Inšpekcie

Inšpektorát práce Žilina - nip.sk

Priezvisko a meno: Funkcia: Telefón: Fax: 1.0 Hlavný inšpektor práce: JUDr. Kubica Rudolf: Hlavný inšpektor práce (HIP) 041/5059125: Kanderová Alena

www.nip.sk/

Slovenská inšpekcia životného prostredia - zilina.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia. Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Okresný Úrad Žilina, ... pre stavbu „IBV Žilina – Budatín ...

www.zilina.sk/

Slovenská inšpekcia životného prostredia

V roku 2014 inšpekcia vykonala celkom 6 kontrol zameraných na kvalitu dovážaných a predávaných kvapalných ropných palív, ...

www.sizp.sk/htmramec.php

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát ...

... (alej len „inšpekcia“), ... Brodno 176, 010 14 Žilina ... Slovenských dobrovoľníkov 426/32, 010 03 Žilina – Budatín - Kozlíková Mária, ...

www.sizp.sk/doc/cinnost/ipkz/poznatky/1.-t-t-zilina-uzatvorenie-so-z9-sp.pdf

Predajné a prezentačné akcie - archív | Slovenská obchodná ...

Slovenská obchodná inšpekcia ... 059 01 Spišská Belá, 12.05.2016 o 10:00, 13:00 a 16:00 hod. Kúpna zmluva, Spotrebiteľský úver PZS115 ...

www.soi.sk/sk/Predajne-a-prezentacne-akcie/Predajne-a-prezentacne-akcie/Predajne-a-prezentacne-akcie-archiv.soi

Inšpektorát práce Žilina - nip.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a ...

www.nip.sk/

Kontakty | CITES

Žilinský kraj – okres Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín , Námestovo, ... Inšpekcia; Okresný úrad; Colný úrad; Ohrozené druhy CITES.

www.sopsr.sk/cites/

Kontrola - MPSVR SR - employment.gov.sk

Inšpekcia práce. Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávajú ...

www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci/kontrola/

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA - hsr.rokovania.sk

Školská inšpekcia v školskom roku 2004/2005 sa vykonávala ako informatívna, tematická, ... Bytčica, Pažite. Žilina, Predmestská 57. Valaská Dubová 137.

hsr.rokovania.sk/data/att/48066_subor.doc

Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou ...

www.sopsr.sk/

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej ...

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ... Belá 6469, Trenčín, a to: pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky, pričom za

www.soi.sk/files/documents/pravoplatne-rozhodnutie/prvostupnove/trencianky-kraj/2016/tn462016.pdf

Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava

Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava ... štátu zapísaný na LV č. 6370 v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, ktorý bol na základe

img.ropk.sk/uploads/offers/19784/protokol/1478169118_zapisnica__najom_zilina_final.pdf

Zoznam certifikovaných osôb 2013 - tisr.sk

Spišská Belá: EZ: E23: 022/3/2013-EZ-E23-E2-A: Polák: Jozef : Kojatice 138: 082 32: Kojatice: ZZ: OZZ: 023/3/2013-ZZ-Aa,Ab: Pijala: Marek : Galaktická 7: 040 01 ...

www.tisr.sk/sk/certifikacna-cinnost/ti-co-certifikacny-organ-certifikacia-osob/zoznam-certifikovanych-osob-2013.html

Slovenská inšpekcia životného prostredia - zilina.sk

Úvod Mesto Žilina informuje Slovenská inšpekcia životného prostredia. inzercia. vyhľadať spojenie MHD ... Bytčica A.S.A. Slovensko spol. s.r.o. ...

www.zilina.sk/

Portál základných a stredných škôl

O projekte. Ponúkame informácie o základných a stredných školách, ktoré existujú na národnej úrovni a hovoria o dosiahnutých výsledkoch žiakov alebo o ...

skoly.ineko.sk/skola/

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti ... Spišská Belá; ZŠ, Ústredie 183, Čierne; ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce ...

www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/123_ZS_SR_13.pdf

Inšpekcia zverejnila zoznam čerpačiek s nekvalitnými ...

"Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, ... ČS SLOVAL INVEST, Bytčica, ...

auto.sme.sk/c/6267533/inspekcia-zverejnila-zoznam-cerpaciek-s-nekvalitnymi-benzinmi-a-naftou.html

Tvrdý zásah proti vodičke už preveruje inšpekcia - Domáce ...

Tvrdý zásah proti vodičke už preveruje inšpekcia. ... Povodniam v žilinskej mestskej časti Brodno má zabrániť regulácia potoka, ...

spravy.pravda.sk/domace/clanok/333278-tvrdy-zasah-proti-vodicke-uz-preveruje-inspekcia/

Inšpektoráty, inšpekcie a kontrolné úrady Žilina | Zlaté ...

... ŠTÁTNA ENERGETICKÁ INŠPEKCIA, ... Jedľová 301/4, 01004 Žilina - Bánová +421259880200; ... okres Žilina" tu ešte sú.

www.zlatestranky.sk/firmy/%C5%BDilina/q_in%C5%A1pektor%C3%A1ty%2C+in%C5%A1pekcie+a+kontroln%C3%A9+%C3%BArady/1/

Referaty.sk - Motivácia zamestnancov k BOZP

Inšpekcia práce Na základe zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú : • Ministerstvo práce, ...

referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/4817/

SOI kontrolovala bezpečnosť zariadení detských ihrísk | Zzz.sk

... ktoré je pre dieťa nebezpečné," konštatuje inšpekcia. ... Okres Žilina Okres Liptovský Mikuláš Okres Čadca Okres ...

www.zzz.sk/clanok/6958-soi-kontrolovala-bezpecnost-zariadeni-detskych-ihrisk

Nahé ženy na plagáte divadla preveruje inšpekcia ...

Nahé ženy na plagáte divadla preveruje inšpekcia. Tri do pol pása obnažené ... V lete došlo k veľkým zmenám v novovzniknutom florbalovom klube v obci Belá.

nasazilina.sme.sk/c/4348576/nahe-zeny-na-plagate-divadla-preveruje-inspekcia.html

Inšpektorát práce Žilina - gps-poi.eu

Bytčica: Bytčica: 167m: Ubytovanie: Bytčica: PENZIÓN PERLA: 167m: Reklama: ... ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA: 3.6km: Úrad: Žilina: KARLA - SLOVENSKO sro: 3.6km ...

www.gps-poi.eu/inspektorat-prace-zilina-241678.html

kontakty CITES

Slovenská inšpekcia životného prostredia Ústredie Karloveská 2 ... Žilinský kraj - okres Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín ...

www.cites.sk/kontakty.html

Nehnuteľný majetok - Register ponúkaného majetku štátu

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Petkovce, obec Petkovce, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV ...

www.ropk.sk/index/index.php

Operačný program VZDELÁVANIE - old.minedu.sk:8090

Operačný program VZDELÁVANIE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

old.minedu.sk/InteractiveMap_opv/projekty/1391/extern--hodnotenie-kvality--koly-podporuj-ce-sebahodnotiace-procesy-a-rozvoj--koly

Inšpektoráty inšpekcie a kontrolné úrady Kysucké Nové ...

... ŠTÁTNA ENERGETICKÁ INŠPEKCIA ... Jedľová 301/4, 01004 Žilina - Bánová +421259880200; http://www.uksup.sk; Inšpektoráty, inšpekcie a kontrolné úrady ...

www.zlatestranky.sk/firmy/Kysuck%C3%A9+Nov%C3%A9+Mesto/q_in%C5%A1pektor%C3%A1ty+in%C5%A1pekcie+a+kontroln%C3%A9+%C3%BArady/1/

350 VYHLÁšKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...

350 VYHLÁšKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z.

www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/nv_350_2009.pdf

Policajný zbor SR | Facebook

... (okres Žilina). Vodič, ktorý išiel v smere od Martina na Žilinu, ... Vyšetruje ho už inšpekcia pre možné zneužitie právomocí verejného činiteľa ...

www.facebook.com/Policajn%C3%BD-zbor-SR-445057992240710/

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontrola a inšpekcia. Hospodárenie a financie. Duchovná služba. Fotogalérie. Stránky štátnych inštitúci ...

