Cirkevné združenia pre deti a mládež • okr. Žilina a okolie

Orel jednota Dolní Bojanovice

Jsme nezisková, křesťanská organizace věnující se hlavně dětem. Našim zázemím je Orlovna spolu s hřištěm s umělým povrchem. Pořádáme příměstské tábory.

Křesťanská akademie mladých, o.s.

Občanské sdružení zaměřené na vzdělávací a charitativní práci mezi mládeží. Jsme mezidenominační necírkevní organizace, která se snaží pomáhat různým církvím oslovit dnešní generaci. Důraz klademe na jednotu, ne rozdělení, a jsme zaměřeni na Bibli a …

Evanjelické mládežnícke centrum Ichthys

Ubytovanie a stravovanie v areáli evanjelického mládežníckeho centra, prenájom spoločenských priestorov, prevádzkovanie reštaurácie.

Teen Challenge International ČR

Organizace pomáhá lidem, kteří prožili stresovou životní situaci. Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k …

Žilina – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (Žilina, lat. Solna, nem. Sillein alebo Silein, maď. Zsolna, poľ. Żylina) je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku.Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

Evropa – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Evropa

Evropa patří k hospodářsky nejvyspělejším oblastem planety. Průmyslová odvětví mají dlouhou tradici, zemědělství je intenzivní. Ze světového hlediska má význam těžba uhlí, ropy, zemního plynu, železné rudy, bauxitu, niklu, rtuti, magnezitu, fosfátů a draselných solí. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je ...

Kníhkupectvo - Dubeň Žilina - | Panta Rhei

www.pantarhei.sk/predajne/duben-zilina

Pre deti a mládež Pre najmenších Rozprávky Dobrodružstvo, napätie, western Young adults Fantasy, upíri Príprava do školy, pracovné zošity Encyklopédie pre deti a mládež V cudzom jazyku Pre dievčatá Pre chlapcov Dospievanie Bájky a povesti Náboženská literatúra pre deti Pre deti a mládež - ostatné viac

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY - PDF Free Download

docplayer.cz/42449522-Z-miestnej-samospravy.html

6 Týždeň plný zážitkov Naša škola v spolupráci s cestovnou kanceláriou MV Tour Trenčín zorganizovala pre žiakov tretieho ročníka školu v prírode s plaveckým výcvikom. Prežili sme päť dní v krásnom horskom prostredí Kysúc. Žiaci sa naučili základy plávania. Hravo zvládli kraul, znak, ponáranie pod vodu, splývanie, hľadanie pukov pod vodou, zábavné hry s ...

KATOLÍCKE BIBLICKÉ DIELO - PDF Free Download - DocPlayer

docplayer.net/64878720-Katolicke-biblicke-dielo. …

Iné biblické aktivity konané vo farnostiach: - príprava detí na biblické olympiády; - letný tábor pre deti zameraný na Písmo sväté; - biblické katechézy pre prvoprijímajúce deti, pre birmovancov, pre dôchodcov; - biblická škola v spolupráci s rehoľnými sestrami; - pozeranie DVDčka Apoštol Pavol z Tarzu do sveta a ...

Humanitárne organizácie a nadácie Slovensko (412 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/humanitarne-organizacie-a-na …

Humanitárne organizácie a nadácie - Slovensko. (412 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Humanitárne organizácie a nadácie. Humanitárne organizácie (61) Katolícke misie a charita (30) Nadácie (138) Projekty a zbierky (11) Štátne príspevkové organizácie a fondy (25) Všetky lokality.

BIBIANA. revue o umení pre deti a mládež. / 2009 XVI. ROČNÍK Cena 0,67

docplayer.cz/84027033-Bibiana-revue-o-umeni-pre- …

Významnú úlohu v rozvoji literatúry pre deti a mládež zohral odborný mesačník zameraný na reflektovanie literatúry a kultúry pre deti a mládež s česko-slovenskou pôsobnosťou Zlatý máj ( ); do r bol vydávaný bývalým Zväzom československých spisovateľov, v r ho vydával celoštátny Klub přátel dětské knihy a od r ...

Kňazi vo farnosti – Farnosť Svätej rodiny - Christ-Net.Sk

svatarodina.fara.sk

Kňazi vo farnosti. „ Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za ...

