Spracovanie, získavanie dát

Pridať / editovať záznam

Info-Zilina.sk Elektro a počítače Softvér Spracovanie, získavanie dát

Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina
ÚVOD - Aktuality

Sk zvýšil na 60 299 tis. Sk. Čerpanie bolo v objeme 60 294 tis. Sk. Išlo o výdavky určené na spracovanie ... na získavanie vedeckých ... Belá, s.r.o. Mesto ...

www.mpsr.sk/download.php

MESTO GELNICA - hrabusice.sk

... a zamerali sme sa aj na získavanie informácií a dát od všetkých ... Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, ... Spracovanie dotazníkov má na ...

www.hrabusice.sk/images/pdf/uzemnyplan/PHSR_Hrabusice_cele.doc

www.zilina.sk

Aktualizácia . Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. mesta Žilina. 2008 - 2013. Časť B. Stratégia rozvoja mesta Žilina. Obsah. Obsah 2. 1. Úvod 5. 2 ...

www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20080714081341.doc

data.gov.sk

122 2015 23-06-2015 http://www.uvo.gov.sk/vestnik/detail/3278 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Vedecké pracovisko managementu podnikových ...

data.gov.sk/dataset/9f7428f6-31ea-4602-882a-a665424fc08e/resource/7769d5c5-8d9b-4faf-954e-181aefb28fab/download/2015122.xml

Národné lesnícke centrum - mpsr.sk

... zabezpečovalo zber a spracovanie materiálov ... Podolínec, Vysoké Tatry, Výrava, Nitrianske Rudno, Uhrovec, Valaská Belá ... Získavanie podkladov od ...

www.mpsr.sk/download.php

1 - Enviroportál

... (sieť a zberné miesta dát) ... spracovanie a distribúcia ... 19´ 22´´ 760 9 13040 Spišská Belá 49° 11´ 3´´ 20° 25´ 12´´ 633 10 13060 ...

enviroportal.sk/ism/pdf/cudz/Konc2005-1.doc

ODVIHORLATSKÉ. Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. Na posviacku ...

... Svetelné a zvukové signalizačné zariadenie na železničnom priecestí medzi obcami Dlhé nad Cirochou a Belá ... spracovanie umelého zafíru ... Zber dát ...

docplayer.cz/42636726-Odvihorlatske-vydavatel-famm-press-s-r-o-na-posviacku-kostola-v-adidovciach-prisli-aj-obsitnikovci-z-ameriky.html

Obsah: KONTEXTY kultúry a turizmu ročník 8 číslo 1 ...

Ak mala Valaská Belá viac ako 90 lazov a Lazy pod Makytou sa pôvodne skladali zo 70 osád, ... Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, ...

docplayer.net/44256251-Obsah-kontexty-kultury-a-turizmu-rocnik-8-cislo-1-kontexty-kultury-a-turizmu-1-2015.html

www.iedu.sk

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Akreditačná komisia MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie ZOZNAM VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNÍ A AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_1_cast.rtf

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do ...

1 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

www.minv.sk/

pmza.sk/wp-content/uploads/2015/07/SPRAVA-2013.doc

... (napr. cyklotrasa hrad Budatín ... štatistické spracovanie a analýza dát na pokalamitných plochách TANAP-u. ... ZŠ Bánová, Žilina ...

pmza.sk/wp-content/uploads/2015/07/SPRAVA-2013.doc

www.fair-play.sk

3D a 2D seizmické merania a spracovanie nameraných seizmických dát. ... Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Brodno ... okres Žilina, ...

www.fair-play.sk/xls/VO_n_sluzby_nezverejnit.xls

www.kosice.sk

... Rozbor hospodárenia za rok 2012 a vlastné spracovanie Záväzky z obchodného styku vykazované k 31. 12. 2012 oproti záväzkom roku 2011 poklesli o 283 €.

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp

Colonel (GS.Ret.) Prof. Dipl. Eng. Pavel NEČAS, PhD., was ...

