Železničiarske združenia • okr. Žilina a okolie

Kroměřížská dráha, o.s.

Pořádání historických jízd na železnicích. Zajišťujeme dokumentaci železničního provozu. Možnost uskutečnění akcí na klíč.

Opavský železniční klub

Propagace železniční a městské hromadné dopravy, pořádání akcí a výstav s železniční tematikou.

Železniční a parní spolek

Zprovoznění, prezentace a záchrana historické železniční techniky. Cílem sdružení je zachraňovat, pečovat a prezentovat široké veřejnosti historickou železniční techniku.

Žilina – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (německy Sillein nebo Silein, maďarsky Zsolna, polsky Żylina, latinsky Solna) je krajské a okresní město na Slovensku, 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu, Kysuce a Rajčanky v Žilinské kotlině, 28 km od hranic s Českem.Jedná se o důležité průmyslové i dopravní centrum, sídlo univerzity a od roku 2008 i biskupa římskokatolické žilinské ...

Občianske združenia v Žiline | OZ online (153 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia/zilina

Slovensko Žilinský kraj Občianske združenia - Žilina. 1 - 25 z celkom 153 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Mladý podnikavec Pridať hodnotenie. Podpora kreatívneho vzdelávania na školách, inovačné, aktualizačné vzdelávanie pre pedagógov. Workshopy a prednášky na rôzne témy z oblasti marketingu, podnikania ...

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Žilina — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Žilina. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. ... Art Culture, o.z., Žilina Sad na Studničkách 20, 01001 Žilina. Združenie, ktoré aktívnou záujmovou činnosťou podporuje kultúrnosť, tvorivosť a umelecké cítenie občanov.

Občianske združenia v Žiline | OZ online (153 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia/2/zilina

Občianske združenie Preles. Pridať hodnotenie. Cieľom združenia je napomáhať rozvoju a dozrievaniu osobnosti cestou hľadania a vytvárania harmónie v sebe samom, medzi ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a prírodou, projekty, tréningy, programy. www.preles.sk Lichardova 8507/30 , 010 01 Žilina Kontakty www.aktivnyobcan.sk.

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Žilinský kraj - Zoznam

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Žilinský kraj. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. ... Art Culture, o.z., Žilina Sad na Studničkách 20, 01001 Žilina. Združenie, ktoré aktívnou záujmovou činnosťou podporuje kultúrnosť, tvorivosť a umelecké cítenie občanov.

Občianske združenia v Žiline | OZ online (153 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia/2/abc/zi …

Občianske združenia v Žiline. Prehľadný zoznam občianskych združení zo Žiliny so všetkými dôležitými informáciami online v Azet katalógu. ... Slovensko Žilinský kraj Občianske združenia - Žilina. 26 - 50 z celkom 153 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS Pridať hodnotenie. Občianske ...

AKO OBČIANSKE ZDRUŽENIE... - OZ Žilina - zelené mesto | Facebook

www.facebook.com/zilinazelenemesto/posts/ako-ob% …

oz Žilina - zelené mesto. march 9, 2022 · ako obČianske zdruŽenie nesÚhlasÍme s diskriminaČnÝm nastavenÍm sÚŤaŽnÝch podmienok nÁvrhov vyuŽitia Športovo-rekreaČnÉho areÁlu chrasŤ pri solinkÁch.

Občianske združenia v Žiline | OZ online (153 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia/3/zilina

Slovensko Žilinský kraj Občianske združenia - Žilina. 51 - 75 z celkom 153 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Občianske združenie GOSPACE Pridať hodnotenie. Občiasnké združenie GO SPACE vzniklo s cieľom vytvárať a podporovať inovatívne projekty v rámci, športu, vzdelávania, ekológie ako aj iných oblastí. ...

Občianske združenia v Žiline | OZ online (153 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia/abc/zili …

Slovensko Žilinský kraj Občianske združenia - Žilina. 1 - 25 z celkom 153 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Pridať hodnotenie. Podpora a iniciácia zlepšovania kvality sociálnych služieb. Poradenstvo pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. ...

