Fyzikálne laboratóriá • okr. Žilina a okolie

CZ testing institute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o.

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické …

72 kmČeská republika Nový Jičín, Sokolovská 637/31

ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. jsou moderní analytické laboratoře aktreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a rozborů v různých složkách životního …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Pavlínek, s.r.o.

Pavlínek, s.r.o.

Mechanické tahové zkoušky do 1500kN, cyklické tahové zkoušky do 250kN, magnetická defektoskopie řetězů a svárů NDT, odtrhové zkoušky magnetů a ČSN EN.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:15)

VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.

Komplexní akreditované služby v oblasti zkoušení materiálů a kalibrací. Zaměřuje se na zjišťování kvality materiálů, polotovarů a výrobků pomocí chemických analýz, metalografického šetření, zkoušení mechanických vlastnosti včetně výroby zkušebních těles, …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Controltest, s.r.o.

Controltest, s.r.o.

Provádění kontrolních zkoušek materiálů a jejich svarových spojů.

INWIRO, s.r.o.

Provádím kontrolu ocelových lan na lanových drahách, vlecích, jeřábech a těžních zařízeních a nedestruktivní kontroly technologických uzlů u zařízení.

OTVORENÉ (nonstop)

Ingeo

www.ingeo-envilab.sk

Fyzikálne vlastnosti (vlhkosť, objemová hmotnosť, merná hmotnosť, nasiakavosť, hutnosť a pórovitosť) Pevnosť v prostom tlaku (kocky, valčeky) Pevnosť v ohybe pod sústredeným zaťažením; ... Bytčická 16, 010 01 Žilina. IČO: 36 373 354. IČ DPH: SK2020097024.

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

www.uzvv.uniza.sk

Deštrukčné testy. Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline zrealizoval počas svojej samostnatnej existencie, ako aj počas existencie pred transformáciou ÚSI/ÚZVV značný počet nárazových a jazdných skúšok. Hlavným cieľom týchto skúšok je získanie hodnôt vstupných veličín pre proces ...

AKTUALITY :: Ústav súdneho inžinierstva

www.usi.sk/o-nas

V poslednom čase sa objavili na sociálnych sieťach a pochybných webstránkach anonymné články, ktoré sa snažia zmesou neprávd, fabulovaných tvrdení a účelovou interpretáciou faktov poškodiť dobré meno Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len "ÚSI") ako aj mená niektorých ďalších osôb.

Žilina – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (německy Sillein nebo Silein, maďarsky Zsolna, polsky Żylina, latinsky Solna) je krajské a okresní město na Slovensku, 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu, Kysuce a Rajčanky v Žilinské kotlině, 28 km od hranic s Českem.Jedná se o důležité průmyslové i dopravní centrum, sídlo univerzity a od roku 2008 i biskupa římskokatolické žilinské ...

Geofyzikálne mapy | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/geofy …

Geofyzikálne mapy. Aplikovaná (užitá) geofyzika študuje rôznorodé fyzikálne (prírodné aj umelé) polia Zeme zo vzduchu, z povrchu, vodnej hladiny i z podzemia, ktoré majú význam pri riešení regionálnych i detailných úloh geologickej praxe. Výsledky meraní a výstupy riešenia nachádzajú uplatnenie prakticky vo všetkých ...

Ambulancia rehabilitácie, fyziatrie a balneológie | ŽILPO s.r.o.

www.zilpo.sk/ambulancia-rehabilitacie-fyziatrie- …

Ambulancia rehabilitácie, fyziatrie a balneológie Personál: MUDr. Špániková Eva zdrav. sestra: Ordinačné hodiny: PO–PI: 07.00 - 15.30 hod. Kontakt: tel.: 041/ 562 70 83 e-mail: info@zilpo.sk Rehabilitácia je odbor medicíny, ktorý na liečbu alebo prevenciu porúch zdravia používa pohyb a iné fyzikálne podnety, prostriedky. Vyvíjala sa na základe empírie a je najstaršou ...

Skúšobné laboratóriá | SNAS

www.snas.sk/akreditacia/skusobne-laboratoria

Skúšobné laboratóriá sú akreditované v regulovanej aj v neregulovanej oblasti. V regulovanej oblasti SNAS spolupracuje s národnými regulátormi pre rôzne oblasti skúšobníctva s ÚNMS SR, so Štátnym stavebným úradom a Štátnym dopravným úradom MDaV SR. Atestácia plnenia notifikačných požiadaviek je v spolupráci s MŽP SR.

