Finančné úrady

Titulná stránka - PFS

Novinky a aktuality. Ťažké mechanizmy rozdrvili fejky príborov (10. 02. 2017) 2 100 napodobenín príborov, ktoré boli označené falošnými ochrannými ...

www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Finančná správa - PFS

Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR.

www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava

DAŇOVÝ ÚRAD - online, stránkové dni, kontakty - daňový úrad

Daňový úrad - informácie, stránkove dni,tlačivá, kontakty, adresy. Daňové riaditeľstvá na slovensku. Rýchlo a jednoducho Daňové úrady na urad-onlline.sk

danovy.urad-online.sk/

Ministerstvo financií Slovenskej republiky - Titulná stránka

Finančný spravodajca; Nahláste plytvanie; Tlačový servis; Analýzy IFP; Zvukové záznamy; ... Úrad MF SR; Financie; Dane, clá a účtovníctvo; Medzinárodné ...

www.finance.gov.sk/

FINANČNÁ SPRÁVA | Úrad vlády SR

Úrad vlády SR. Vedúci Úradu vlády SR. ... Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus; Operačný program Informatizácia spoločnosti;

www.vlada.gov.sk/financna-sprava/

DAŇOVÝ ÚRAD - Bratislava - online, stránkové dni, kontakt

Daňový úrad - informácie, stránkove dni,talčivá, kontakty, adresy. Daňový úrad. Urad-online.sk; Úrad práce; Danový úrad; Katastrálny úrad;

danovy.urad-online.sk/danovy-urad/bratislava.php

Daňový Úrad Bratislava I - Finance.sk

Daňový úrad Bratislava - klientska zóna Radlinského 37; Adresa: Radlinského 37: Mesto: Bratislava, 817 89: Kraj: Bratislavský: Telefón +421 2 57378 111

www.finance.sk/dane/zoznamy/danove-urady/du-ba/du1662-203-danovy-urad-bratislava-i/

Finančný úrad (Finanzamt) a príslušnosť - Pre ...

Finančný úrad (Finanzamt) a príslušnosť Na základe údajov v tomto dotazníku sa príslušný finančný úrad rozhodne, či Vám pridelí daňové číslo ...

www.opatrovatelky.com/dane-vratenie-dani/565-financny-urad-finanzamt-a-prislusnost

Okresný úrad Žilina, Ministerstvo vnútra SR - Miestna ...

Okresný úrad Žilina vykonáva štátnu správu aj pre okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto týmito odbormi: odbor živnostenského podnikania,

www.minv.sk/

Úrad pre finančný trh, Vazovova 2, 813 18 Bratislava ...

Pôsobnosť Úradu pre finančný trh je zákonom o dohľade nad finančným trhom upravená tak, že úrad: a) vykonáva dohľad nad činnosťou obchodníka s...

www.supernavigator.sk/navigator/profile_firm.php

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska - centrálna banka Slovenskej republiky ... 125. výročie múzea mincí. Kremnické múzeum oslávilo 125. výročie založenia.

www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

O Švajčiarskom finančnom mechanizme| Švajčiarsky finančný ...

Úrad vlády SR; Úrad pre verejné obstarávanie; Švajčiarsko-slovenský Štipendijný fond; Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej ...

www.swiss-contribution.sk/

DANOVY URAD.sk - daňový úrad, daňové riaditeľstvo, dane ...

DANOVY URAD.sk - stránka zameraná na témy: daňový úrad, daňové riaditeľstvo, dane, daň, účtovníctvo, daňové poradenstvo, daň z príjmu FO a PO, daň z ...

www.danovy-urad.sk/

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Finančný infoservis

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Finančný infoservis ... Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na ...

www.pamiatky.sk/sk/page/financny-infoservis

Domov eeagrants | Finančný mechanizmus EHP a Nórsky ...

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus Vyhľadávanie: ... 16.01.2017 - Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výz ...

www.eeagrants.sk/

Švajčiarsky finančný mechanizmus - Najvyšší kontrolný úrad ...

