Likvidácie, konkurzy

ZKR > konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, zrušenia ...

Spišská Belá: PO: 10.02.2017: MP: K: Marián ... KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE; 9961. ... reštrukturalizácie, zrušenia, likvidácie a oznámenia spoločností ...

www.zkr.sk/

ZKR > konkurzy

Konkurzy. Reštrukturalizácie. Likvidácie. Zrušenia. Oznámenia. Manažér > konkurzy. ... Spišská Belá: PO: 10.02.2017: MP: K: Marián Kulifaj: Modra: BA: 10 ...

www.zkr.sk/konkurzy.aspx

Search, View and Navigation - Epredpisy.sk

... Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie / Konkurzy a ... WELLINGTON s.r.o., Spišská Belá. Euromont ...

www.epredpisy.sk/konkurzy/2518839-vyhlasene-konkurzy-retrukturalizacie-a-likvidacie-oktober-2012-

Search, View and Navigation - Epredpisy.sk

... s.r.o., Žilina - Bánová. GOLD.BED, s.r.o ... Budatín. M&C technology, spol. s ... spoločnosti alebo družstva bez likvidácie ", "Konkurzy a vyrovnania" a ...

www.epredpisy.sk/konkurzy/2519279-vyhlasene-konkurzy-retrukturalizacie-a-likvidacie-november-2012-

Index Podnikateľa - Vyhľadajte a skontrolujte si svojich ...

Likvidácie, konkurzy Súdne rozhodnutia ... 05901 Spišská Belá SK nace 96090 - Ostatné osobné služby i. n. Veľkosť organizácie 50-99 zamestnancov

www.indexpodnikatela.sk/44511353

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Konkurzy a reštrukturalizácie ... Spišská Belá: ... Likvidácie a zrušenia; Obchodný register. Osoby vo firmách; Obchodný register SR;

www.finstat.sk/konkurzy-restrukturalizacie/podania

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 55K/104/2004 ...

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 55K/104/2004 ... Babkov, Lietavská Svinná ... AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ, ...

www.finstat.sk/konkurzy-restrukturalizacie/vyrovnanie/2014-K014232

Index Podnikateľa - Vyhľadajte a skontrolujte si svojich ...

Likvidácie, konkurzy Súdne rozhodnutia Firmy; Osoby; Služby; Cenník; Blog; Kontakt; Registrácia; Prihlásenie; ... Brodno, Zábrežná 91 01014 Žilina SK nace

www.indexpodnikatela.sk/48338435

Vestnik

... Belá, s .r.o., RECOMP, s.r.o ... bez likvidácie. R108752 Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie (Interlogistik I ...

vestnikonline.sk/vestnik/detail/95/2016

Konkurzy a vyrovnania SPOROINVEST a.s., 18.5.2016 | Zisk.sk

Konkurzy a vyrovnania SPOROINVEST a.s., ... Konkurzy; Dražby; Likvidácie; ... Brezany 9 958,18 € 7 641,66 ...

www.zisk.sk/vestnik/201695011642/konkurzy-a-vyrovnania-sporoinvest-a-s

Vestnik

... s. r. o., READYTEAM s. r. o., PRO COMMERCE GROUP s.r.o., renova Spišská Belá ... bez likvidácie. ... bez likvidácie (RW-Group, s. r. o.) Konkurzy a ...

vestnikonline.sk/vestnik/detail/100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie - readgur.com

2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: ... 059 01 Spišská Belá IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1964 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr.

readgur.com/doc/1116780/konkurzy-a-re%C5%A1trukturaliz%C3%A1cie

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby I & R KONKURZY A ...

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, ... Konkurzy; Dražby; Likvidácie; ... Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, ...

www.zisk.sk/vestnik/2016226007938/oznamenie-o-vysledku-dobrovolnej-drazby-i-r-konkurzy-a-restrukturalizacie-k-s

Formy Varín | Zlaté stránky

... okres Žilina" sa bude treba dopraviť ďalej. ... Belá - Dulice (okr. Martin, kraj Žilina) ... likvidácie, konkurzy, ...

www.zlatestranky.sk/firmy/Var%C3%ADn/q_formy/1/

Tlačených spojov Prešov pcb

Majcichov Roľnícke družstvo Pribylina, Agrodružstvo Dlhá Oravou Belá. ... Likvidácie konkurzy obchodovanie pohľadávok, faktoring odhady znalecké posudky.

sk.pcb-ex.com/sk_tla.C4.8Den.C3.BDch_spojov____.php

FORMA spol. s r.o., Prievidza, 31567568 - IČO, adresa ...