www.minv.sk/

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

643/27, Nedoţery - Brezany, IČO: 44 405 642, ... prvostupňového súdu zmenil tak, ţe rozhodnutie ţalovaného Slovenská obchodná inšpekcia,

www.supcourt.gov.sk/data/att/22410_subor.pdf

Kontakt - infovojna.sk

96615 Banská Belá IČO: 42304016. Web stránka: http://www.infovojna.sk/ Email do štúdia: studio@infovojna.sk. Telefón do štúdia: 0919 280 472. Reklama a ...

www.infovojna.sk/kontakt

Certifikácia, inšpekcia a revízia v okrese Žilina

... inšpekcia a revízia ... www.montirp.sk Celulózka 3494 , 011 61 Žilina Kontakty. ... www.antech.sk Brezany 9 , 010 04 Brezany Kontakty.

www.azet.sk/katalog/certifikacia-inspekcia-a-revizia/zilina/

Portál základných a stredných škôl

Inšpekcia. percentil v rámci Gym. počet bodov zo 100. priemer za Gym. poznámka +Riadenie školy. 100. 100. 78. inšpekcia v šk. roku 2014/15 +Podmienky výchovy ...

skoly.ineko.sk/skola/

Enviroportál - životné prostredie online

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí

www.enviroportal.sk/

spisskanovaves.eu: Spišská Nová Ves

Zmena niektorých spojov MHD od 1. 2. 2017! Spoločnosť Eurobus, a. s., Dopravný závod Spišská Nová Ves, oznamuje, že s platnosťou od 1.

www.spisskanovaves.eu/

Školskí inšpektori si posvietili na podvádzanie pri ...

„Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti školská inšpekcia konštatovala, ... Povodniam v žilinskej mestskej časti Brodno má zabrániť regulácia ...

spravy.pravda.sk/domace/clanok/279894-skolski-inspektori-si-posvietili-na-podvadzanie-pri-monitore-deviatakov/

ČR: Inšpekcia nariadila stiahnutie kakaa distruovaného v ...

... Grande so zníženým obsahom tuku z predaja v ČR nariadila tamojšia Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia. ... Okres Žilina Okres ...

www.zzz.sk/clanok/12307-cr-inspekcia-nariadila-stiahnutie-kakaa-distruovaneho-v-sieti-kaufland

Portál základných a stredných škôl

inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla . Mimoriadne výsledky. percentil v rámci Gym. údaj za školu. priemer za Gym. poznámka +Mimoriadne výsledky žiakov ...

skoly.sme.sk/skola/

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch práce v ...

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch práce v teréne. 18.12.2013 Bratislava. Vypracovanie školských vzdelávacích programov, ktoré ...

www.zivotpo.sk/clanky/clanok/62487/statna-skolska-inspekcia-informuje-o-vysledkoch-prace-v-terene/

MAPA mesta Žilina - Ulice - zilina.virtualne.sk

Bitarová; Blahova; Bočná; Bôrická cesta; Borová; Bottova; Boženy Němcovej; Bratislavská; Brezany; Brezov ...

zilina.virtualne.sk/info-mapa/ulice.html

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk/

Pereg | Kontakt

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel.: 02/ 58272 172-3

www.pereg.sk/kontakt

Tlakové a plynové zariadenia - certifikácia - Azet.sk

Katalóg Služby a remeslá Certifikácia, inšpekcia a revízia Tlakové a plynové zariadenia - certifikácia ... www.montirp.sk Celulózka 3494 , ...

www.azet.sk/katalog/tlakove-a-plynove-zariadenia-certifikacia/

materských školách (MŠ) vykonaných 125 4,26 115 3 7 S 109 ...

1 MŠ, Tisinec 121: školská inšpekcia bola vykonaná na ... Cirkevná spojená škola, Okružná 2062, Dolný Kubín; ZŠ s MŠ, Lomná 36; MŠ, Brezany 122; ZŠ ...

www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/111_KI_MS_SR_15_16.pdf

Michael | MEN'S FASHION

Belá 6469 +421 948 570 751 Po ... Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ...

www.oblekymichael.sk/

Sagittarius - ŽILINA - Impecho, Hlavná 447 (Bytčica ...

... Impecho, Hlavná 447 (Bytčica), Žilina. ... Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom ...

www.zlacnene.sk/predajna/sagittarius-zilina-impecho-hlavna-447-bytcica-zilina/