Inšpekcie

Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona 1. januára 2000. Vo svojej činnosti je nezávislá, ...

www.ssiba.sk/

Správy SOI | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia. Postavenie SOI; Oprávnenia SOI; Iné aktivity SOI; Organizačná štruktúra; Zásady kontroly; Kontrolná činnos ...

www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi

Inšpektorát práce Trnava - nip.sk

Inšpektorát práce Trnava. Inšpektorát práce Trnava. www.ip.gov.sk/tt, www.safework.gov.sk/tt. Hlavná stránka Mapa stránok English. Hlavné menu ...

www.nip.sk/

Kontakt | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 Odbor výkonu dozoru ... Slovenská obchodná inšpekcia. Postavenie SOI; Oprávnenia SOI;

www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia Staré grunty 52 841 04 Bratislava 4. ... Školské inšpekčné centrum Trnava. PaedDr. Zlatica Hagerová riaditeľka Jána Bottu 4

www.ssiba.sk/Default.aspx

Národný inšpektorát práce

Inšpekcia práce v jadrovej energetike za rok 2016; Výber na Národnom inšpektoráte práce; Kontrola vykonávania bezpečnostnotechnickej služby za rok 2016;

www.safework.gov.sk/

Inšpektorát práce Nitra - nip.sk

Priezvisko a meno: Funkcia: Telefón: Fax: 1.0 Hlavný inšpektor práce (HIP) Ing. Bulla Róbert, PhD., MBA: hlavný inšpektor práce (HIP) 037/6933852

www.nip.sk/

Inšpektorát práce Bratislava - safework.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a ...

www.safework.gov.sk/

Slovenská Stavebná inšpekcia - ssiri.sk

Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,...

www.ssiri.sk/

SOI - Slovenská obchodná inšpekcia :: Dus@nhoo

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj: tt@soi.sk: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj: ... Slovenská obchodná inšpekcia rieši širokú škálu podnetov, ...

dusanhoo.webnode.sk/soi-slovenska-obchodna-inspekcia/

Organizačné členenie a štruktúra ŠEI - teplo.exo.sk

Štátna energetická inšpekcia Ústredný inšpektorát Hurbanova č. 59 911 01 Trenčín ... 917 00 Trnava Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Marián Fridrich

www.teplo.exo.sk/energ/tlac.html

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) bola zriadená rozhodnutím ministra ...

www.sizp.sk/

Podnety - MPSVR SR - employment.gov.sk

Úvod > Práca a zamestnanosť > Inšpekcia práce > Podať podnet na inšpekciu práce. Podnety. Podnet je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ...

www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/inspekcia-prace/podnety/

Slovenská obchodná inšpekcia - www.sme.sk

Bratislava Levice Nové Zámky Nitra Pezinok Senec Topoľčany Trenčín Trnava Záhorie. ... Štátna energetická inšpekcia. Kontroluje * hospodárnosť nakladania ...

www.sme.sk/c/1995581/slovenska-obchodna-inspekcia.html

Sekcia potraviny - ŠVPS SR

Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152 ...

www.svssr.sk/potraviny/

Pracovisko Nitra - tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. Mostná 66 949 01 Nitra. FAX sekretariat email. 037 / 7920 750 tina tisr.sk : Pravidlo pre e-mailovú adresu pracovníkov Technickej ...

www.tisr.sk/sk/kontakty-ti/pracovisko-nitra.html

Pôsobnosť pracovísk TI, a.s. a kontakty

Pracovisko Nitra vykonáva činnosť pre: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, ... Košický kraj, Prešovský kraj. Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice

www.tisr.sk/sk/overovanie-bezpecnosti-technickych-zariadeni/projektova-dokumentacia-stavieb/posobnost-pracovisk-ti-a.s-a-kontakty.html

nakupujbezpecne.sk - Orgán dozoru - SOI

... na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. ... pre Trnavský kraj. Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 odbor ... kraj. Vrátna č. 3, 043 79 ...

nakupujbezpecne.sk/organ-dozoru-slovenska-obchodna-inspekcia-soi-adresa-kontakty

Slovenská inšpekcia životného prostredia | Slovenský ...