... súd zrušil bez likvidácie ... krízové riadenie podnikov konkurzy a vyrovnania sanácie ... Šutovce Temeš Tužina Valaská Belá Veľká ...

az-europe.eu/sk/firmy-na-slovensku/86245-forma-spol-s-r-o/g

Ing. Štefan Valíček 173, Višňové - az-europe.eu

... Budatín. Ing. Peter Kukura ... krízové riadenie podnikov konkurzy a vyrovnania sanácie podnikov a revitalizačné programy likvidácie podnikov ...

az-europe.eu/sk/firmy-na-slovensku/o363914-ing-stefan-valicek/g

www.rokovania.gov.sk

... v k. ú. Žilina, deväť parciel KN registra C, k. ú. Brodno, na liste vlastníctva č. 1080. Posledný protokol bol podpísaný 19.11.2014. ...

www.rokovania.gov.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/811

www.rokovania.sk

... likvidácie, exekúcie a konkurzy klasifikované pohľadávky fondu po lehote splatnosti podľa stavu k 31. ... Bytčica Trebišovské strojárne, a.s. v likvidácii

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/21023

www.rokovania.gov.sk

3.5 Monitorovanie pohľadávok, likvidácie, exekúcie a konkurzy 21 3.6 Kontrola a vybavovanie sťažností 23 3.7 Súdne spory a právna agenda 24

www.rokovania.gov.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/747

www.rokovania.sk

Belá nad Cirochou Kanalizácia a ČOV ... Rok Pohľadávky spolu Konkurzy a likvidácie Spl.kal. ... ROK Pohľadávky Konkurzy a Splátkový Exekúcia Neuhradené * ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/2798

Vymáhanie pohľadávok - Azet.sk

... dobrovoľné dražby, likvidácie spoločností, správa ... Žaloby, konkurzy, trestné oznámenia, platobné ... www.stab.sk Brodno 155 , 010 14 Žilina ...

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/

Slobodní občaniaDiskusné Fórum - Slobodní občania

... udržiava /vydržuje priemyselne organizované špiclovanie a dokonca i používanie selektívneho „vymazávania“/ likvidácie odporcov bez súdu.

slobodniobcania.sk/forum/

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu ...

... likvidácie a exekúcie ... (+ k MŠ Bánová- kanaliz./- z MŠ Predmests.-kotolňa/-MŠ ... 637002 Konkurzy a súťaže ...

www.zilina.sk/dokumenty/RozpocetMesta_20121128172308.pdf

K002556 - static.dlznik.zoznam.sk

Obchodný vestník 25/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.02.2017 Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: ...

static.dlznik.zoznam.sk/media/journals/2017/25_2017_06_02.pdf

K000800 - static.dlznik.zoznam.sk

Obchodný vestník 10/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.01.2017 K000800 Spisová značka: 6K/36/2013 Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č ...

static.dlznik.zoznam.sk/media/journals/2017/10_2017_16_01.pdf

www.nrsr.sk

... likvidácie a pod., ... Dinas Banská Belá, a.s. a ŽELING, a.s., ... VI. Vymáhanie pohľadávok, odstupovanie od zmlúv a konkurzy

www.nrsr.sk/web/dynamic/Download.aspx

Pavel Sedlák - Informácie o pôsobnosti osoby z výpisu ORSR

Vyhlásené konkurzy; Reštrukturalizácie; ... LIEB likvidácie, ... Spišská Belá. Pavol Budzák. Adresa: Kuzmányho 9, Kežmarok, Skončenie funkcie: ...

dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/pavel-sedlak-5

Vymáhanie pohľadávok v štáte Slovensko - Azet.sk

... dobrovoľné dražby, likvidácie spoločností, správa ... Žaloby, konkurzy, trestné oznámenia, platobné ... www.stab.sk Brodno 155 , 010 14 Žilina ...

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/slovensko/

NUCLEAR GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Výpis z obchodného ...

Vyhlásené konkurzy; ... Vedecký výskum a konštrukčné technologické zabezpečovanie v jadrovej energetike v oblasti likvidácie a ... Belá nad Cirochou 067 81 ...

dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/spolocnost-nuclear-group-slovakia-s-r-o-1

ODPADY-PORTAL.SK

... čo je najväčšia položka v celom procese jeho spracovania a likvidácie (v USA tvorí až 61 % nákladov), vyžaduje nové postupy a technológie.

www.odpady-portal.sk/rss.aspx

Správa o činnosti Slovenskej akadémie vied

... resp. otvorené konkurzy ... kontrastné látky v klinickej praxi pre NMR tomografiu a štúdium aktinidov je ústrednou témou výskumu v oblasti likvidácie ...

hsr.rokovania.sk/data/att/91488_subor.doc

www.culture.gov.sk

Pr¡loha Ÿ. 1-Preh–ad o poskytnutìch fin.pr. £Ÿelovo viazanìch na schv len‚ aktivity2002.rtf Názov organizácie: Slovenské technické múzeum Košice

www.culture.gov.sk/extdoc/2534/stm

www.kosice.sk

bod_14/10 Kapit lov‚ vìdavky 2013 Zdroje.xlsZdroj krytia KV Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta PROGRAM 1: MESTO RODINY PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp

rpo.rokovania.sk

Činitele determinujúce zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2007. Hlavným cieľom fiškálnej politiky v roku 2007 v zmysle programového vyhlásenia ...

rpo.rokovania.sk/hsr/File.aspx/Index/5646

www.kosice.sk

bod_07/Hodnotiaca spr va PR a Z vereŸnì £Ÿet mesta Koçice za rok 2012.zipPr¡loha Ÿ 2 - Mestsk‚ Ÿasti 2012.xlsRozpis akcií Lorinčík

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp

energie-portal.SK

Prudko sa rozvíjajúca technologická novinka na báze decentralizovaného reťazca záznamov (blockchain) nachádza uplatnenie prakticky v každej sfére života a ...

www.energie-portal.sk/rss.aspx

www.nrsr.sk

1. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2006 1.1. Činitele determinujúce zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2006 Hlavným cieľom fiškálnej ...

www.nrsr.sk/web/dynamic/Download.aspx