Katolícke rehole • okr. Žilina a okolie

Řeholní dům Kongregace kněží Mariánů v Brumově - Bylnici

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

52 kmČeská republika Brumov-Bylnice - Brumov, 1. května 1018

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Mužský řeholní řád, který se věnuje duchovní správě farností, pastoraci poutních míst, koná exercicie a lidové misie ve farnostech.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Ostravě

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi (podobně jako františkáni, dominikáni, jezuité). Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupcem je …

Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Organizujeme akce pro děti a mládež. Provozujeme Školu Křesťanského života a projekt Evangelizace.

Řeholní dům Misionářek Lásky

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nabízíme ošetřovatelskou péči starším občanům a dětem.

87 kmČeská republika Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 29/31 + pobočky (7)

Československá provincie Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytujeme péči o děti i nemocné a náboženskou a křesťanskou výchovu.

Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání ženského řeholního řádu.

Československá provincie Chudých školských sester naší Paní

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání ženského řeholního řádu.