Katastrálne úrady

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Slovenskej Rebubliky - Vyhľadávanie ...

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Bratislave Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Košiciach Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Nitre

kataster-nehnutelnosti.sk-online.sk/list-vlastnictva.php

List vlastníctva - Kataster Nehnuteľností .sk

List vlastníctva vydáva katastrálny odbor len pre právne účely a je opatrený otlačkom úradnej pečiatky so znakom ... Katastrálny portál Úrad ...

katasternehnutelnosti.sk/99-list-vlastnictva/

Katastrálny úrad - bubyreality.sk

Katastrálny úrad. ... Rajecké Teplice, Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, ... Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, Bitarová, Brezany, Čičmany ...

bubyreality.sk/kataster-nehnutelnosti

Katastrálny úrad, Správa katastra Banská Štiavnica

Katastrálny úrad, Správa katastra v Banskej Štiavnici. ... Banská Štiavnica, Banská Belá, Banský Studenec, Svätý Anton, Štiavnické Bane

banskastiavnica.virtualne.sk/katastralny-urad-sprava-katastra-banska-stiavnica.html

katastrálneúzemia - geomaper9 - sites.google.com

Katastrálny úrad Košice. Katastrálny portál ... Kokšov-Bakša | Komárovce | Kostoľany nad Hornádom | Košická Belá | Košická Polianka | Košické ...

sites.google.com/site/geomaper9/katastr%C3%A1lne%C3%BAzemia

Katastrálny úrad Košice- Centrálny register zmlúv

Katastrálny úrad v Košiciach, Košice: 09.07.2008: ... Geotop Košice, s.r.o, Košice: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Košická Belá v okrese Košice - okolie: 43 ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php

Zmluvy za Katastrálny úrad Žilina - zmluvy.gov.sk

Katastrálny úrad v ... katastrálnom území Brodno 43 157: 8 129: Katastrálny úrad v ... v katastrálnom území Brezany 22 093: 0: Katastrálny úrad v ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php

Katastrálna mapa - Kataster Nehnuteľností .sk

Základné pojmy Katastrálny zákon Vyhláška k zákonu Kataster poplatky Katastrálna mapa. RSS: Články Diskusia. ... Katastrálny portál Úrad geodézie, ...

katasternehnutelnosti.sk/272-katastralna-mapa-na-internete/

Banská Bystrica

Oficiálna stránka mesta Banská Bystrica ... Nový rok sa pre Banskú Bystricu začal dobrou správou. Mesto získa milióny na rekonštrukciu materských škôl

www.banskabystrica.sk/

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: ... Belá-Dulice 1, 038 11 Belá - Dulice / IČO: 00196452: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, ...

www.skgeodesy.sk/sk/spravy-katastra/sprava-katastra-zilina/informacie-sk/zmluvy/zmluvy-rok-2012-platne-2012.html

Katastrálny úrad Banská Bystrica - Mapa-Mapy.sk

Mapa, mapy, Katastrálny úrad Banská Bystrica, satelitná mapa, mapa mesta, ... 972 28 Valaská Belá; 044 57 Sokoľany; 094 12 Juskova Voľa; Praha; Čingov 18;

mapa-mapy.info.sk/mapa/katastralny-urad-banska-bystrica-neusohl-slowakei/

Doba na prepis nehnuteľností - nehnutelnosti.sk

... chcela by som sa spýtať akú dobu má katastrálny úrad na prepis nehnuteľnosti? 14.8.2014 sme podali návrh na zavkladovanie ... Košická Belá. Cena dohodou

www.nehnutelnosti.sk/pravna-poradna/37713-doba-na-prepis-nehnutelnosti

Mapa.sk | Mapa Slovenska, plánovač ciest, podrobné mapy miest

... hodoniska Zlín malenovice Rovníkova ulica Bratislava Poprad stanica katastralny urad Poprad stanica katasralny urad poprad katastrálny úrad ...

mapa.zoznam.sk/

Katastrálny úrad, Správa katastra, Snina

Katastrálny úrad, Správa katastra, Partizánska 1057, P.O.BOX 39, 069 01 Snina, +42157 281 8781, fax: +42157 7621 246, sksv@skgeodesy.sk

snina.virtualne.sk/sprava-katastra-.html

Katastrálne, stavebné a pozemkové úrady Martin | Zlaté stránky

... Správa katastra Martin, KATASTRÁLNY ÚRAD v Žiline, KATASTRÁLNY ÚRAD v Žiline, ... Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno Brodno 114, ...

www.zlatestranky.sk/firmy/Martin/q_katastr%C3%A1lne%2C+stavebn%C3%A9+a+pozemkov%C3%A9+%C3%BArady/1/

Katastrálne, stavebné a pozemkové úrady Považská Bystrica ...

