Spracovanie, získavanie dát

Pridať / editovať záznam

Info-Zilina.sk Elektro a počítače Softvér Spracovanie, získavanie dát

Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina


www.nsrr.sk

VìroŸn spr va NSRR za rok 2012/Priloha Ÿ. 10 Rev¡zie OP v r.2012.rtf OP Informatizácia spoločnosti 03.07.2012 12.09.2012 C(2012) 6234 - na základe uznesenia ...

www.nsrr.sk/download.php

ras_slo_web - Documents

ras_slo_web. by environika. on Oct 22, 2014. Report Category: Documents

documents.tips/documents/rassloweb.html

www.sccg.sk

... virtuálny Budatín bude dostupný celým virtuálnym svetom ... „multimediálna kolekcia telematicky dostupných digitálnych dát ... získavanie hmotných ...

www.sccg.sk/~ferko/PM3DOL.doc

www.banskabela.sk

Banská Belá spolu s ďalšími banskými mestami bola súčasťou venného majetku uhorských kráľovien.

www.banskabela.sk/cms/images/_Dokumenty/2015/PHSR_B_Bela_.docx

www.nsrr.sk

NFP27110230301 - Spracovanie biomasy Pellettherm NFP27110230302 - Zvýšením konkurencieschopnosti k zv NFP27110230303 - Rekonštrukcia a modernizácia kraj ...

www.nsrr.sk/download.php

Výročná správa 2003 - minv.sk

Medzi najdôležitejšie úlohy osobného úradu patrí spracovanie personálnej a ... prác a príprava dát pre personálnu ... ďalšie získavanie ...

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_prievidza/vyr_spravy/VS_PD_2010.doc

Geovýskum východu Slovenska - Docs.com

Geologický výskum východného Slovenska, spoločnosť Aurelian (predchodca Alpine) je menovite spomenutá od strany 57.. Published by Marianna Varjanova. 58 Views ...

docs.com/marianna-varjanova/6273/geovyskum-vychodu-slovenska

Bratislava - Práca, voľné pracovné miesta, zamestnanie ...

Máš kompetencie obmedzené len na spracovanie výsledkov? ... Špecialista diaľkového zberu dát Bratislava ... aktívne získavanie nových ...

www.fipojobs.com/slovensko/bratislava-praca-3096-80

PHSR obce

PHSR je dôležitou podmienkou pre získavanie externých zdrojov, ... Spracovanie východísk pre strategickú časť ... Banská Belá.

www.prencov.sk/

Martin - Práca, voľné pracovné miesta, zamestnanie, brigády

Spišská Belá Spišská Nová Ves ... Kompletné vedenie a spracovanie podvojného ... spravovanie webovej stránky a migrácia dát z účtovnéh ...

www.fipojobs.com/slovensko/martin-praca-3103-3

Čestný doktor Ján Vilček - staryweb.uniba.sk

2 Takmer dva mesiace roka 2014 uplynu li. Viacerými udalosťami, napr. udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ profesorovi Jánovi Vilčekovi, nás ...

staryweb.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/nasa_univerzita/2014_06.pdf

Poľnohospodárske služby - firmy | Cenové Ponuky

Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát." Michalovce ... Spišská Belá Zimná ... získavanie, hodnotenie a spracovanie ich ...

www.cenoveponuky.sk/firmy/Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske+slu%C5%BEby

František Nedvěd a Vojta Nedvěd s kapelou | TICKETPORTAL ...

... Kultúrny dom Belá nad ... stratou údajov, dát a informácií ... s.r.o. ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ uskutočňujú spracovanie ...

www.ticketportal.sk/performance.aspx

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ...

Okres Žilina Región Horné ... vlastné spracovanie ... kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja

www.hricovskepodhradie.ocu.sk/dokumenty/PHSR%20HP%202015%20-2023.pdf

ras_slo_web - Read books, audiobooks, and more

zberu dát a do prípravy tejto publikácie. ... Na získavanie údajov o populačnej biológii druhov Em- petrum nigrum a Vaccinium uliginosum sme použili dva

es.scribd.com/doc/88284759/ras-slo-web

Referaty.sk - Telemarketing

Získavanie a výber zamestnancov. ... Pasívny telemarketing je spracovanie ... Efektivita telemarketingu spočíva aj v následnom spracovaní získaných dát, ...

referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/ekonomia/20591/telemarketing

Project Proposal - archiv.vlada.gov.sk

... ďalšie spracovanie, interpretácia získaných dát a ich implikácie na ... ŠZŠ Spišská Belá ... Získavanie zručností v práci s portfóliom a ...

archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/1118.doc

Obsah: - rpo.rokovania.sk

Úvod Hlavným cieľom aktualizovaného Národného programu podpory zdravia je iniciovanie partnerstiev jednotlivých zložiek spoločnosti k ...

