Spracovanie, získavanie dát

Pridať / editovať záznam

Info-Zilina.sk Elektro a počítače Softvér Spracovanie, získavanie dát

Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina
Informácia - Rokovania legislatívnej rady vlády SR

... operatívne získavanie a spracovávanie dát. ... celulózka x. x. x. x. ... výpočtovej techniky v rámci technologickej linky na spracovanie ...

lrv.rokovania.sk/data/att/52177_subor.doc

www.economy.gov.sk

... j. že svojimi parametrami priláka do regiónu ďalších výrobcov s možnosťou využívať produkty spoločnosti na spracovanie ... spracovanie a správu dát ...

www.economy.gov.sk/18861-ext_dok/138134c

www.telecom.gov.sk

OPII 2.1.docxMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúraMinisterstvo financií SR ...

www.telecom.gov.sk/index/open_file.php

www.zilina.sk

... Bitarová, Brezany ... Okres Žilina má v rámci ... Trnové úboč, Budatín, Zádubnie, Zástranie, Brodno, Bytčica, Hájik, Závodie, Bánová ...

www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20060224121125.doc

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nedožery-Brezany. ... Získavanie názorov verejnosti Zohľadnenie ... pre spracovanie ...

nedozery-brezany.sk/tlaciva/PHSR_Nedozery-Brezany_pripomienkovanie.doc

VÝROČNÁ SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII - opzp.sk

... Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) o sumu 108 289 624 EUR a jej presun do prioritnej témy 46 Spracovanie vody (odpadová voda), ...

www.opzp.sk/downloadfile/vyrocne-spravy/2010/vyrocna-sprava-op-zp-2010.doc

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská ...

1 Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005 ...

docplayer.cz/30428510-Sprava-o-obaloch-a-odpadoch-z-obalov-za-rok-2011-slovenska-republika.html

1 - zask.sk

... spracovanie dát, ... dokončenie areálu „Budatín“, ... knižniciam pri vypracovávaní projektov na získavanie FP na dopĺňanie fondov a rozvoj ...

www.zask.sk/files/odbory/kultura/rok_2007/nova-stranka/Sprava-o-naplnani-koncepcie-kultury-ZSK-2004.doc

Odpočet úloh: - SAŽP

... Stará Ľubovňa, Mestské úrady - Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Belá ... Získavanie údajov a metódy ... pre spracovanie dát v ...

www.sazp.sk/slovak/posobnost/plnenie_phu_2001.doc

ÚVOD - Aktuality

Sk zvýšil na 60 299 tis. Sk. Čerpanie bolo v objeme 60 294 tis. Sk. Išlo o výdavky určené na spracovanie ... na získavanie vedeckých ... Belá, s.r.o. Mesto ...

www.mpsr.sk/download.php

MESTO GELNICA - hrabusice.sk

... a zamerali sme sa aj na získavanie informácií a dát od všetkých ... Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, ... Spracovanie dotazníkov má na ...

www.hrabusice.sk/images/pdf/uzemnyplan/PHSR_Hrabusice_cele.doc

www.turzovka.sk

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turzovka na obdobie 2014 – 2020. s výhľadom do roku 2023. TURZOVKA. November. 2015. Predprípravnej fáza ...

www.turzovka.sk/images/stories/rok_2015/program_rozvoja_mesta/strategicke_dokumety_PHSR/strategicka_cast_phsr_2014_2020.docx

data.gov.sk

122 2015 23-06-2015 http://www.uvo.gov.sk/vestnik/detail/3278 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Vedecké pracovisko managementu podnikových ...

data.gov.sk/dataset/9f7428f6-31ea-4602-882a-a665424fc08e/resource/7769d5c5-8d9b-4faf-954e-181aefb28fab/download/2015122.xml

Národné lesnícke centrum - mpsr.sk

... zabezpečovalo zber a spracovanie materiálov ... Podolínec, Vysoké Tatry, Výrava, Nitrianske Rudno, Uhrovec, Valaská Belá ... Získavanie podkladov od ...

www.mpsr.sk/download.php

1 - Enviroportál

... (sieť a zberné miesta dát) ... spracovanie a distribúcia ... 19´ 22´´ 760 9 13040 Spišská Belá 49° 11´ 3´´ 20° 25´ 12´´ 633 10 13060 ...

www.enviroportal.sk/uploads/2011/08/page/informacny-system-zp/cms_2/Konc2005-1.doc

www.iedu.sk

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Akreditačná komisia MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie ZOZNAM VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNÍ A AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_1_cast.rtf

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do ...

