Informácie o literatúre

polička.sk

polička.sk

Blog o knihách a literatúre, ale nielen o tom.

5753 kmPrievidza

Akademika

Akadémia výtvarných umení a literatúry

Alice Horová

U nás prodáváme knihy různých žánrů, mapy, učebnice a odborné literatury.

Žilina – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (Žilina, lat. Solna, nem. Sillein alebo Silein, maď. Zsolna, poľ. Żylina) je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku.Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

Ľubomír Feldek – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubom%C3%ADr_Feldek

9.10.1936. 9. október 1936 (86 rokov) Žilina, Česko-Slovensko. Odkazy. Commons. Ľubomír Feldek. Biografický portál. Ľubomír Feldek (* 9. október 1936, Žilina) je slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ a manžel spisovateľky Oľgy Feldekovej .

Literárna veda – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rna_veda

Literárna veda alebo veda o literatúre je samostatná humanitná alebo umenovedná disciplína, ktorá sa zaoberá umeleckou literatúrou. Vyvinula sa z tradičnej filológie.. Literárna veda poznáva literatúru, čiže literárne objekty a javy. Aby sa určité predmety alebo javy stali literárnymi faktami, musia sa stať najprv súčasťami tzv. literárneho bytia, resp. literárneho ...

O nás | Absynt

www.absynt.sk/o-nas

Reportážnej literatúre prepadol pred niekoľkými rokmi pri čítaní kníh reportéra Pawła Smoleńského. ... Vydavateľstvo Absynt s.r.o. Suvorovova 2683/30C, 010 01 Žilina +421 905 793 325 vydavatelstvo@absynt.sk ... Táto stránka používa cookies, aby vám ponúkla skvelý zážitok z prehliadania. Všetky dôležité informácie ...

Staroveká literatúra – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%A1_literat%C3% …

Staroveká literatúra. Egyptská Kniha mŕtvych. Staroveká literatúra vznikla v rokoch 3 000 pred Kr. a vyvíjala sa približne do roku 500. Dôležitým predpokladom pre vznik starovekej literatúry bol vznik písma. Väčšina diel je anonymná a ich témy boli často prebrané, preto sa o starovekej literatúre hovorí často ako o ...

Základné informácie | Žilina

www.zilina.sk/zivot-v-meste/o-meste/zakladne-inf …

Žilina je centrom severozápadného Slovenska, je jedným z najväčších miest Slovenskej republiky. Je sídlom orgánov Žilinského samosprávneho kraja, jedného z ôsmych krajov Slovenskej republiky s rozlohou 6 788 km2 a s počtom obyvateľov 693 041 (k 1. 1.2003). Žilinský kraj zahŕňa historické oblasti Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec. Okres Žilina má rozlohu 815 km2 ...

Žilina | Výstavy | kamdomesta.sk

kamdomesta.sk/zilina/vystavy

Žilina: Výstavy. PIATOK - 9. 6. 2023. Výstavy. Postava drotára v literatúre. Termín: od 21.3.2023 do 25.8.2023 Postava drotára v literatúre V mesiaci marec sme pre Vás pripravili v spolupráci s Považským múzeom v Žiline…. Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Piatok 09.06.2023, 07:00.

Zuzana Kuglerová – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Kuglerov%C3%A1

Zuzana Kuglerová (* 23. november 1955, Bratislava) je slovenská spisovateľka a novinárka.Písala aj pod menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a tvorí v Bratislave. Založila a vydávala detský časopis Dúha.V súčasnosti je spoluzakladateľkou Združenia internetových autorov Pars Artem a vydavateľkou internetového e-magazínu o literatúre.

Informácie o štátnych skúškach | Katedra slovenského jazyka a ...

pdfweb.truni.sk/katedry/ksj/student

Informácie o štátnych skúškach. ... Paródia a jej literárnoteoretická charakteristika, paródia ako text o texte, situácia v slovenskej literatúre a literárnom živote na konci 80. rokov dvadsiateho storočia, prózy parodizujúce slovenskú literárnu tradíciu na príklade prác Pišťanka, Taragela, Otčenáša. ...

