Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Live in Panama

1. Požiadavky na rezidenciu v Paname. 2. Ako sa stať rezidentom v Paname. 3. Proces imigrácie do Panamy. 4. Typy rezidencie v Paname. 5. Trvalá rezidencia v Paname. 6. Rezidencia prostredníctvom investície v Paname. 7. Panamské víza pre krajiny.

113 kmSenica

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

Sdružování subjektů se zájmem o Afriku. Tvorba a mezinárodní podpora projektů pro rozvoj afrických států.

Křesťanská mezinárodní solidarita

Zabýváme se prosazováním mezinárodního respektu k právu každého člověka svobodně si zvolit a vyznávat náboženství či víru.

Kontakt - Statistics

slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/cont …

Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK. Informácie: telefón: +421 2 50236 277 ... intrastat-sk@statistics.sk; detailnejšie informácie . Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO) a kódy SK-NACE ku IČO. Informácie: telefón: +421 2 69297 520 -2; e-mail: susr.registre@ ... Inštitút informatiky a štatistiky (príspevková ...

Stavebná fakulta - Žilinská univerzita v Žiline - University of Žilina

www.svf.uniza.sk/

Medzinárodná spolupráca. Medzinárodné projekty SvF. Interreg; Horizon 2020; International Visegrad funds; COST; ... Stretnutie členov medzinárodnej organizácie IABSE 31. máj 2023 ... 010 26 Žilina kontakty na oddelenia dekanátu GPS: 49°12'8.26"N

Žilinská univerzita v Žiline

www.uniza.sk/

Medzinárodná konferencia Dátum : 20. jún 2023 21 FRI. Information and Digital Technologies ... 010 26 Žilina tel.: +421 41 513 5001. GPS: 49°12'8.26"N 18°45'23.6"E. IČO: 00397 563 ... Študentské organizácie; Voľný čas; Práca, stáže a inkubátor; Povolanie podnikateľ / Startup program; Zamestnanci.

Konferencie a semináre - University of Žilina

www.uniza.sk/index.php/vedci-a-partneri/udalosti …

Dátum konania: 25. - 27. 01. 2023 Druh akcie: Medzinárodná konferencia Miesto konania: UNIZA, letisko Žilina, Dolný Hričov (SR) Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA E-mail: inair@fpedas.uniza.sk Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia aktuálneho výskumu v oblasti zvyšovania ...

Rodinné poradne – Inštitút pre výskum práce a rodiny - Slovensko

ivpr.gov.sk/rodinne-poradne/

Inštitút pre výskum práce a rodiny zabezpečuje vecne a organizačne veľmi rôznorodú vedecko-výskumnú a inú expertíznu činnosť. Na stránkach IVPR nájdete štatistiky, publikácie a podrobné informácie o jeho aktivitách.

Aktuality | Fakulta bezpečnostného inžinierstva - Žilinská univerzita

fbi.uniza.sk/

Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium. Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom, že prijíma prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské štúdium pre akademický rok 2023/2024 v študijných programoch: záchranné služby. Termín prijímacieho konania: 15.

POSUDZOVANIE RIZÍK ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH ... - University of Žilina

fbiw.uniza.sk/rks/2013/articles/clanky/krbata.pdf

vzniknúť mimoriadna udalosť. Pre manažment akejkoľvek organizácie sú najdôležitejší ľudia [4] t. j. ľudské zdroje v personálnom vyjadrení a samozrejme klienti zariadení sociálnych služieb. Na riešenie systému ochrany pred nebezpečenstvami a rizikami je potrebné z pozície manažmentu zariadenia sociálnych

Žilinský samosprávny kraj - ŽSK

www.zilinskazupa.sk/

Žilinský samosprávny kraj vypisuje. 01.02.2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023. Poslanci schválili rozpočet ŽSK na roky 2023 – 2025.

Program – Stanica

www.stanica.sk/program/

Festivalu bude predchádzať medzinárodná konferencia Študentské fórum a tak sa v Novej synagóge Fest Anča začne už 27. 6.Všetky informácie, program a vstupenky nájdete na www.festanca.sk. Ak chcete zažiť festival ešte intenzívnejšie, prihláste sa ako dobrovoľník/čka.Na Fest Anča neplatia naše permanentky.

enviro2022 - NMC

nmc.sk/enviro2022/

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA ENVIROMANAGEMENT 2022. ... vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch ... 010 01 Žilina, Slovensko. Tel.: +421-903-340539 Tel.: +421-41-5166661 Fax: +421-41-5006977