Založenie Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica Žilina Budatín

www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/04/39.-zas …

Názov združenia obcí je Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín. Sídlo združenia je Mesto Kysucké Nové Mesto, Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Účastníci zmluvy splnomocňujú primátora Mesta Kysucké Nové Mesto, Ing. Jána Hartela,

Občianske združenie Klub vojenskej... - KVH POLOM Žilina | Facebook

www.facebook.com/104398341611105/posts/104477988 …

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Polom Žilina je dobrovoľné, nevládne a neziskové združenie občanov, ktoré ma zabezpečovať predmet a cieľ činnosti združenia. Predmet činnosti klubu: • získavanie informácií o dejinných udalostiach v spojitosti s fyzickými a právnickými osobami, klubmi, prípadne armádami ...

Aktuality | Žilina

www.zilina.sk/aktuality

9. júna 2023. Mesto Žilina upozorňuje, že dnes (piatok 9. júna 2023) o 12.00 hod. sa zrealizuje pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén. V roku 2023 sú naplánované ešte dve hlasité skúšky sirén (september a december) a štyri tiché ...

Občianske združenie Mozaika, Žilina, Puškinova - kontakt a fakturačné údaje

www.azet.sk/firma/44924/obcianske-zdruzenie-moza …

0904 840 153. 0903 491 527. ozmozaika@azet.sk. klubmozaika@szm.sk. Občianske združenie Mozaika. Puškinova 2190/10. 010 01 Žilina. Kontaktovať e-mailom. Dobrovoľná organizácia ľudí v psychiatrickom ošetrení, ich blízkych, príbuzných, psychiatrických odborníkov a ľudí sympatizujúcich s činnosťou združenia.

Žilina – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (Žilina, lat. Solna, nem. Sillein alebo Silein, maď. Zsolna, poľ. Żylina) je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku.Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

Zoznam všetkých neziskových organizácií - zilina.sk

www.zilina.sk.mam.speedweb.sk/index.php

Zoznam všetkých neziskových organizácií: Agentúra podporných služieb, n.o. - detaily. AIESEC Žilina - detaily. Akadémia gymnastiky a fitness Žilina - detaily. ÁNO PRE ŽIVOT, n.o. - detaily. Asociácia Nepočujúcich Slovenska - detaily. Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie - detaily. Centrum nepočujúcich Žilina - detaily.

Občianske združenie Rodinná Rozprávka | Žilina

www.zilina.sk/organizacie/obcianske-zdruzenie-ro …

Aktivity združenia: a/ pravidelné – detský klub. b/ nepravidelné – prednášky a kurzy na rôzne témy /výživa, bio bavlnené plienky, nosenie detí v šatkách, arómaterapia, masáže detí a dojčiat atď./ ... Správca webového sídla: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovensko.

Čo je to efekt mestského... - OZ Žilina - zelené mesto | Facebook

www.facebook.com/zilinazelenemesto/posts/3535335 …

Čo je to efekt mestského tepelného ostrova? Členovia občianského združenia Žilina - zelené mesto sú presvedčení, že kvalitnej zelene je v meste a špeciálne v samotnom centre mesta,...

Občianske Združenie Žilinskí Fanatici informuje | Ultras Žilina ...

www.ultraszilina.sk/clanky/2894-obcianske-zdruze …

a) Bod 6 sekcie „Povinnosti občianskeho združenia „Žilinskí Fanatici“ združenie zaväzoval jeho členov povzbudzovať a podporovať hráčov dovolenými spôsobmi a predmetmi. Klub pripisuje zodpovednosť OZ ŽF za použitie pyrotechniky na zápasoch s Trenčínom a Trnavou.

Analýza financování a účtování vybrané neziskové organizace v oblasti ...

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/40443/va …

Cieľom bakalárskej práce bude analyzovať hospodárenie obþianskeho združenia „Žilina Warriors.“ Taktiež aj analýza financovania tohto športového klubu. Pre naplnenie cieľov práce, budú detailne preskúmané interné materiály obþianskeho združenia. Analýza hospo-dárenia a financovania bude prevedená za obdobie 2013 – 2015.

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV, Žilina - Tel.: +421415622... >> Záujmové ...

www.zlatestranky.sk/firmy/%C5%BDilina/H702795/SL …

Záujmové združenia, Žilina. SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV Záujmové združenia v Žiline +421415622788; Ohodno ...