Španielsky jazyk a literatúra – Gymnázium bilingválne, T. Ružičku, Žilina

gbza.eu/spanielska-sekcia

Gymnázium bilingválne v Žiline je jedným zo skúšobných centier DELE pre úrovne B1, B2, C1, C2 SERR. V 4. a 5. ročníku zaznamenávame výrazné úspechy v celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku. Piaty ročník sa bude niesť v maturitnom duchu. K jazyku a literatúre sa pridajú ďalšie časti maturitných predmetov v ...

Žilinský samosprávny kraj - ŽSK

www.zilinskazupa.sk

Žilinský samosprávny kraj vypisuje. 01.02.2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023. Poslanci schválili rozpočet ŽSK na roky 2023 – 2025.

Žilina - Oficiálne stránky mesta | Žilina

www.zilina.sk

Informácie samosprávy, mestského úradu, oznamy mesta. Preskočiť na obsah. Menu Žilina . Samospráva. Primátor mesta; ... (1984) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina č. .../2023 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mest aŽilina

Ako získať informácie? - VIA IURIS

viaiuris.sk/obciansky-kompas/ako-ziskat-informac …

Ako získať informácie? - VIA IURIS. Ako získať informácie. Občiansky kompas. Z ústavy aj zo zákona o slobode informácií vyplýva, že právo na informácie má „každý“, čo znamená, že toto právo majú všetky fyzické i právnické osoby. Ide nielen o občanov Slovenskej republiky ale aj o cudzích štátnych príslušníkov.

Pribina – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pribina

Pribina (názvy v historických textoch: Privina, Priwina, Priuuinna, Briuuinus, Briwinus, Privuina, Priuina, Pruno, Bryno, Brynno; * okolo r.800 – † 861) bol prvé historicky známe knieža priamych predkov dnešných Slovákov. V rokoch 825 až 833 bol posledným kniežaťom samostatného Nitrianskeho kniežatstva a asi od roku 840 do 861 prvým kniežaťom Blatenského kniežatstva na ...

ŽILBYT, s. r. o. | Žilina

www.zilina.sk/organizacie/zilbyt-s-r-o

Žilibyt sro - Výročná správa 2018 Stiahnuť PDF, Veľkosť 2 MB. Žilbyt sro - Účtovná závierka 2018 Stiahnuť PDF, Veľkosť 430 KB. ŽILBYT, s_r_o__účtovná závierka za rok 2017 Stiahnuť PDF, Veľkosť 5 MB. ŽILBYT, s_r_o__účtovná závierka za rok 2016 Stiahnuť PDF, Veľkosť 5 MB. ŽILBYT, s_r_o__účtovná ...

Žilina - informácie, tipy, rady, podnety - Facebook

www.facebook.com/groups/zilina.info

Aktuálne informácie o dianí, problémoch a situácii v meste Žilina, otvorená diskusia.

Odídenci z Ukrajiny - užitočné informácie | Žilina

www.zilina.sk/aktuality/2022/ukrajina-uzitocne-i …

Informácie je potrebné odovzdať buď e-mailom na: pomocua@zilina.sk, telefonicky na čísle: 0917 393 616, prípadne osobne na pracovisku Mestského úradu vo veľkokapacitnom centre. Informáciu je potrebné poskytnúť aj po odchode ubytovaných. UPOZORNENIE: Odídenci, ktorí menili bydlisko na území mesta Žilina, musia zmenu bydliska ...

Sumarizujú všetky informácie o utečencoch i pomoci. V Žiline ... - SME

myzilina.sme.sk/c/22855872/sumarizuju-vsetky-inf …

Mesto Žilina spustilo Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. Slúži jednak občanom, ktorí chcú poskytnúť pomoc, ale aj utečencom z Ukrajiny. Centrum podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka zhromažďuje informácie o ubytovaní či dobrovoľníkoch z radov občanov alebo súkromných spoločností.

Informovanie o cintorínoch mesta – Občan | Žilina

www.zilina.sk/agendy/informovanie-o-cintorinoch- …

Mesto neposkytuje informácie o cintorínoch na území Mesta t. j. evidencia hrobových miest (meno a dátum úmrtia pochovanej osoby, meno a adresa nájomcu HM, údaje o zmluve o nájme HM), nakoľko príslušná evidencia sa nachádza na spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s.r.o ...