekcia.fcgi

Register pre pole Téma (predmetové heslá alebo kľúčové ...

Valašská Belá (1) valašská dedina (2) valašská kolonizá.. (4) Valašská múza (Pr.. (1) Valašská rallye (2) Valašská rallye (.. (1) Valašské Klobouky.. (7)

rknis.tsk.sk/k/c3tv.htm

www.rokovania.gov.sk

UV-3168_2013/015_navrh_zaznamu_z_rokovania_vlady_SR_(00156_2013_1210)_(UPV_SR)_(2013-01-23).rtfčNávrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky

www.rokovania.gov.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/678

rokovania.gov.sk

... Zaviesť do praxe nástroje na meranie a podporu rozvoja kvality v práci s mládežouMožné opatreniaVytvoriť konsenzus o kritériách a indikátoroch ...

rokovania.gov.sk/RPO/Material/DownloadForNeg

www.nrsr.sk

ISO/TC 113 Meranie prietokov v otvorených korytách, ... objemová aktivita radónu 222; – dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty:

www.nrsr.sk/web/dynamic/Download.aspx