... Miloš - NEČAS, Pavel - ADAMČÍK, František - BRÉDA, Róbert Relevantné získavanie údajov ... spracovanie dát v ... Belá, Hotel Dam, Slovenská ...

docplayer.net/36281709-Colonel-gs-ret-prof-dipl-eng-pavel-necas-phd-was-born-on-august-26-1960-in-brno-having-held-numerous-assignments-in-the-air-force-training.html

dejiny.unipo.sk

dejiny 2/2013 issn 1337-0707 dejiny 2/2013 – internetový časopis inštitútu histórie ff pu v prešove http://dejiny.unipo.sk/blog posts/dejiny-22013.html ...

dejiny.unipo.sk/2013-DEJINY-2-2013/files/search/searchtext.xml

ODPADY-PORTAL.SK

Podľa najnovších dát European Container ... Výskumníci zo škótskej Edinbourgh University vynašli metódu na získavanie zlata z ... spracovanie, prepravu a ...

www.odpady-portal.sk/rss.aspx

Indikátory - enviroportal.sk

kalendar.detail.php?kal=542|||Svetový deň darcov krvi; kalendar.detail.php?kal=155|||147 rokov od objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne; kalendar.detail.php?kal ...

www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php

www.minedu.sk

... ZBER A TECHNOLOGICKÉ SPRACOVANIE LIEČIVÝCH ... Nové detekčné metódy a technológie pre získavanie nekonvenčných ... Spracovanie dát pre ...

www.minedu.sk/data/att/1807.xls

www.minedu.sk

Spracovanie a hodnotenie vzoriek z krakovania ... Mesto Spišká Belá 01.11.2007 02.02 ... Získavanie využiteľných látok efektívnym spracovaním odpadov ...

www.minedu.sk/data/att/1810.xls

zshvadicov.edupage.sk

... Bytčica 1 1 spolu. ... spracovanie osobných údajov žiakov 8. ročníka a ich predbežného záujmu o ... získavanie príspevku 2% z daní pre potreby ...

zshvadicov.edupage.sk/files/sprava_20112012.doc

www.nsrr.sk

... aj na ich bezprostrednej účasti na samotnom získavaní podkladov o jednotlivých odboroch a odvetviach a ich spracovanie ... získavanie vedomostí vo ... dát ...

www.nsrr.sk/download.php

www.ruz.sk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 ...

www.ruz.sk/video/vstup%20rok%20demo.xlsm

obcan.justice.sk

Opis iinnosti Stritnozamestnaneck6ho miesta : Samostatnd vedenie kompletnej ridtovnej agendy v oblasti ridtovnictva. spracovanie tidtovnych vykazov, ...

obcan.justice.sk/opendata

www.stuba.sk

Spracovanie plošných územných zrážok,teplôt pre povodie toku Belá ... dát s hydrodynamickým ... a ich využitie pre spracovanie signálov v ...

www.stuba.sk/new/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/materialy_predkladane_rektorom/1c-AS-STU-27.04.2015_VS-STU-2014-tabulky_2015-04-27-RR-.xlsx

archiv.vlada.gov.sk

... zavedenie elektronického systému vyhľadávania súdnych pohľadávok a ochrana dát, ... na spracovanie colných ... získavanie údajov do ...

archiv.vlada.gov.sk/phare/data/files/508.rtf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...

... stav električkových tratí v Košiciach k Obrázok č. 38 Prehľad nadväzností stratégie od východiskových dát po ... Belá 5100 Gelnica 0 Spišská ...

docplayer.gr/20829213-Ministerstvo-dopravy-vystavby-a-regionalneho-rozvoja-slovenskej-republiky-priloha-a.html

dejiny.unipo.sk

... ako aj spracovanie výnosov lisovaním či sušením priniesli svoje ovocie v podobe uhorského prvenstva. recenzent: phdr. nadežda jurčišinová, ...

dejiny.unipo.sk/2008-DEJINY-1-2008/files/search/searchtext.xml

www.partnerskadohoda.gov.sk

492736 0.85 36750170 31237644.5 3675017 1837508.5. 314722 0.85 8772105.050000001 7456289.2925 877210.505 438605.2525. 151513 0.8206 670000 549802 97083 0. 36856541 0 ...