rpo.rokovania.sk/RokovanieVlady/html/m_Mater-Dokum-127163.html

www.opii.gov.sk

Obsah 1 STRATÉGIA OPERAýNÉHO PROGRAMU 7 1.1 Stratégia OP pre príspevok k stratégii EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a na dosiahnutie ...

www.opii.gov.sk/download/d/2-1/OPII_2_1.pdf

NSP - Karta zamestnania - sustavapovolani.sk

Sektorová rada: Ťažba a úprava surovín, geológia: Alternatívne názvy: Čerpadlár ropy Prevádzkový ťažiar ropy a plynu: Požadovaný stupeň vzdelania

www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-26003-

LESNÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE - tuzvo.sk

... t.j. okres Žilina ... Overia sa postupy na získavanie, spracovanie, ... Boli spracované kalkulácie meteorologických dát z mezometeorologickej siete ...

www.tuzvo.sk/files/3_3/fakulta_lf/hodnotenie-vvc-rok-2013finalpovr.doc

obecnej polícii - diplom.utc.sk

... prípadne získavanie prostriedkov z iných zdrojov ... Plán obsahuje zdroje dát, techniky ... Okrem toho uľahčujú spracovanie údajov tým, ...

diplom.utc.sk/wan/791.doc

Geografia priemyslu a dopravy - nechodimnaprednasky.sk

... ale hlavne o pochopenie týchto dát ... získavanie výhody zo sortimentu ... zamerané na spracovanie určitých výrobkov .

nechodimnaprednasky.sk/stiahnut/prednasku/5501/3232256/priemysel.doc

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA - tuzvo.sk

... aby bolo dodržané obsahovo korektné spracovanie odborných ... Budatín, Strečno ... Červený Kláštor, Spišská Belá – Strážky ...

www.tuzvo.sk/files/Rektorat/veda_vyskum/OP_KaHR_SK_final%5B1%5D.doc

www.telecom.gov.sk

OPII_2_0.docxMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúraMinisterstvo financií SR ...

www.telecom.gov.sk/index/open_file.php

Odpočet primátora mesta Prievidza Ing. Jána Bodnára za ...

... ktorého hlavnou úlohou je aktívne vyhľadávať a spracovávať projekty a návrhy na projekty pre získavanie ... Brezany je v etape územného ... zber dát ...

www.prievidza.sk/spravodajstvo/odpocet-primatora-mesta-prievidza-ing-jana-bodnara-za-kalendarny-rok-2009/

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica. Telefónne čísla školy: Služobné m. ... Bázy dát. 3,19. 3,19. BIE. Biológia a ekológia. 2,84. ... Spracovanie ...

subory.sszaby.sk/subory-web/vyhodnocovacie-spravy/sprava20122013.docx

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

... koordinuje získavanie, ... spracovanie prehľadu ... možnosť výberu a následného využitia vybraných údajov v rôznych formátoch dát, ako excel ...

www.minzp.sk/files/dokumenty/materialy-a-dokumenty/vyrocne-spravy-a-verejne-odpocty/vyrocne-spravy/2009/3-N.doc

Potrebujete si privyrobiť? Máme pre vás prácu, ktorú ...

... Grafické spracovanie návrhov ... Vašou úlohou bude vyhľadávanie a získavanie nových ... fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného ...

hnporadna.hnonline.sk/najdite-si-pracu-s-hn/548254-potrebujete-si-privyrobit-mame-pre-vas-pracu-ktoru-zvladnete-aj-pri-riadnom-zamestnani

Z Á P I S N I C A 23 z rokovania Zastupiteľstva Žilinského ...

1 Z Á P I S N I C A 23 z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 6. 3. 2017 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/2017/zapisnice/zapisnica-z-23-zz-zsk-v-r-6-3-2017.pdf

Názov vzdelávacej aktivity - web1.umb.sk

... pľúca a srdce Slovenska (Spišská Belá – Kežmarok – Levoča ... spracovanie scenára / 2 ... získavanie informácií prostredníctvom ...

web1.umb.sk/showdoc.php

phsr - zask.sk

Výraznejší rozvoj priemyslu nastal v 19. storočí - celulózka, papiereň, ... ručné výtvarné spracovanie textílií, propagačné výtvarníctvo, ...

www.zask.sk/files/odbory/doprava/2015/databaza-phsr/liptov/okres-ruzomberok/phsr-ruzomberok.doc

13 (rozlišovacia stránka) - vi.ikt.ui.sav.sk

... počítača je súhrn konštrukčných princípov zariadenia na spracovanie dát. ... org/wiki/Bánová * mestská ... na získavanie týchto ...