Švajčiarsky finančný mechanizmus. Úrad . NKÚ SR . O úrade . Právne postavenie, právomoci a pôsobnosť NKÚ SR ; Organizačný poriadok ; História ;

www.nku.gov.sk/svajciarsky-financny-mechanizmus

Finanzämter - Zdanenie obratu

Inhalt Zdanenie obratu Právomoc. Finančný úrad Chemnitz-juh je v rámci spolkovej krajiny centrálne príslušný pre podnikateľov, ktorých bydlisko, sídlo ...

www.finanzamt.sachsen.de/5059.html

Servisná stránka - PFS

Na infolinke sa neposkytujú informácie o. osobných účtoch daňových subjektov, nedoplatkoch a preplatkoch daňových subjektov, daňových identifikačných ...

oud.drsr.sk/servisnastranka/index.html

Úrad pre finančný trh pravdepodobne zanikne | Ekonomika a ...

Rezort práce ani Úrad pre finančný trh však nesúhlasia s koncentráciou rozhodovacej právomoci u jednej osoby. "Považujeme za nevyhnutné, ...

dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/59809-urad-pre-financny-trh-pravdepodobne-zanikne

Viazaný finančný agent - Porada

Rád by som ak by mi niekto poradil. pracujem ako Viazaný finančný agent v ... Vy sa zamerajte na Národnú banku Slovenska a nie na živnostenský úrad.Dnes ...

www.porada.sk/t150142-viazany-financny-agent.html

Daňový úrad Kysucké Nové Mesto - Podnikajte.sk

Daňový úrad Kysucké Nové Mesto Litovelská 1218 024 01 Kysucké Nové Mesto, ... Finančný manažment; Podnikateľ a investor; Podnikateľský plán;

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny/uradu/danovy-urad-kysucke-nove-mesto.xhtml

153/2016 Z.z. - Vyhláška Úradu pre verejné obstaráv ...

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, ... Úrad pre verejné obstarávanie: Právna oblasť:

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/153/20160418

Úrad pre finančný trh - circabc.europa.eu

Úrad pre finančný trh Vazovova 2 813 18 Bratislava Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Tel ...

circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/FISMA/markt_consultations/Library/financial_services/asset_management/slovak_sk.pdf

Odbor finančný - dolnykubin.sk

Mestský úrad > Odbor finančný. ... Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, info@dolnykubin.sk. Technický prevádzkovate ...

www.dolnykubin.sk/odbor-financny.html

Daňový úrad Poprad - Daňové úrady

Finančný pomocník – dane, odvody, poistenie, dôchodky, sporenie, ... Daňový úrad Poprad sídli na adrese Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad.

www.123peniaze.sk/danovy-urad/poprad/

Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné od 18 ...

Úrad pre verejné obstarávanie vydal vyhlášku č. 153/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú ...

www.epi.sk/odborny-clanok/financne-limity-vo-verejnom-obstaravani-platne-od-18--aprila-2016.htm

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus ...

Osobný úrad MŠVVaŠ SR; Zamestnanci rezortu; Informatizácia školstva; Povinne zverejňované materiály; ... Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný ...

www.minedu.sk/financny-mechanizmus-ehp-a-norsky-financny-mechanizmus/

1/2013 1 FINANČNÝ SPRAVODAJCA - isamosprava.sk

1/2013 1FINANČNÝ SPRAVODAJCA 1) ... 16. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 17. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

www.isamosprava.sk/subory/financny_spravodajca_13_01.pdf

Švajčiarsky finančný mechanizmus: O možnosti čerpať grant ...

Úrad vlády SR. Vedúci Úradu vlády SR. ... Požadovaný nenávratný finančný príspevok na projekt v rámci 1. výzvy musí byť v rozpätí od 25 000 do 200 ...

www.vlada.gov.sk/svajciarsky-financny-mechanizmus-o-moznosti-cerpat-grant-sa-mozete-poradit/

Domov | Úrad vlády SR

... aby ceny energií pre domácnosti v roku 2017 išli hore „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví po ... Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný ...

www.sfm.vlada.gov.sk/

Cezhraničná spolupráca - Finančný mechanizmus EHP a ...

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus Vyhľadávanie: Finančný ... Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ...

www.eeagrants.sk/6945/cezhranicna-spolupraca/

Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Kežmarok - Otvaracie ...

Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Kežmarok Huncovská 1 060 26 Kežmarok. Ďalšie informácie. Telefón: 052 / 78 45 101: Telefón 2:

www.otvaracie-hodiny.sk/product/danovy-urad-presov--kontaktne-miesto-kezmarok-1823/

Finančná správa - online, stránkové dni, kontakty - úrady ...