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ... Dunajská Streda, Senica, Skalica, Myjava, Komárno ... Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Trnava, Galanta, Hlohovec, Bánovce ...

www.srzrada.sk/slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia/

Podnet na inšpektorát práce - porada.sk

Poradí niekto, čo všetko má obsahovať podnet na inšpektorát práce, aby bol dodržaný úradný postup, aby inšpektorát začal vec prešetrovať? Aké ...

www.porada.sk/t82252-podnet-na-inspektorat-prace.html

.: Kontakt : TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p ...

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 ... Výpis z OR Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 10005/T číslo účtu ...

www.tsu.sk/index.php

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stretnutie s utečencami v príjemnej atmosfére. 21. 03. 2017 - V utorok 14. marca 2017 na pôde Migračného úradu MV SR zorganizovali pracovníci odboru migrácie ...

www.minv.sk/

Kontakty | Kontakty | Slovenská Stavebná inšpekcia

Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,...

www.ssiri.sk/www-ssi-sk/7-Kontakty/12-Kontakty

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len inšpekcia) ... Galanta, ako prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadu, ...

www.sizp.sk/doc/cinnost/sizp/vyhodnotenie/Vyhodnotenie_cinnosti_SIZP_2010.doc

Štátna školská inšpekcia plánuje obsadzovať miesta ...

Štátna školská inšpekcia plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov. 20. 7. 2015 Kategória: Aktuality Súvisiace informácie. ...

www.direktor.sk/sk/aktuality/statna-skolska-inspekcia-planuje-obsadzovat-miesta-skolskych-inspektorov.a-1292.html

Školské inšpekčné centrum, 841 04 Bratislava, 02 / 638 110...

Školské inšpekčné centrum, Trnava. Žilina: ... Pozrite si tiež: Inšpekcia a certifikácia. Pridať firmu Nahlásiť chybu. Katalóg | O nás | Reklama ...

www.azet.sk/firma/84851/skolske-inspekcne-centrum/

ŠVPS SR - Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Služobný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, ...

www.svssr.sk/

Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila dvoch policajtov z ...

Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila dvoch policajtov z kupliarstva 20. 06. 2012. ... KR PZ Trnava; KRPZ Trenčín; KR PZ Nitra; KR PZ Banská Bystrica;

www.minv.sk/

Inšpektorát práce, Trenčín, 911 01 Trenčín, 032 / 744 16...

Úrady a inštitúcie / Podnikateľské a hospodárske inštitúcie / Inšpekcia a certifikácia / Inšpektorát práce, Trenčín. Inšpektorát práce ...

www.azet.sk/firma/88495/inspektorat-prace-trencin/

Inšpekcia odhalila podvody pri externej časti maturít ...

Bratislava Levice Nové Zámky Nitra Pezinok Senec Topoľčany Trenčín Trnava Záhorie. ... Štátna školská inšpekcia odhalila podvody pri externej časti ...

domov.sme.sk/c/20126587/inspekcia-odhalila-podvody-pri-externej-casti-maturit.html

PMÚ prešetruje možný kartel pri dodávke laboratórnej ...

vZdravotnictve.sk; Zdravotníctvo; PMÚ prešetruje možný kartel pri dodávke laboratórnej techniky; PMÚ prešetruje možný kartel pri dodávke laboratórnej ...

vzdravotnictve.sk/pmu-presetruje-mozny-kartel-pri-dodavke-laboratornej-techniky/

Kontakty | CITES

... okres Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica Trenčiansky kraj ... Inšpekcia; Okresný úrad; Colný ...

www.sopsr.sk/cites/

.: KOMPETENCIE : TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p ...

Rozsah kompetencií TSÚ Piešťany, š.p.: Označenie CE. Notifikovaný orgán. Autorizácia. Akreditácia. Poverenia. Sledujte nás. LinkedIn; Facebook; Twitter ...

www.tsu.sk/index.php

Statna skolska inspekcia - telefónne čísla a adresa ...

Jána Bottu 4, Trnava. Telekom, a. s. zobraz číslo . Štátna školská inšpekcia , ... Štátna školská inšpekcia , Orange Slovensko, a.s. zobraz číslo

telefonny.zoznam.sk/Statna+skolska+inspekcia/slovensko/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

Inšpekcia práce; Pomoc pri hľadaní práce; Zákonník práce; Podať podnet na inšpekciu práce; Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR;

www.employment.gov.sk/sk/

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ...

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ... kraj Trenčiansky, ... Inšpekcia určila SVP š.p. OZ Piešťany, ...

www.dubnica.sk/library/files/skladka_lustek_integrovane_povolenie.doc

Technická Inšpekcia, A.s. Nitra, Nitra, Mostná 66, 037 ...

