Obecné úrady, samospráva

Zemplínska Teplica

Oficiálna stránka obce prináša aktuálne informácie, prehľad udalostí a komentáre občanov.

DATATRADE, s.r.o.

Nabízíme služby pro samosprávu. Poskytujeme mobilní aplikaci Rozhlas v mobilu, prostor pro obce na zveřejňování povinných informací a průzkumy ve vaší obci pomocí dotazníků apod.

Obec Stankovce

Oficiálna stránka obce Stankovce. Uvádza základne informácie ako úradne hodiny, zloženie obecného zastupiteľstva a komisii, Informuje o dôležitých udalostiach v obci, sú uvedené zmluvy, vzorové tlačiva a povinne zverejňovanie. Stránka obsahuje rozsiahlu ...

Spoločné obecné úrady, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Spoločné obecné úrady. Obce navzájom môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe ...

www.minv.sk/

Obecné úrady - Azet.sk

Obecné úrady (2 735 záznamov) ... Informácie o činnosti obce, samospráva, aktuality, starosta, obecné zastupiteľstvo, evidencia obyvateľov, ...

www.azet.sk/katalog/obecne-urady/

Územná samospráva , Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Územná samospráva . ... Spoločné obecné úrady. Koordinácia vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy . Metodické ...

www.minv.sk/

Obecný úrad Súľov - Hradná, 013 52 Súľov - Hradná, 041 ...

Obecný úrad Súľov - Hradná - Informácie o obecnom úrad Súľov - Hradná. Kontakty, história, samospráva, turistika, príroda.

www.azet.sk/firma/102047/obecny-urad-sulov-hradna/

OBEC HRAŇ | Oficiálne stránky obce | Vitajte na stránke ...

Samospráva. Fotogaléria. Kontakt. Dokumenty. Nariadenia a poriadky. Vzory tlačív. Obecné zastupiteľstvo. Finančné hospodárenie. VZN. Smernice. Poriadky ...

www.hran.sk/

Samospráva - banovce.sk

Samospráva > Samospráva. Samospráva. Charakteristika; Primátor mesta; Zástupca primátora; Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) Volebné obvody;

www.banovce.sk/

1.1 Úvod: podstata miestnej samosprávy v SR - Crs.sk

1 1. Spoločné obecné úrady a ďalšie formy medziobecnej spolupráce Kolektív autorov Ing. Eva Paulinská, prednostka mestského úradu Moldava nad Bodvou

crs.sk/storage/medziobecna-spolupraca-p-ch.pdf

Oficiálna stránka obce – Štvrtok

Miestna samospráva; Obecné noviny; Oznamy. Úradná tabuľa; Aktuality; Inštitúcie. ... Obecné úrady v regióne; Orgány verejnej správy; Užitočné ...

www.stvrtok.com/

Obecné úrady Priechod | Zlaté stránky

obecné úrady … , samospráva, aktuality, starosta, obecné … OBEC PRIECHOD … Priechod 157, 97611 … úrady. obecné úrady … , samospráva, aktuality ...

www.zlatestranky.sk/firmy/Priechod/q_obecn%C3%A9+%C3%BArady/1/

SVINICA | Oficiálne stránky obce | Aktuality

SAMOSPRÁVA; KULTÚRA; DOKUMENTY; KONTAKT; Hlavné menu: Samospráva; Aktuality; Dokumenty; História; Súčasnos ...

www.obecsvinica.sk/

Bezpečné detské ihrisko - playgrounds.uokik.gov.pl

Mestské úrady, obecné úrady, samospráva, školy, materské škôlky, krajinní architekti a iné

www.playgrounds.uokik.gov.pl/download/sk_booklet.pdf

Obecné úrady | Zlaté stránky

obecné úrady … obecné úrady … ... Obecný úrad, samospráva obce. Pozrieť profil Pozrieť profil MediatelYext. Overte si, ako sa zobrazujú ...

www.zlatestranky.sk/firmy/-/q_obecn%C3%A9+%C3%BArady/1/

Samospráva | Polomka.sk

Samospráva. Úrady; OcÚ - kontakty; VZN; Úradná tabuľa; ... Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, ...

www.polomka.sk/samosprava

Obecný úrad – Štvrtok

Miestna samospráva; Obecné noviny; Oznamy. Úradná tabuľa; Aktuality; Inštitúcie. ... Obecné úrady v regióne; Orgány verejnej správy; Užitočné ...

www.stvrtok.com/kontakty/obecny-urad

Obec Boľ | Samospráva

Samospráva. Adresa úradu: Obec Boľ Hlavná 216/42 076 53 Boľ ... OR PZ TV., Mestské - obecné úrady e) Záznamy ohlasovne (§ 7, ods.1, písm.f, ...