Okresný úrad; Okresný súd; Sociálna poisťovňa; Stavebný úrad; Úrad Práce; Živnostenský úrad; Elektornické služby. Katalóg vzorov tlačív; Register ...

financnasprava.urad-online.sk/

Daňový úrad Košice - Otvaracie-hodiny.sk | Otváracie ...

Daňový úrad Košice Rozvojová 2 040 01 Košice. Ďalšie informácie. Telefón: 055 / 78 30 111, 78 30 113, 78 30 403: Telefón 2:

www.otvaracie-hodiny.sk/product/danovy-urad-kosice-898/

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky ... - Úrad vlády SR

Finančný mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú dva osobitné nástroje finančnej pomoci založené na ...

archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/

Daňový úrad, Bratislavský kraj - Podnikajte.sk

Stránkové hodiny úradu Daňový úrad, Bratislavský kraj. Úvod; Inšpirácia. 20. január 2017. ... Finančný manažment; Podnikateľ a investor ...

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny/urad/danovy-urad/kraj/bratislavsky.xhtml

iSamosprava | Finančný spravodajca Ministerstva financií SR

Obecný a mestský úrad. Stavebný úrad; Daňový úrad; Doprava; Životné prostredie; Školy; Sociálne; Šport; ... Finančný spravodajca Ministerstva financií SR.

www.isamosprava.sk/Financny_spravodajca_Ministerstva_financii_SR

Školenie pre MNO: projektový a finančný manažment a ...

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Centrom vzdelávania neziskových organizácií a Centrom ... finančný manažment;

www.tretisektor.gov.sk/skolenie-pre-mno-projektovy-a-financny-manazment-a-manazment-verejneho-obstaravania/

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Finančný infoservis

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Finančný infoservis. Preskočiť menu. Slovensky English. Grafická verzia Hlavné menu. O nás. Úrad. Vedenie úradu ...

www.pamiatky.sk/text/sk/page/financny-infoservis

Okresný úrad Nitra, Ministerstvo vnútra SR - Miestna ...

Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu aj pre okres Zlaté Moravce týmito odbormi: odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných ...

www.minv.sk/

ÚRADY ONLINE - informácie o úradoch SR, Daňový úrad ...

ÚRADY ONLINE - iformácie o úradoch SR, daňový úrad, úrad práce. Pridajte si stránku k obľúbeným. Mapa webu. Kontakt. www.urad-online.sk. Urad online.

www.urad-online.sk/

Formuláre na stiahnutie | Skvelá Opatrovateľka

Finančný úrad. Verf 24 – dotazník pre finančný úrad – tlačový formulár [DE] Verf 24 – dotazník pre finančný úrad – PC formulár [DE]

skvelaopatrovatelka.sk/clenska-sekcia/formulare-na-stiahnutie/

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný ...

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 0 položiek. ... EU Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu DataCentrum.

www.itms2014.sk/neschvalene-zonfp

Ministerstvo kultúry SR - Nórsky finančný mechanizmus a EHP

Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP. ... Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v SR sa stal Úrad vlády SR, ...

www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/norsky-financny-mechanizmus-a-ehp-16c.html

Finančný úrad | 123dodavatel.sk

Finančný úrad ; Firmy (nájdených 9 firiem) iba firmy . Odporúčame Odporúčané záznamy. KONSOLIDÁCIA, s.r.o. Adresa Astrová 20/759 ...

www.123dodavatel.sk/produkty/financny-urad

Finančný mechanizmus EHP Úrad vlády SR Nórsky finančný ...

Finančný mechanizmus EHP Úrad vlády SR Nórsky finančný mechanizmus Názov projektu/Project title: Futbalové centrum pre mimoškolské aktivity detí a ...

archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/data/att/25875_subor.pdf

Daňové priznanie,vzor, tlačivá na vyplnenie pre daňový ...

Daňové priznanie, tlačivá na vyplnenie pre daňový úrad, vzor daňové priznanie daň z príjmov, daň z nehnuteľností, miestne dane, daňové formuláre 2016 ...

www.finance.sk/dane/danove-formulare/