1 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

www.minv.sk/

pmza.sk/wp-content/uploads/2015/07/SPRAVA-2013.doc

... (napr. cyklotrasa hrad Budatín ... štatistické spracovanie a analýza dát na pokalamitných plochách TANAP-u. ... ZŠ Bánová, Žilina ...

pmza.sk/wp-content/uploads/2015/07/SPRAVA-2013.doc

www.minedu.sk

Spracovanie a hodnotenie vzoriek z krakovania ... Mesto Spišká Belá 01.11.2007 02.02 ... Získavanie využiteľných látok efektívnym spracovaním odpadov ...

www.minedu.sk/data/att/1810.xls

Obsah: KONTEXTY kultúry a turizmu ročník 8 číslo 1 ...

Ak mala Valaská Belá viac ako 90 lazov a Lazy pod Makytou sa pôvodne skladali zo 70 osád, ... Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, ...

docplayer.net/44256251-Obsah-kontexty-kultury-a-turizmu-rocnik-8-cislo-1-kontexty-kultury-a-turizmu-1-2015.html

www.kosice.sk

... Rozbor hospodárenia za rok 2012 a vlastné spracovanie Záväzky z obchodného styku vykazované k 31. 12. 2012 oproti záväzkom roku 2011 poklesli o 283 €.

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM

výkonu ústrednej potravinovej banky dát. ... • Vytváranie podmienok pre získavanie výskumných ... spracovanie učebnice „Prediktívna ...

www.nppc.sk/pdf/vs_2016.pdf

www.fair-play.sk

3D a 2D seizmické merania a spracovanie nameraných seizmických dát. ... Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Brodno ... okres Žilina, ...

www.fair-play.sk/xls/VO_n_sluzby_nezverejnit.xls

dejiny.unipo.sk

dejiny 2/2013 issn 1337-0707 dejiny 2/2013 – internetový časopis inštitútu histórie ff pu v prešove http://dejiny.unipo.sk/blog posts/dejiny-22013.html ...

dejiny.unipo.sk/2013-DEJINY-2-2013/files/search/searchtext.xml

ODPADY-PORTAL.SK

Podľa najnovších dát European Container ... Výskumníci zo škótskej Edinbourgh University vynašli metódu na získavanie zlata z ... spracovanie, prepravu a ...

www.odpady-portal.sk/rss.aspx

www.nadaciapontis.sk

Sme jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporujeme firemnú a individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzujeme zodpovedné ...

www.nadaciapontis.sk/data/files/Vyrocna%20sprava%20Nadacie%20Pontis%20za%20rok%202016.pdf

Indikátory - enviroportal.sk

Vážení návštevníci, z dôvodu postupnej migrácie dát sú na týchto stránkach umiestnené len aktuálne výstupy z informačných systémov, ...

www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php

www.minedu.sk

... ZBER A TECHNOLOGICKÉ SPRACOVANIE LIEČIVÝCH ... Nové detekčné metódy a technológie pre získavanie nekonvenčných ... Spracovanie dát pre ...

www.minedu.sk/data/att/1807.xls

www.dolnaporuba.sk

... vlastné spracovanie ... vypočutie áno áno áno Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov áno ... Valaská Belá, ...

www.dolnaporuba.sk/domain/dolnaporuba/files/obec/dokumenty/2015/11.11.2015/phrsr_dporuba_2015_2024.doc

obcan.justice.sk

Opis iinnosti Stritnozamestnaneck6ho miesta : Samostatnd vedenie kompletnej ridtovnej agendy v oblasti ridtovnictva. spracovanie tidtovnych vykazov, ...

obcan.justice.sk/opendata

zshvadicov.edupage.sk

... Bytčica 1 1 spolu. ... spracovanie osobných údajov žiakov 8. ročníka a ich predbežného záujmu o ... získavanie príspevku 2% z daní pre potreby ...

zshvadicov.edupage.sk/files/sprava_20112012.doc

www.ruz.sk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 ...

www.ruz.sk/video/vstup%20rok%20demo.xlsm

archiv.vlada.gov.sk

... zavedenie elektronického systému vyhľadávania súdnych pohľadávok a ochrana dát, ... na spracovanie colných ... získavanie údajov do ...

archiv.vlada.gov.sk/phare/data/files/508.rtf

www.stuba.sk

Spracovanie plošných územných zrážok,teplôt pre povodie toku Belá ... dát s hydrodynamickým ... a ich využitie pre spracovanie signálov v ...

www.stuba.sk/new/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/materialy_predkladane_rektorom/1c-AS-STU-27.04.2015_VS-STU-2014-tabulky_2015-04-27-RR-.xlsx

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...

