Pravoslávna cirkev • okr. Žilina a okolie

Pravoslavná církevní obec v Opavě

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele sv. Alžběty. Původně gotický, dnes barokní kostelík nechali postavit němečtí řádoví rytíři. Kostel sloužil jako hřbitovní kaple tohoto řádu. Jde o jednopatrovou budovou s půlkruhově ukončeným presbytářem.

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslavn%C3%A1_c%C3%ADrk …

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (slovensky: Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku) je místní autokefální (samostatná a nezávislá) pravoslavná církev složená z Pravoslavné církve v českých zemích (podle sčítání lidu 2011 měla 20 533 věřících, podle sčítání z roku 2021 již 40 681) a Pravoslavné církve na Slovensku (podle ...

Pravoslaví – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD

Pravoslaví. Charakteristický osmikonečný kříž spolu s ikonami v interiéru pravoslavného kostela. Pravoslaví neboli ortodoxie, tj. pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého ὀρθός orthos správný, pravdivý + δόξα doxa sláva, názor, učení) je křesťanské náboženství a církev složená z více ...

Cirkev - tikzilina.eu

www.tikzilina.eu/cirkev

Poštová 2, 010 08 Žilina Tel.: +421 (0)41 507 79 77 E-mail: rkfu@farnostvlcince.sk Web: www.farnostvlcince.sk. Rímskokatolícka farnosť Žilina - Solinky Smreková 39, 010 07 Žilina Tel.: +421 (0)903 982 777 E-mail: zilina.solinky@fara.sk Web: www.farnost.solinky.sk. Rímskokatolícka farnosť Žilina - Saleziáni Rajecká cesta 17, 010 ...

Cirkvi v Žiline » Pravoslávna cirkev — Žilina Gallery

zilina-gallery.sk/index.php

Mesto Žilina; Mestské časti Žiliny; Ubytovanie v Žiline; Stravovanie a občerstvenie; Doprava v Žiline; Budatinsky hrad; Židovské pamiatky ; Cirkvi v Žiline. Rímskokatolícka cirkev; ECAV v Žiline; Gréckokatolícka cirkev; Pravoslávna cirkev; Židovská naboženská obec; Cirkev bratská v Žiline; Adventisti siedmeho dňa ...

Pravoslavná církev

www.pravoslavi.cz

Pravoslavná církev v Čechách. Pravoslavná církev na Moravě a ve Slezsku. Mapa České republiky, na níž jsou vyznačeny všechny pravoslavné chrámy, kaple, domy i monastýry na našem území. Hlas pravoslaví. www.hlas.pravoslavi.cz. (Oficiální měsíčník Pravoslavné církve v Českých zemích.

Cirkevné sobáše – Občan | Žilina

www.zilina.sk/agendy/cirkevne-sobase

Postup pri uzavretí cirkevného sobáša rezervovať si termín sobáša na príslušnom farskom úrade podať si Žiadosť o uzavretie manželstva na matričnom úrade pod ktorý spadá príslušný farský úrad (snúbenci podávajú žiadosť osobne) Zoznam farských úradov, ktoré spadajú pod matričný obvod Matričného úradu Žilina: Cirkev bratská v Žiline Evanjelický cirkevný ...

Pravoslávna cirkevná obec Slovinky | Slovinky - Facebook

www.facebook.com/pco.slovinky

Pravoslávna cirkevná obec Slovinky, Slovinky. 958 likes · 157 talking about this · 31 were here. Vitajte na stránke našej cirkevnej obce! Adresa farskej budovy: Slovinky 287, o. Miroslav Guba

Vitajte - Oficiálna stránka - Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

orthodox.sk

História. Pravoslávna cirkev je jedná, svätá, všeobecná, apoštolská a založil ju Spasiteľ Isus Christos. Vznikla pri Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, ktorí ju rozšírili do celého sveta. Na dnešnom území Slovenska jej história začína príchodom sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu z Byzancie, ktorí ...