vi.ikt.ui.sav.sk/@api/deki/files/3271/=vystup3.xml

Referaty.sk - Informatika

... teda sú výsledkom spracovania dát. ... • súbor spolupracujúcich prostriedkov na získavanie, zber, ... Transakciou je napríklad spracovanie ponuky alebo ...

referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/tahaky/57769/informatika

Organizácia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

- prebehlo získavanie informácií o riešení problematiky v ... príprava a rekonštrukcia TZCH Suchá Belá, ... - obstaranie dát pre spracovanie PS, ...

www.sopsr.sk/cinnost/vyrspr05/priloha3.doc

AKIS - Katalóg

na okres Žilina). 91 s., 0 obr., 28 tab., ... Ochrana dát proti zlyhaniu technických ... Získavanie a spracovanie externých a interných údajov pre potreby ...

katalog.utc.sk/ukzu/dipl/99ped.htm

Výročná správa 2000 - cvzv.sk

... stanovenia patogénov bol odovzdaný realizačný výstup „Vypracovanie podkladov pre správnu výrobnú prax pre získavanie, ... viacrozmerných dát ...

www.cvzv.sk/doc/vs2012.doc

Návrh zostavenia jednotlivých častí integrovanej stratégie ...

... (oprávnený žiadateľ) opatrenia 3.5 Získavanie zručností, ... formulár pre načítanie dát do IS“ je uverejnený na webovom sídle PPA. ...

www.zlatacesta.sk/stranka_data/subory/strategia_rozvoja_uzemia/dodatok-c-7.doc

AKIS - Katalóg

/Analýza doručovacej služby na pošte Spišská Belá. ... Štatistické spracovanie dát ... (investícia podniková-investícia-získavanie)

katalog.utc.sk/ukzu/dipl/00ped.htm

Úvod - Obec Hniezdne

... Spišská Belá). ... Spracovanie projektovej dokumentácie a začatie prác ... úspešné získavanie finančných prostriedkov v oblasti rozvoja miestneho ...

www.hniezdne.ocu.sk/sk2/files/2013-03-13-084541-PHSR_obce_Hniezdne.doc

Slovenská agentúra životného prostredia - sazp.sk

... príprava a získavanie ... Stará Ľubovňa, Mestské úrady - Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Belá ... Tvorba metodík pre spracovanie dát ...

www.sazp.sk/slovak/posobnost/vyr_sprava_2001.doc

Aktuality :: www.europedirect.kn

... zariadenie na spracovanie včelieho ... Žilina, Brodno. ... Lepšia ochrana dát pomôže aj pri dobudovaní jednotného digitálneho trhu v EÚ a využívaní ...

www.europedirectkn.eu/o-nas/

Dopracovanie akčného plánu Akčného plánu pre implementáciu ...

... spracovanie údajov o ... propagácia metodiky monitorovania a získavanie dobrovoľných ... užívateľom územia PD Tatry Spišská Belá. ...

www.sopsr.sk/cinnost/vyrspr02/priloha3.doc

NSP - Karta zamestnania - sustavapovolani.sk

Výroba a spracovanie kovov: Príslušnosť k povolaniu: Technik hutníckej, zlievarenskej výroby: Kompetencie. Všeobecné spôsobilosti. analyzovanie a riešenie ...

www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-32787-

obsah/ content - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

... ale prostriedkom na získavanie poznatkov o aktuálnych výskumných trendoch v ... 2001b, s. 109: „Báza dát – ako lexikálna zložka banky dát ...

doczz.net/doc/2825216/obsah--content---jazykovedn%C3%BD-%C3%BAstav-%C4%BEudov%C3%ADta-%C5%A1t%C3%BAra-sav

www.zeleznicne.info

... ako aj pri zbere dát a pri následnom modelovaní prepravno ... spracovanie technických noriem a štandardov cestného hospodárstva a vykonáva ...

www.zeleznicne.info/storage/strategicky_plan_201307/vlastnymat.doc

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - regionzilina.sk

... 802301 Belá, 811904 ... Stavby na spracovanie a ukladanie ... niektorých zákonov vytvoril právny rámec aj pre získavanie údajov z oblasti ...

www.regionzilina.sk/files/odbory/doprava/2015/databaza-phsr/orava/okres-dolny-kubin/phsr-istebne.doc

www.culture.gov.sk

Jednou z priorít je kvalifikované odborné spracovanie databázy ... Bol uskutočnený zber pôvodných digitálnych dát a ... Získavanie sponzorských ...

www.culture.gov.sk/extdoc/2112/stm_ke

2014 - old.mpc-edu.sk

Obsah: VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Simoneta Babiaková Predčitateľská gramotnosť a diagnostikovanie jazykových spôsobilostí detí pri vstupe

old.mpc-edu.sk/library/files/pr2_2014.pdf

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | | »»