Farnosti rímskokatolíckej cirkvi • okr. Žilina a okolie

Římskokatolická farnost Velké Karlovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

40 kmČeská republika Velké Karlovice 274

OTVORENÉ (Zatvára v 12:00)

Římskokatolická farnost Horní Bečva

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Jablunkov

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin, pravidelných sbírek, farních dnů a duchovních setkání.

OTVORENÉ (Zatvára v 10:00)

Kontakt – Farnosť Dobrého pastiera

solinky.farnost.org/kontakt

2021 kaplán Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky. Jakub Melo. Kaplán. Pochádza: Žilina. Diakonát: 1.10.2020, Rím. ... je diecéza rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku so sídlom v Žilina. Zriadená bola pápežom Benediktom XVI. dňa 14. februára 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj diecéznymi patrónmi.

Propagace církví v ČR Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15922/fo …

cování tohoto tématu. Mé poděkování patří také vedení Farnosti sv. Filipa a Jakuba a l e-nŧm studentské křesťanské organizace RR-49 za jejich vstřícnost a ochotu poskytnout mi potřebné informace prostřednictvím konzultací. Děkuji své rodině za veškerou podporu během mého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Žilinská diecéza – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_diec%C3 …

Žilinská diecéza alebo Žilinské biskupstvo, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (lat. Dioecesis Žilinensis) je diecéza rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku so sídlom v Žiline.. Zriadená bola pápežom Benediktom XVI. dňa 14. februára 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj diecéznymi patrónmi.. Katedrálnym chrámom je Farský ...

Latinská cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev

Veľká noc, Vianoce / Narodenie Pána, Turíce, Zjavenie Pána / Bohozjavenie, …. Latinská cirkev (iné názvy: rímskokatolícka cirkev, (rímsko)katolícka cirkev latinského obradu/rítu, západná cirkev) je kresťanská cirkev pod jurisdikciou rímskeho pápeža používajúca rímsky (latinský) obrad. Je jednou z 23 cirkví sui iuris ...

Diecéza (biskupstvo) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9za_(biskupstvo)

Diecéza (vo východných cirkvách je obdobou eparchia, v evanjelickej cirkvi a.v. je obdobnou štuktúrou dištrikt) je spoločenstvo farností rímskokatolíckej cirkvi na určitom území, stanovenom vedením cirkvi - biskupstvo. Na čele diecézy stojí diecézny biskup, ktorý môže mať pomocných biskupov.Jeho cirkevnoprávna jurisdikcia sa vzťahuje na celé územie ním spravovanej ...

Home - Žilinská diecéza - Rímskokatolícka cirkev - DCZA

dcza.sk

Home - Žilinská diecéza - Rímskokatolícka cirkev. Zjavenie Boha (Najsvätejšej Trojice) Hľadači Boha. Kňazská a diakonská vysviacka. Modlitba sv. Ruženca po Ružencovej ceste vo Vysokej nad Kysucou.

v vo ku - ÚGKK SR

www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/kataste …

Usporiadanie nehnuteľného majetku Rímskokatolíckej cirkvi v diecéze vo vzťahu ku katastru nehnuteľností Úvod ... v diecéze, t.j. zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Rímskokatolíckej cirkvi v prospech inej farnosti patriacej do tej istej diecézy, na základe správneho aktu vydaného diecéznym biskupom, ...

Farnost – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Farnost

Farnost (ze starořeckého παροικία – paroikía, přičemž pár-oikos doslova znamená „v domě“, má tedy význam „sousedství“; lat. parrochia, parochia či paroecia) je základní církevní správní jednotka v katolické, pravoslavné, starokatolické, anglikánské a několika dalších církvích. Sdružuje věřící ...

Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č ...

www.obecklastor.sk/documents_data/page/farnost/P …

Krajský pamiatkový úrad Žilina Mariánske nám. 19 010 01 Žilina IČO: 31755194 Tel.:+421 41 24 52 111 e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk www.pamiatky.sk ... na základe žiadosti vlastníka – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 Kláštore pod Znievom zo dňa 27.10.2021, ...

Farnosti Slovensko (781 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/farnosti/slovensko

Farnosti Slovensko (781 výsledkov) 16 °C - Bratislava. Sobota, 3. 6. Karolína. Azet Novinky Účet Video. Azet Mail Doručené Rozpísané Odoslané. Pokec Ľudia Miestnosti Stretko Rýchla pošta. Obkec Meme zóna Tipy Zábava Zaujímavosti.

Náboženstvo na Slovensku, Rímskokatolícka Cirkev na Slovensku, Kresťanstvo

www.slovakiasite.com/sk/nabozenstvo-rimsko-katol …

Diecézy sa ďalej delia na dekanáty a dekanáty na farnosti. Na Slovensku je viac ako tisíc farností rímskokatolíckej cirkvi. Predstaviteľom cirkvi v obci je farár alebo správca farnosti, na čele diecézy stojí biskup, na čele arcidiecézy stojí arcibiskup. Najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi je rímsky biskup, pápež ...

Fungování Sekretariátu pro věci církevní 1967 – 1989 - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/562 …

rímskokatolíckej cirkvi podľa stavu religiozity, politické a právne podmienky činnosti rádov a kongregácii, vyjasnenie pôsobnosti cirkevných orgánov a ich zahraničných vzťahov k cirkevným kontrolám. Prvý šéfom novovyvtvoreného sekretariátu sa stal Karel Hrůza, ktorý predtým pôsobil vo funkcii riaditeľa

Starokatolícka cirkev v Českej republike – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Starokatol%C3%ADcka_cirkev …

Starokatolícka cirkev v Českej republike alebo Katolícka cirkev pod obojím v Čechách je kresťanská cirkev ktorá vznikla v roku 1877.Hlási sa k starokatolíckemu hnutiu, ktoré vzniklo v 19. storočí odrthnutím sa od Rímskokatolíckej cirkvi v reakcii na Prvý vatikánsky koncil.Je členom Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví a Ekumenickej rady cirkví v ČR.

Občianske združenie sv. Jána Krstiteľa

fara.ivanka.sk/o-nas/obcianske-zdruzenie-sv-jana …

Cieľom Občianskeho združenie Sv. Jána Krstiteľa je zachovanie kultúrnych hodnôt na území farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Ivanke pri Dunaji. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami: Podpora, obnova, renovácia, ochrana a zveľaďovanie náboženských a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Ivanke pri Dunaji ...

Starokatolícka cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Starokatol%C3%ADcka_cirkev

Starokatolícka cirkev je názov pre kresťanské cirkvi ktoré sa s gradáciou v druhej polovici 19. storočia oddelili od rímskokatolíckej cirkvi pre závery Prvého vatikánskeho koncilu, najmä však pre nesúhlas s dogmami o pápežskej neomylnosti a primáte pápeža nad celou cirkvou.Starokatolícke cirkvi v Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Česku a Poľsku sú združené ...

Martin | Apsida

apsida.sk/c/14130/martin

Kostol slúži ako farský chrám martinskej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2011 a apríli 2015. Bohoslužby: v pondelok až piatok o 6.00 a 18.00 hod., v sobotu o 7.00 a 18.00 hod. a v nedeľu o 07:00, 08:30, 11:00 a 18:00 hod. Kostol predstavuje dominantu centra mesta.

Turany | Apsida

apsida.sk/c/7332/turany

Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2011. Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod., podrobné informácie na stránke www.dokostola.sk. Praktické informácie Obec Turany leží cca 13 km od Martina pri hlavnej ceste na Ružomberok.

Mesto žilo ekumenizmom - SME | MY Žilina

myzilina.sme.sk/c/2570104/mesto-zilo-ekumenizmom …

Na rôznych miestach Žiliny sa od 19. do 25. januára stretávali na spoločných modlitbách žilinskí kresťania z rôznych cirkví.

Dokumentace fary v Pavlově | Digitální knihovna VUT v Brně

dspace.vutbr.cz/handle/11012/35565

Documentation of the vicarage in the Pavlov village. Zobrazit/ otevřít review_78390.html (1.412Kb)

Farnosť Prememenia Pána Sedlice – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Farnos%C5%A5_Prememenia_P% …

Farnosť Prememenia Pána Sedlice je rímskokatolícka farnosť v okrese Prešov, súčasť dekanátu Prešov II. a Košickej arcidiecézy. Prvá existujúca písomná zmienka o existencii farnosti v obci Sedlice, pochádza z obdobia rokov 1332 až 1337.Ide o súpis vyberačov pápežských desiatkov, ktorý je uložený v budapeštianskom archíve.V dokumente sú spomínaní sedlickí ...