... stav električkových tratí v Košiciach k Obrázok č. 38 Prehľad nadväzností stratégie od východiskových dát po ... Belá 5100 Gelnica 0 Spišská ...

docplayer.gr/20829213-Ministerstvo-dopravy-vystavby-a-regionalneho-rozvoja-slovenskej-republiky-priloha-a.html

dejiny.unipo.sk

... ako aj spracovanie výnosov lisovaním či sušením priniesli svoje ovocie v podobe uhorského prvenstva. recenzent: phdr. nadežda jurčišinová, ...

dejiny.unipo.sk/2008-DEJINY-1-2008/files/search/searchtext.xml

www.kosice.sk

... že takto sa dostáva mesto do konkurenčného boja o získavanie ... štúdia VŠ na Slovensku; zber dát na ... Spracovanie vysokopecnej trosky ...

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp

www.iedu.sk

... Spracovanie textu v ... Schopnosti a kompetencie manažéra pre získavanie ... Budovanie dátových skladov a štatistické analýzy veľkých rozsahov dát ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_2_cast.rtf

ks.uniza.sk/sk/download

Návrh manažérskeho informačného nástroja pre spracovanie primárnych údajov a ... Získavanie a výber zamestnancov v období svetovej ... okres Žilina ...

ks.uniza.sk/sk/download

www.zborovnadbystricou.sk

Okres Žilina. Cesty „E“ pre ... mesta Kysucké Nové Mesto, obce Rudina, Rudinka, Brodno, Zádubnie, Zástranie, ... ktorým spracovanie územného plánu ...

www.zborovnadbystricou.sk/images/stories/Mikroregi%C3%B3n_Bystrick%C3%A1_Dolina__na_roky_2015_-2022-_2.docx

Najnovšie články na portáli Uzemneplany.sk

To znamenalo dát všechny ... Mestá a obce môžu v tomto roku požiadať o štátnu dotáciu na spracovanie ... Mesto Spišská Belá v ...

www.uzemneplany.sk/clanky

lrv.rokovania.sk

V pregraduálnej a postgraduálnej príprave učiteľov zamerať cielenú pozornosť na získavanie a rozvoj zručností v ... ZŠ Valaská Belá 242, ...

lrv.rokovania.sk/data/att/52463_subor.rtf

www.mhsr.sk

Linka na spracovanie ... vysokej profesionality spracovania a bezpečnosti dát. ... rozširovanie našej produkcie a získavanie nových ...

www.mhsr.sk/20252-ext_dok/140852c

www.poruba.sk

Metóda Informovanie verejnosti Získavanie názorov verejnosti Zohľadnenie ... 23 km (94.5 %), okres Žilina: 1 ... 3.9 %), Valaská Belá: 693 m (2 ...

www.poruba.sk/wp-content/uploads/2011/03/PHRSR%20Poruba%202015-2024.doc

energie-portal.SK

... ktoré v mene SPP žiadajú od ľudí takzvaný „preddavok na spracovanie dát o vratkách“ vo výške 20 eur. SPP radí ...

www.energie-portal.sk/rss.aspx

www.opzp.sk

Cieľom základného monitorovania je získavanie ... Spracovanie výsledkov ... Export údajov sa realizuje vo formáte súborov vhodných na prenos dát ...

www.opzp.sk/wp-content/uploads/Zoznam-%c3%badajov-o-prij%c3%admate%c4%beoch-v-r%c3%a1mci-OP%c5%bdP-31102012.docx

www.chinadatastore.cn

Mäso - výroba a spracovanie PSS SVIDNÍK, a.s. info@pss-svidnik.sk http://www.pss-svidnik.sk AGROKOMBINÁT a.s. MÄS - COM, a.s. mas-com@stonline.sk http://www.mas ...

www.chinadatastore.cn/data/sample-slovakia-businesslistdatabase.xls

P - lexikón, slovník cudzích slov, encyklopédia

- v strojovom spracovaní dát (informácií) ... - v literatúre a hudbe voľné spracovanie cudzej predlohy. parafrázovan ...

lexikon.sk.sweb.cz/p.htm

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»