www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/2361.xlsx

ks.uniza.sk/sk/download

Návrh manažérskeho informačného nástroja pre spracovanie primárnych údajov a ... Získavanie a výber zamestnancov v období svetovej ... okres Žilina ...

ks.uniza.sk/sk/download

lrv.rokovania.sk/data/att/52463 ... - Rokovanie vlády SR

V pregraduálnej a postgraduálnej príprave učiteľov zamerať cielenú pozornosť na získavanie a rozvoj zručností v ... ZŠ Valaská Belá 242, ...

lrv.rokovania.sk/data/att/52463_subor.rtf

www.kosice.sk

... že takto sa dostáva mesto do konkurenčného boja o získavanie ... štúdia VŠ na Slovensku; zber dát na ... Spracovanie vysokopecnej trosky ...

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp

www.zborovnadbystricou.sk

Okres Žilina. Cesty „E“ pre ... mesta Kysucké Nové Mesto, obce Rudina, Rudinka, Brodno, Zádubnie, Zástranie, ... ktorým spracovanie územného plánu ...

www.zborovnadbystricou.sk/images/stories/Mikroregi%C3%B3n_Bystrick%C3%A1_Dolina__na_roky_2015_-2022-_2.docx

www.iedu.sk

... Spracovanie textu v ... Schopnosti a kompetencie manažéra pre získavanie ... Budovanie dátových skladov a štatistické analýzy veľkých rozsahov dát ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_2_cast.rtf

Najnovšie články na portáli Uzemneplany.sk

To znamenalo dát všechny ... Mestá a obce môžu v tomto roku požiadať o štátnu dotáciu na spracovanie ... Mesto Spišská Belá v ...

www.uzemneplany.sk/clanky

www.dolnaporuba.sk

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2015 - 2024. Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHSR. Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Poruba 2015 ...

www.dolnaporuba.sk/domain/dolnaporuba/files/obec/dokumenty/2017/PHRaSR%20d%20poruba%202015-2024.doc

www.mhsr.sk

Linka na spracovanie ... vysokej profesionality spracovania a bezpečnosti dát. ... rozširovanie našej produkcie a získavanie nových ...

www.mhsr.sk/20252-ext_dok/140852c

energie-portal.SK

... RWE Gas Slovensko tiež upozorňuje svojich zákazníkov, aby nevyplácali podvodníkom žiadne preddavky na spracovanie dát o plynových vratkách.

www.energie-portal.sk/rss.aspx

www.poruba.sk

Metóda Informovanie verejnosti Získavanie názorov verejnosti Zohľadnenie ... 23 km (94.5 %), okres Žilina: 1 ... 3.9 %), Valaská Belá: 693 m (2 ...

www.poruba.sk/wp-content/uploads/2011/03/PHRSR%20Poruba%202015-2024.doc

www.opzp.sk

Cieľom základného monitorovania je získavanie ... spracovanie výsledkov ... Export údajov sa realizuje vo formáte súborov vhodných na prenos dát do ...

www.opzp.sk/wp-content/uploads/Zoznam-%c3%badajov-o-prij%c3%admate%c4%beoch-v-r%c3%a1mci-OP%c5%bdP-31072014.docx

www.chinadatastore.cn

Mäso - výroba a spracovanie PSS SVIDNÍK, a.s. info@pss-svidnik.sk http://www.pss-svidnik.sk AGROKOMBINÁT a.s. MÄS - COM, a.s. mas-com@stonline.sk http://www.mas ...

www.chinadatastore.cn/data/sample-slovakia-businesslistdatabase.xls

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE - PDF

V rámci analýzy dát v kategórii názory na potrebu ... ale aj získavanie ďalších potrebných ... dĺžka praxe.na spracovanie dotazníka sme ...

docplayer.pl/30478852-Studia-scientifica-facultatis-paedagogicae.html

P - lexikón, slovník cudzích slov, encyklopédia

- v strojovom spracovaní dát (informácií) ... - v literatúre a hudbe voľné spracovanie cudzej predlohy. parafrázovan ...

lexikon.sk.sweb.cz/p.htm

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»