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk/

Medzinárodná spolupráca. Matriky. Hlásenie pobytu a elektronizácia. Registre, evidencie, zoznamy ... Zariadenia a príspevkové organizácie MV SR v pôsobnosti SVS. Registrové úrady. Archívy. Živnostenské úrady. Kde nás nájdete. ... Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9 Mgr. Ondrej Čerep. 041/562 26 19

Ukrajina | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

www.mzv.sk/ukrajina

24.02.2023 Aktivity ministra Rastislav Káčer Situácia na Ukrajine OSN Bilaterálne vzťahy. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer vystúpil v piatok, 24. februára 2023 v New Yorku, na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa konalo pri ...

Elektronická schr... - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka

Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár, ktorý nemá nárok na vydanie dokladu o pobyte s čipom, v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora. Viac informácií k zahraničným štatutárom... 14. Ako si mám deaktivovať doručovanie do schránky?

Katedra - Katedra leteckej dopravy

kld.uniza.sk/sk/

Medzinárodná spolupráca. PEGASUS; Alicanto; ... Medzinárodné organizácie. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Katedra leteckej dopravy Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina tel.: +421/41/513 34 51 e-mail: kld@fpedas.uniza.sk. GPS: 49°12'11.426"N 18°45'21.276"E.

SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku

www.sme.sk/

Experti zatiaľ ukazujú najmä na Rusko. Maďarsko začalo prípravy na predsedníctvo v Rade Európskej únie. Sme pripravení efektívne riešiť výzvy, ktorým Európa čelí, vyhlásil maďarský premiér. Nenávidím Slovensko, keby som mohla, hneď odídem, povedala mi minule kamarátka, ktorá tu s krátkou prestávkou žije celý život.

Katedra technologického inžinierstva - University of Žilina

www.kti.uniza.sk/

Dňa 22.2.2023 sa študenti tretieho a piateho ročníka zúčastnili na exkurzii vo firme Tatravagónka a.s. Súčasťou exkurzie bola úvodná prednáška o firme a taktiež meeting s našimi absolventa...

Slovenský jazyk a literatúra (78 testov) - EuroEkonóm.sk

www.euroekonom.sk/downloads/prijimacky-na-stredn …

Testy, ktoré sú on-line, si môžete spraviť alebo stiahnuť nižšie. Tieto testy sa vyskytli v posledných rokoch na niektorej zo stredných škôl na Slovensku. Pozor! Učitelia sem radi chodia a inšpirujú sa, takže niektoré z týchto testov sa môžu objaviť aj na vašej skúške. Držíme palce na prijímačkách!

KONFERENCIA RKS 2023 - University of Žilina

fbi.uniza.sk/aktuality/konferencia-2023

KONFERENCIA RKS 2023. Fakulta bezpečnostného inžinierstva Vás pozýva na 26. medzinárodnú vedeckú konferenciu „ Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí “, ktorá sa bude konať 17. - 18.05.2023 v Žiline . Konferencia RKS sa koná pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline a Sekcie krízového riadenia ...

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

www.minv.sk/

Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. 041/7335664, 041/7335640. Pošli správu. Dokumenty na stiahnutie. Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. poslať stránku vytlačiť stránku.

Štatistický úrad SR - Úvodná stránka

slovak.statistics.sk/wps/portal/

Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2023. 07.06.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo. Dokončovanie bytov sa v prvých troch mesiacoch roka 2023 zrýchlilo, počet kolaudácií vzrástol medziročne aj v porovnaní s priemerom rokov pred pandémiou. Naďalej sa utlmoval rozbeh výstavby bytov. Čítaj ďalej.

Slovenský Rybársky Zväz – 95 rokov | Rada SRZ - Petrov zdar!

www.srzrada.sk/

Medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY 26. mája 2023. Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava, 23. 6. – 25. 6. 2023 24. mája 2023. Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky. Zlatý blyskáč 2023 Zvolen – pozvánka ... VN Žilina; VN Liptovská Mara;

Úrad ŽSK - ŽSK

www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/

DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda; Zákazky vyhlásené v Elektronickom kontraktačnom systéme; Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice - stavebné úpravy okenných otvorov - I. etapa

Archív | ÚGKK SR

www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/archiv/

Archív Dňom 01.10.2013 na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešla pôsobnosť správ katastra na okresné úrady, katastrálne odbory. V uvedenej sekcii sú uložené webovské stránky správ katastra v sídle kraja s obsahom ku dňu 30.09.2013. Do 30.09.2013