bol.ocu.sk/sk/

Kontakty - banovce.sk

Samospráva > Kontakty. Kontakty | | Prečítať text. Správca obsahu: Názov: Mesto Bánovce nad Bebravou Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

www.banovce.sk/kontakty.phtml

www.zdiar.sk - Oficiálna stránka obce Ždiar

Samospráva. Starosta obce; Obecné zastupiteľstvo; Obecná rada; Komisie; Obecný úrad; Verejné obstarávanie. Profil verejného obstarávateľa; Zákazky podľa ...

www.zdiar.sk/index.php

Tlačivá na stiahnutie - obecmojtin.sk

Obecné symboly . Samospráva. Starosta obce; Zástupkyňa starostu obce; Obecné zastupiteľstvo; Rokovanie obecného zastupiteľstva; VZN; Návrh VZN;

www.obecmojtin.sk/tlaciva-na-stiahnutie.html

DCOM portál - Aktuality pre SOCU

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky. ... Spoločné obecné úrady v projekte DCOM Do projektu DCOM bol zaradený koncept Spoločných obecných ...

www.dcom.sk/aktuality/pre-socu

Spoločný obecný úrad - valaskabela.sk

Samospráva.... Úloha samosprávy; Štatút obce; Starosta; Obecná rada; Obecné zastupiteľstvo; ... boli fake breitling watches zriadené spoločné obecné úrady.

www.valaskabela.sk/

Úrady - smizany.sk

Úrady; Názov Činnosť Sídlo ; www : e-mail : tel. Obecný úrad : Samospráva : Nám. M. Pajdušáka 50/1341 : www.smizany.sk: smizany@smizany.sk: 053/44 314 83 ...

www.smizany.sk/urady.html

Obecný úrad - Oficiálné stránky obce Mašková

Samospráva. Starostka obce; Poslanci OZ; Hlavná kontrolórka; Kontakt. Adresa: Mašková 76 985 11 Hali ...

www.maskova.sk/

Referencie - CORA GEO, s.r.o.

Naším cieľom je najmä poskytovať komplexné riešenia pre mestské a obecné úrady, regionálne združenia, priemyselné podniky, ... Samospráva. Viac ako 50 ...

www.corageo.sk/index.php

vernar.sk - Úvodná stránka obce Vernár

SAMOSPRÁVA. ÚRADNÁ TABUĽA; Obecný úrad; Starosta obce; Obecné zastupiteľstvo; Hlavný kontrolór; Obecné dokumenty; Stavebný úrad; Cintorínsky poriadok;

www.vernar.sk/

Markusovce.sk - Oficiálna stránka obce Markušovce

Samospráva . Verejnú správu na ... Miestna štátna správa - krajské úrady, ... Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum

www.markusovce.sk/index.php

Obecné úrady - firmy | Cenové Ponuky

Obecné úrady - firmy. Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Obecné úrady. ... "Samospráva obce, starosta, zástupkyňa, ...

www.cenoveponuky.sk/firmy/obecn%C3%A9%20%C3%BArady

Oficiálna webstránka obce Štrba a miestnych častí ...

Samospráva, služby občanom, aktuality a úradné oznamy. ... Samospráva. O obci; Obecné zastupiteľstvo; Starosta obce; Zástupca starostu; Hlavný kontrolór;

www.strba.sk/

Obec Šamudovce | Oficiálne stránky obce | Aktuality

Samospráva. Úradná tabuľa ... Farské úrady. Gréckokatolícka cirkev. ... Základná škola. Dokumenty ZŠ. Šport. Obecné služby. Kontakt. MAS Duša, o.z ...

obecsamudovce.sk/

Anal za poskytovan ch slu ~ieb vybran h spolo n ch obecn ...

Kľúčové slová: Spolo čné obecné úrady, miestna samospráva, financovanie, organiza čná štruktúra, prenesený výkon štátnej správy . 5 ABSTRACT

crzp.uniag.sk/Prace/2010/N/3CDBCFB7C1394ABAA029F8AF0342860D.pdf

Kontakty - Oficiálné stránky obce Dobrá Niva

Samospráva. Starosta obce 2014-2018; Obecné zastupiteľstvo 2014-2018; Uznesenia, zápisnice a prezenčné listiny OZ; Zverejňovanie dokumentov. Zmluvy, Faktúry, ...

www.obecdobraniva.sk/kontakty/

Obecné úrady - firmy | Cenové Ponuky

Obecné úrady - firmy. Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Obecné úrady ... "Samospráva obce, starosta, obecné zastupiteľstvo, ...

www.cenoveponuky.sk/firmy/obecn%C3%A9+%C3%BArady

Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. - saske.sk

Demokracia a samospráva sú ... Obecné zastupiteľstvo ... sa určili vzťahy národných výborov k SNR a naopak a zrušili sa obecné a obvodné notárske úrady ...

