Juhočeská univerzita • okr. Žilina a okolie

Britské centrum Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Hlavní činností centra jsou knihovní služby, anglické semináře, kluby s anglickými spisovateli, přednášky rodilých mluvčí, výstavy a jazykové kurzy. Součástí centra je obsáhlá knihovna. Jediný regionální organizátor cambridgeských jazykových zkoušek.

Goethe-Zentrum Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Centrum nabízí nejrůznější kulturní programy, jazykové kurzy a zkoušky, knihovnický a informační servis.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta je organizačně tvořena devíti odborně zaměřenými katedrami a třemi odděleními. Zaměřuje se na sloučení zdravotní a sociální problematiky.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univer …

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU, latinsky Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Českých Budějovicích. Má 8 fakult a profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Úvod

www.jcu.cz/cz

Jihočeská univerzita opět uspěla ve s... Více informací. Přijďte k nám. studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty na JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení.

ZSF - Zdravotně sociální fakulta JU

www.zsf.jcu.cz/cz

Informace pro uchazeče a budoucí studenty Zdravotně sociální fakulty JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení. Kontakty studijní oddělení. E-přihláška. ZSF. 08.06.2023.

Žilinská univerzita v Žiline - University of Žilina

www.uniza.sk

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina tel.: +421 41 513 5001. GPS: 49°12'8.26"N 18°45'23.6"E. IČO: 00397 563 DIČ: 20 20 67 78 24 IČ DPH: SK 20 20 67 78 24 Bankové spojenie: Štátna pokladnica. Rektorát. Fakulty. Úradná tabuľa. Ochrana osobných údajov UNIZA.

Ekonomická fakulta JU - EF - jcu.cz

www.ef.jcu.cz/cz

Přednáška Ing. Jiřího Rusnoka na EF JU. Více informací. Přijďte k nám. studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty Ekonomické fakulty JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. E-přihláška.

Fakulta zemědělská a technologická - FZT

www.fzt.jcu.cz/cz

Volná pracovní místa na FZT JU. Chcete pracovat na Fakultě zemědělské a technologické JU? Výběrová řízení.

Portál JU - E-Přihláška - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.h …

E-Přihláška - Portál JU Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky JU. Vstupní stránka portálu JU

Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

www.frov.jcu.cz/cz

Prohlédněte sisoučásti fakulty, pracoviště. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický /VÚRH/. Ústav akvakultury a ochrany vod /ÚAOV/. Ústav komplexních systémů /ÚKS/. Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz /CENAKVA/.

Celoživotní vzdělávání - Pedagogická fakulta JU - jcu.cz

www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani

Aktuální přijímací řízení CŽV: Nejčastější otázky a odpovědi pro zájemce o CŽV. Zahájení studia v ZS AR 2023/2024 – září/říjen 2023 (podání přihlášky je možné do 31. 5. 2023): Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ. Studium pro výchovné poradce. Studium pro ...

FF - Filozofická fakulta JU - jcu.cz

www.ff.jcu.cz/cz

Projekty, věda. Filozofická fakulta se orientuje primárně na základní výzkum, na jehož bázi dlouhodobě rozvíjí vzdělání v tradičních historických, filologických a uměnovědných oborech s cílem reflexe, analýzy a ochrany kulturního dědictví a péče o jazyk. Více informací.

PF JU - Pedagogická fakulta JU

www.pf.jcu.cz/cz

PF JU - Pedagogická fakulta JU. Vzpomínkový svět na výstavě výtvarníků z pěti různých států. Více informací. Ceny děkanky byly uděleny. Gratulujeme vítězům! Více informací. Učitel Pro Futuro. Více informací. Přijďte k nám.

PŘF - Přírodovědecká fakulta JU

www.prf.jcu.cz/cz

studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty na Přírodovědecké fakultě JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení. Kontakty studijní oddělení. E-Přihláška. PŘF, Exkurze.

Závěrečné práce - Zdravotně sociální fakulta JU - jcu.cz

www.zsf.jcu.cz/cz/studium/organizace-studia/zave …

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací pro studenty, kteří si zapisují téma od roku 2015/16 a v následujících letech. Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016. Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016. Příloha 2 - Požadavky na technické zpracování BP a DP. Balíček pro tiskárnu.

Portál JU - Prohlížení - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Prohlížení IS/STAG. Dohledávač - pomůže vám upřesnit hledanou položku... Příruční kalendář - pomůže vám rychle a přesně zadat datum... Rozklikávač - zobrazí nebo schová části formulářů... Řadič - umožní vám rychle seřadit řádky tabulky podle sloupce... Zašedlé neprokliknutelné položky jsou přístupné ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přijímací řízení

www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Abyste se mohli přijímacího řízení zúčastnit, je třeba se včas přihlásit. Většina fakult přijímá přihlášky do konce března. Konkrétní termíny si pohlídejte na stránkách fakult. Na většinu oborů se přihlásíte online díky E-přihlášce. U některých oborů je nezbytné poslat poštou vytištěnou přihlášku s ...

Testové otázky - Zdravotně sociální fakulta JU - jcu.cz

www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/testove-otazky

Testové otázky - Zdravotně sociální fakulta JU. Úvod. Uchazeči. Testové otázky.

Vítejte - Portál JU - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal

Upozornění z HelpDesku JU. Dnes 1.6.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních ... Dnes 26.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních ... V pondělí 22.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu ...

Žilinská univerzita v Žilině – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_univerz …

Historie. V historii školy byla univerzita několikrát přejmenována a přestěhována z místa vzniku v Praze do Žiliny. [1] Vysoká škola železniční v Praze (VŠŽ) vznikla 1. října 1953 vyčleněním z Českého vysokého učení technického. Na začátku měla 4 fakulty: Fakulta dopravní, Fakulta stavební, Fakulta strojnická ...

Portál JU - Přijímací řízení - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-ri …

Informace o přijímacím řízení. Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej . Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě. Toto číslo zpravidla sděluje uchazeči fakulta při ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Studijní programy

www.jcu.cz/cz/studium/studijni-programy

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Bakalářský. Prezenční. 3 roky. čeština. PřF. Aplikovaná fyzika. Aplikovaná fyzika.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - O univerzitě - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/univerzita/o-univerzite

Studium na Jihočeské univerzitě není jen o zajímavých programech, ale i o široké nabídce kurzů v cizích jazycích. Jihočeská univerzita rozvíjí úzkou spolupráci s více než 450 univerzitami po celém světě, podporuje zahraniční studijní a výzkumné cesty studentů a akademických pracovníků a nabízí mnoho příležitostí k výměnným pobytům a sdílení zkušeností.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Člověk - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/univerzita/lide/clovek

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s.119-126. ISBN: 978-80-7394-725-5. ... Filozofická fakulta Žilinské univerzity, Žilina, 6.-9. 3. 2012. 1) Activities of the Czech Writer Viktor Fischl during World War II in the English Exile. Exile in and from Czechoslovakia during the 1930s and 1940s.

Přijímací řízení - Zdravotně sociální fakulta JU - jcu.cz

www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-ri …

Podrobné informace k přijímacímu řízení studijních programů. Fyzioterapie. Laboratorní diagnostika. Management sociální práce v organizacích. Nutriční terapie. Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. Pediatrické ošetřovatelství. Porodní asistence. Radiologická asistence.