Technická Inšpekcia, A.s. Nitra, ... Nitriansky Kraj. 037 / 7920 777. 037 / 7920 750. ... Inšpekcia Trnava; Revízia Nitra;

www.cylex.sk/nitra/technick%c3%a1+in%c5%a1pekcia,+a.s.+nitra-11116941.html

Harabin vs. Kaliňák: Inšpekcia ministerstva vnútra je ...

Harabin vs. Kaliňák: Inšpekcia ministerstva vnútra je nelegálna Toto rozhodnutie senátu Štefana Harabina teraz znamená, že všetci, ...

www.tvnoviny.sk/domace/1797209_harabin-vs.-kalinak-inspekcia-ministerstva-vnutra-je-nelegalna

VÝRO ČNÁ SPRÁVA - minedu.sk

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 VÝRO ČNÁ SPRÁVA za rok 2007 ... Trnava, Školské inšpek čné centrum Tren čín, ...

www.minedu.sk/data/att/174.pdf

Inšpekcia vyšetruje vysokopostaveného šéfa ...

Inšpekcia Šároka vyšetrovala aj minulý rok, kedy sa zaplietol do konfliktu v Komárne. Zdroj: netky.sk. Foto: SITA. Našli ste chybu, alebo máte tip na ...

www.netky.cz/clanok/inspekcia-vysetruje-vysokopostaveneho-sefa-protizlocineckej-jednotky-naka

Technická inšpekcia, a.s. - kurzy a školenia | Kurzy.sk

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre ...

www.kurzy.sk/s-16545/technicka-inspekcia

SOI, Slovenská obchodná inšpekcia, Trnava

Hlohovec; Hriňová; Humenné ... Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj. ... SOI, Slovenská obchodná inšpekcia, Trhová 2, 917 01 Trnava ...

trnava.virtualne.sk/inspektorat-slovenskej-obchodnej-inspekcie-pre-trnavsky-kraj.html

KaPor - Informácie o portáli

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného ...

www.katasterportal.sk/kapor/

Kontakt - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ...

Podateľňa. Úradné hodiny: v pracovných dňoch od 07:30 do15:00. (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30) Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (pri Redute)

www.minzp.sk/o-nas/kontakt/

VÝRONÁ SPRÁVA ŠTÁTNEJ ENERGETICKEJ INŠPEKCIE

ŠTÁTNA ENERGETICKÁ INŠPEKCIA Trenín Hurbanova 59, 911 01 Trenín, ... Najmenší počet kontrol bol vykonaný za sledované obdobie na KI ŠEI Trnava a KI

www.economy.gov.sk/ext_dok-vs_sei_2011/138227c

Inšpektorát práce Bratislava, Bratislava | Zoznam.sk

Inšpektorát práce Bratislava. Úrad pre kontrolu bezpečnosti práce. Adresa: Za kasárňou 1, 83264 Bratislava

www.zoznam.sk/firma/3015841/Inspektorat-prace-Bratislava

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát ...

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ... 924 36 Galanta-štátna správa v odpadovom hospodárstve, ... Jána Bottu 4, 917 Ol Trnava 9.

www.sered.sk/data/spravy_pdf/20140521151236.pdf

Štátna energetická inšpekcia by sa mala zlúčiť so SOI ...

Bratislava Levice Nové Zámky Nitra Pezinok Senec Topoľčany Trenčín Trnava Záhorie. ... Štátna energetická inšpekcia by sa mala zlúčiť so Slovenskou ...

ekonomika.sme.sk/c/7086006/statna-energeticka-inspekcia-by-sa-mala-zlucit-so-soi.html

Inšpektoráty, inšpekcie a kontrolné úrady | Zlaté stránky

... Plemenárska inšpekcia ... Trnava; Čierna nad Tisou; Komárno; Žiar nad Hronom; Bardejov; Báhoň; Dunajská Streda; Galanta; Haniska; Humenn ...

www.zlatestranky.sk/firmy/-/q_in%C5%A1pektor%C3%A1ty,+in%C5%A1pekcie+a+kontroln%C3%A9+%C3%BArady/1/

- Technická inšpekcia nehnuteľnosti

Technická inšpekcia nehnuteľnosti; Realitné služby; Stavebný dozor; Dom na k ...

realityservis.sk/