Pravoslávna cirkevná obec Snina - Facebook

sk-sk.facebook.com/pco.snina

Pravoslávna cirkev. Pravoslávna cirkevná obec Snina, Snina. 2 642 Páči sa mi to · 340 o tomto hovoria · 12 tu boli. Pravoslávna cirkev

Pravoslávna cirkevná obec Snina - Facebook

www.facebook.com/pco.snina

Pravoslávna cirkevná obec Snina, Snina. 2,639 likes · 440 talking about this · 11 were here. Eastern Orthodox Church

Prešovská pravoslávna eparchia - Oficiálna stránka - Pravoslávnej ...

orthodox.sk/schematizmus/pe-pravoslavna-eparchia

PREŠOVSKÁ PRAVOSLÁVNA EPARCHIA. Eparchiálny archijerej: Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, predseda Eparchiálnej rady. Budovateľská 1, 080 01 Prešov www.eparchiapo.sk. 051/746 02 69, 051/773 36 12. arcibiskup@ppepoer.sk, vladyka@ppepoer.sk. osobný tajomník arcibiskupa:

Pravoslávna cirkev (východná Európa) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev_(v …

Pravoslávie sa rozšírilo aj medzi východnými Slovanmi. Najväčšou pravoslávnou cirkvou je Ruská pravoslávna cirkev , ktorej veriaci žijú nielen na území Ruska, ale aj medzi Rusmi, ktorí žijú na území Estónska , Lotyšska, Litvy, Kazachstanu, Uzbekistanu alebo medzi Rusmi v USA, v Kanade či v Austrálii . Pravoslávie je ...

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev_v_ …

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku ), do roku 1993 Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku / Pravoslavná církev v Československu je jedna z autokefálnych cirkví pravoslávneho vyznania. Kresťanstvo byzantského obradu sa na územie dnešného Slovenska dostalo príchodom Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.

Pravoslavná církev - Aktuálně.cz

www.aktualne.cz/wiki/domaci/pravoslavna-cirkev/r …

Organizační struktura. Pravoslavná církev je spojena díky existenci samostatných místních církví, které jsou řízeny vlastním představitelem. Tím nejvyšším jsou biskupové. Biskup je patriarcha, metropolita či arcibiskup. Jednotliví biskupové předsedají synodu a ten je označován jako nejvyšší věroučná, kanonická ...

Ruská pravoslavná církev – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_pravoslavn%C3%A …

Ruská pravoslavná církev se potýkala s vnitřními problémy, ale navenek působila mohutným dojmem. Na počátku 20. století se k církvi hlásilo 83 milionů věřících. "V roce 1900 bylo celkem téměř 105 000 světských duchovních a mnichů (2230 protojerejů, 34 784 kněží, 14 945 diákonů a 43 857 Ďáčků). Pravoslavných ...

Pravoslávna cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev

Pravoslávna cirkev. akákoľvek cirkev ktorá je/sa považuje za pravovernú (tvar "pravoslávna cirkev" – na rozdiel od tvaru "ortodoxná cirkev" – sa v tomto zmysle – pomerne zriedkavo – vyskytuje len v súvislosti s kresťanstvom v slovanských krajinách), pozri pod ortodoxnosť.

Čo je východná pravoslávna cirkev a aké je jej vierovyznanie?

www.gotquestions.org/Slovencina/vychodna-pravosl …

Pravoslávna cirkev učí o theosis-e („divinizácia“) – je to postupný proces, v ktorom sa kresťania čoraz viac podobajú Kristovi. Problém je v tom, že v pravoslávnej cirkvi sa nechápe to, že pripodobňovanie sa Kristovi je výsledok spasenia a nie podmienka pre spasenie. Toto sú veci, ktoré sa protivia Slovu Božiemu a ...

Ústava - Oficiálna stránka - Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

orthodox.sk/pravoslavna-cirkev/ustava

Článok 1. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je autokefálna a je súčasťou jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi Christovej. Pri plnení svojho spasiteľného poslania sa riadi Svätým Písmom, svätou Tradíciou, posvätnými kánonmi, ako aj rozhodnutiami vlastných snemov.

Ruská pravoslávna cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_pravosl%C3%A1vn …

Ruská pravoslávna cirkev je jedna z autokefálnych pravoslávnych cirkví.Jej najvyšším predstaviteľom je patriarcha Moskvy a celej Rusi – v súčasnosti je ním patriarcha Kirill I. Ruská pravoslávna cirkev je najväčšou pravoslávnou cirkvou na svete – má okolo 150 miliónov členov. Pôsobí najmä v Rusku ale svoje eparchie má aj v zahraničí, najmä na Ukrajine a v ...

Srbská pravoslavná církev – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Srbsk%C3%A1_pravoslavn%C3% …

Obraz zakladatele, svatého Sávy, z 13. století. Srbská pravoslavná církev ( srbsky Српска православна црква / Srpska pravoslavna crkva) je autokefální pravoslavná církev působící zejména v Srbsku, Černé Hoře, Republice srbské v Bosně a Hercegovině a Chorvatsku, dalšími ohnisky jsou komunity srbských ...