Laboratória – Ústav zemských zdrojov - TUKE

uzz.fberg.tuke.sk/laboratoria

Materiálne vybavenie ústavu. Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín. Fyzikálne laboratórium, ktoré je vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek (pripravuje horninové vzorky na kvantitatívne ...

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium - Slovenská technická univerzita v ...

www.stuba.sk/sk/vyskume/dalsie-laboratoria-a-vys …

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium Stavebná fakulta STU. Katedra/ústav: Kontaktná osoba: Kontakt: e-mail: Katedra fyziky RNDr. Peter Šín, PhD. tel. 02-5927 4484, 0949 728 789 peter.sin@stuba.sk . Charakteristika: Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách ;

Čínske fyzikálne laboratóriá dodávatelia, výrobcovia, továreň ...

sk.hope-lab.net/mobile-laboratory/physics-labora …

HOPE LAB je jedným z najprofesionálnejších výrobcov a dodávateľov fyzikálnych laboratórií v Číne, ktorý sa vyznačuje kvalitnými výrobkami a nízkou cenou. Neváhajte a veľkoobchodne poskytnite prispôsobené fyzikálne laboratórium vyrobené v Číne tu z našej továrne.

Vývojové laboratórium - uniba.sk

fmph.uniba.sk/pracoviska/vyvojove-laboratorium

Vývojové laboratórium vyvíja a zhotovuje fyzikálne prístroje, zariadenia, aparatúry pre pedagogický proces a riešenie výskumných projektov pre experimentálne fyzikálne pracoviská fakulty. Prednostne vybavuje požiadavky súvisiace s diplomovými a doktorandskými prácami a s riešením medzinárodných vedeckých projektov.

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika - Multi, české menu

www.skola.sk/71420-newton-3-0-fyzikalne-laborato …

Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie.

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika

www.ucebnepomockyslovakia.sk/eshop/kategoria/mec …

Produkt ocenený Worlddidac Award 2006 Titul získal prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova 2007 Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie, v ktorom sa telesá verne pohybujú podľa simulovaných ...

Fyzikálne laboratórium - College Lab - Foursquare

foursquare.com/v/fyzik%C3%A1lne-laborat%C3%B3riu …

See 3 photos from 8 visitors to Fyzikálne laboratórium. Write a short note about what you liked, what to order, or other helpful advice for visitors.

Práca ihneď: Laboratórny diagnostik - Jún 2023 - 298 ponúk práce - Jooble

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-laborat%C3%B3rny-diagno …

Práca: Laboratórny diagnostik • Vyhľadávanie spomedzi 15.700+ aktuálnych ponúk práce na Slovensku a v zahraničí • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávetelia • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Laboratórny diagnostik - nájdete ľahko!

Univerzitné pracoviská - University of Žilina

www.uniza.sk/index.php/univerzita/pracoviska-uni …

Nová stránka Žilinskej univerzity v Žiline. Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

Labortest - U. S. Steel Košice

www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/d …

Laboratórium Koksovne. Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky tuhých palív (uhlia a koksu), plynov, odpadových a podzemných vôd, ropných produktov a koksochemických produktov. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Colné laboratórium - PFS

www.financnasprava.sk/sk/infoservis/colne-labora …

Colné laboratórium FR SR je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS od roku 2003 podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. ... Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov ...

Spánkové laboratórium vo FN Trenčín - FN Trenčín

www.fntn.sk/index.php/sk/aktuality-uvod/spankove …

Spánkové laboratórium vo Fakultnej Nemocnici Trenčín bolo založené v r. 2017 a venuje sa diagnostike a liečbe spánkových porúch akými sú spánkové apnoe, chronická insomnia, hypersomnia, syndróm periodických pohybov končatinami, syndróm nepokojných nôh, a iné. Od septembra 2020 sa rozširuje o Ambulanciu zameranú na ...

Skúšobné laboratóriá - U. S. Steel Košice

www.usske.sk/sk/riesenia/skusobne-laboratoria

Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky pozinkovaných, pocínovaných, elektrotechnických plechov a plechov s organickým povlakom, zinku, cínu, podzemných, povrchových a odpadových vôd. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.