Antikvariát Čierne na Bielom

www.ciernenabielom.sk

Antikvariát Čierne Na Bielom sa zrodil, aby sa stal útulkom pre opustené knihy a pomohol im nájsť nový domov. Denne, pri sťahovaní ľudí, pri pozostalostiach, pri upratovaní, stratia svoje domovy stovky kníh. Na rozdiel od opustených psov knihy nemajú smutné oči, tak si len ťažko hľadajú nových majiteľov.

Gabriela Futová | Kúpte na Martinus.sk

www.martinus.sk/authors/Gabriela-Futova

Gabriela Futová na Martinus.sk. Nakupujte knihy online. Čitateľské recenzie 40 000 titulov na sklade Bezpečný nákup

245/2008 Z.z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (škols... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245

práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova ...

Mapa sídla, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru MV SR. Vybrané pojmy. Základné právne predpisy v oblasti inšpekcie práce a požiarneho dozoru. Interné predpisy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré upravujú oblasť inšpekcie práce a požiarneho dozoru.

Štátne vzdelávacie programy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tieto štátne vzdelávacie programy: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň základných škôl (ISCED 1 a 2), Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ...

Bratislava – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava

Bratislava (slovenská výslovnosť, nem. Pressburg, maď. Pozsony, gr. Istropolis – Mesto na Dunaji; do roku 1919 Prešporok/Prešporek iné názvy pozri nižšie) je hlavné a rozlohou aj počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska.Podľa posledného sčítania obyvateľov v Bratislave k 31. decembru 2020 žilo 475 503 obyvateľov.. Nachádza sa na úpätí pohoria Malé Karpaty ...

Vystavovatelé — Svět knihy

www.svetknihy.cz/praha2023/navstevnik/vystavovat …

5. května 1746/22, 140 00 Praha 4, Česká republika. Nakladatelství Kniha Zlín vydává současnou českou i světovou beletrii, tituly z oblasti přírodních a společenských věd. Lucie Smolka Fruhwirtová, šéfredaktorka - Editor in Chief E-mail: lucie.fruhwirtova@albatrosmedia.cz. Tel.: +420 261 397 200 - recepce.

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. | Katolícka univerzita v Ružomberku

www.ku.sk/miroslav.saniga

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. ... - populárno-vedecké knižky o živote prírody pre deti a mládež (16): „Poviedky tetušky Jedličky“ (1996), „Rok v ... 29. september 2015, Žilinská univerzita, Žilina. In Communio missio, 2016, vol. 14, No. 1, s. 24-27 ...

Kariéra v Panta Rhei | Panta Rhei

www.pantarhei.sk/kariera

Najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku s rodinnou a voňavou atmosférou kníh a kávy - presne toto je Panta Rhei a Café Dias. Zamestnávame stovky milovníkov kníh a kávy po celom Slovensku. Dnes máme 60 kníhkupectiev a 16 kaviarní po celom Slovensku, rastúci e-shop a centrálu v Bratislave a vo Veľkom Mederi.

PhDr. Helena Orieščiková, PhD. | Katolícka univerzita v ... - ku

www.ku.sk/helena.oriescikova

Rané poradenstvo pre deti s rizikovým vývinom : skúsenosti a odporúčania pre rodičov a učiteľov MŠ z pohľadu centra špeciálno- pedagogického poradenstva. AAB 06 ORIEŠČIKOVÁ, H. 2008. Karel Herfort, riaditeľ ústavu Ernestínum . Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. - 121 s. - ISBN 978-80-8084-265-9.

Verejné obstarávania | Granty EHP a Nórska

www.eeagrants.sk/vo

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní, s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť. Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@mirri.gov ...

Ján Smrek – Báseň o krásnej matke – e-anjelik.sk

e-anjelik.sk/archiv/32597

Ján Smrek – Báseň o krásnej matke. Prekrásna matka! krásnu dcéru. a kochá sa v ich podobe. takou sa niekedy dcéra stane. je všetko čudne zharmonizované. a sú to oči dcérine. a tamtie krotko, nevinne. a bav ju žitia pohádkou!