www.saske.sk/cas/archiv/2-2006/Sutajova.html

Obec Habovka, Západné Tatry - Roháče

Obecné zastupiteľstvo Samospráva Jednoduché pozemkové úpravy Webgis mapová aplikácia ... Obecné úrady Oravský Biely Potok a Habovka pozývajú na

www.habovka.sk/page.php

Konzervativizmus: Odpady a samospráva 2010

Odpady a samospráva 2010 [12.03.2010, KONFERENCIE] POZVÁNKA ... obec (mestské, miestne a obecné úrady) | podnikateľ - fyzická osoba (živnostníci ...

www.konzervativizmus.sk/article.php

Asociácia vzdelávania samosprávy - AVS

Miestna samospráva - základné princípy fungovania ; Účtovné súvzťažnosti v samospráve

www.avs-rvc.sk/

Obec Gerlachov | pod Vysokými Tatrami

Samospráva. Starosta. Zastupiteľstvo. Obecný úrad. Územný plán. Komisie. Kontrolór. Rozpočet. VZN. Uznesenia. Zásady a pokyny. Zmluvy. Faktúry. Objednávky.

www.obecgerlachov.sk/

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s ...

... Samospráva IIS MIS ... geografických a ďalších agend na všetkých úrovniach riadenia a pre všetky organizačné zložky pre mestské a obecné úrady.

www.avispro.sk/pages/portfolio-rieseni/nbspnbsp-iis-mis---samosprava.php

Úrady - mytna.sk

Úrady | | prečítať text. adresa: ... samosprÁva . obecnÉ ... klub dÔchodcov a seniorov . informÁcie . obecnÉ noviny . obČianska inzercia . doleŽitÉ ČÍsla .

www.mytna.sk/urady.phtml

Adresár inštitúcií - Obec Pruské

MESTSKÉ A OBECNÉ ÚRADY Mestský úrad Ilava Mierové námestie 16/31 Primátor ... Samospráva obce. Starosta obce; Zástupca starostu; Obecné zastupiteľstvo;

www.obecpruske.sk/adresar-institucii.phtml

Správne poplatky - Pukanec

Samospráva . Obec . Organizácie zriadené obcou . Školstvo . Projekty a granty . Pukanské noviny . Služby občanom . Miestna knižnica . Kultúra . Šport ...

www.pukanec.sk/spravne-poplatky.html

Úvodná stránka - Oficiálné stránky obce Dobrá Niva

Samospráva. Starosta obce 2014-2018; Obecné zastupiteľstvo 2014-2018; Uznesenia, zápisnice a prezenčné listiny OZ; Zverejňovanie dokumentov. Zmluvy, Faktúry, ...

www.obecdobraniva.sk/

Obecné zastupiteľstvo | Polomka.sk

Samospráva. Úrady; OcÚ - kontakty; VZN; ... Domov » Samospráva » Obecné zastupiteľstvo. ... Výňatok zo zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 11 ...

www.polomka.sk/obecne-zastupitelstvo

Informácie pre občanov - Úvod ⋆ Obec SielnicaObec Sielnica ...

Samospráva. Obecný úrad; Starostka obce; Poslanci OZ; Rozpočet obce; Uznesenia a zápisnice; ... Pozvánka na obecné zastupiteľstvo | 10.12.2015 | Obec Sielnica.

new.sielnica.sk/

Obec PODBIEL - Samospráva

Obecné Zastupiteľstvo. Rokovania. Uznesenia. 2017; 2016; 2014; 2015; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; ... Samospráva. Novinky; Starosta; Obecné Zastupiteľstvo ...

www.podbiel.sk/index.php/sk/

O meste - Kontakty - Informačný portál - NMNV.SK

Samospráva mesta: Školstvo: Zdravotníctvo: Šport: Obyvateľstvo: Cestovný ruch: Služby: ... Obecné úrady v NM: Mestský úrad: Okresný úrad NM: Daňový ...

www.nmnv.sk/omeste_kontakty_msu.html

SVINICA | Oficiálne stránky obce | Fotogaléria

SAMOSPRÁVA; KULTÚRA; DOKUMENTY; KONTAKT; Hlavné menu: Samospráva; Aktuality; Dokumenty; História; Súčasnos ...

www.obecsvinica.sk/-fotogaleria

Sociálna poisťovňa - Pobočky Sociálnej poisťovne informujú

Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre obecné a mestské úrady okresu Zvolen, Krupina, Detva na tému:

www.socpoist.sk/aktuality-zvolen--pul/48412s62684c

Kompletné výsledky volieb starostov a primátorov (obce od ...

Zoznam všetkých starostov a primátorov zvolených 27. novembra 2010 v komunálnych voľbách, volebná účasť a strany a koalície, ktoré ich podporovali.

domov.sme.sk/c/5659363/kompletne-vysledky-volieb-starostov-a-primatorov-obce-od-a-po-l.html