Porovnajte 20 firiem v lokalite Považská Bystrica: KATASTRÁLNY ÚRAD v Trenčíne, KATASTRÁLNY ÚRAD Trenčín, ... Brodno 114, 01001 Žilina +421911560245;

www.zlatestranky.sk/firmy/Pova%C5%BEsk%C3%A1+Bystrica/q_katastr%C3%A1lne%2C+stavebn%C3%A9+a+pozemkov%C3%A9+%C3%BArady/1/

Nezbudská Lúčka | Nezbudská Lúčka

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje ... organizácie Custodia Trenčín a Diamont J&D po prvý krát DENNÝ STACIONÁR pre senior v obciach Strečno a Belá.

www.nezbudskalucka.sk/

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

© 2016 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o. ...

www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/registre-obnovenej-evidencie-pozemkov/

Úradné oznamy - zilina.sk

... (155) Oznámenie - Žilina-Brodno, úprava toku ... v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica ; Mesto Žilina - Stavebný úrad, ... úrad, 11 . 7. 2016 ...

www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-uradne-oznamy

Voľné pracovné miesta, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Katastrálny odbor. ... Okesný úrad oznámenia, ... Babkov príjme asistenta učiteľa na čiastočný úväzok do MŠ Babkov .

www.minv.sk/

Katasterportal

Katastrálna mapa Pre zobrazenie mapy je potrebné používať prehliadač Internet Explorer s nainštalovaným ActiveX komponentom Autodesk MapGuide.

www.katasterportal.com/mapmap.php

Mestské a obecné úrady - Otvaracie-hodiny.sk | Otváracie ...

Obecný úrad Banská Belá; ... Brezany; Obecný úrad Nemce; ... Kataster (katastrálny odbor) Klientske centrá úradov Ministerstva vnútra;

www.otvaracie-hodiny.sk/institucie/mestske-obecne-a-okresne-urady/

DAŇOVÝ ÚRAD - Žilina 1 - online, stránkové dni, kontakt

Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; Okresný súd; Sociálna poisťovňa; Stavebný úrad; Úrad Práce; Živnostenský úrad;

danovy.urad-online.sk/danovy-urad/zilina-1.php

www.slovensko.sk

Materská škola Mierová Spišská Belá ... Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor Okresný úrad Žiar nad Hronom - odbor starostlivosti o životné prostredie

www.slovensko.sk/_img/CMS4/datasety/Zoznam_institucii_so_zriadenou_elektronickou_schrankou.xlsx

Nehnuteľný majetok - Register ponúkaného majetku štátu

... Úrad SAV, Odbor správy majetku a energetiky, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, prípadne doručené osobne v zalepenej obálke, ...

www.ropk.sk/index/index.php

TELEFÓNNY ZOZNAM - Pevné linky, Orange, T-mobile, O2 ...

Katastrálny úrad . Živnostenský úrad . Okresný úrad . Mestský úrad . Okresný Súd. Online. Pracovné ponuky. Všetky úrady. Telefonuj zadarmo.

telefonny-zoznam.sk-online.sk/

V y h l á š k a č. 24/2007 R O Z H O D N U T I E

V. Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Senica ... 12. PD Belá Dulice - 6 - 13. Sekulská pozemková spolo čnos ť, s. r. o., Sekule 684 14.

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_senica/polno_a_lesny/jpu_sekule/rozhodnutieoschvalenivykonania-vyhl24.pdf

OKRESNÝ ÚRAD Kežmarok - Kontakt, mail, telefón, adresa ...

Katastrálny úrad; Mestský úrad; Ministerstvá SR; Okresný úrad; Okresný súd; Sociálna poisťovňa; Stavebný úrad; Úrad Práce; Živnostenský úrad;

okresny.urad-online.sk/okresny-urad/kezmarok.php

BM Real Estate - Najnovšie ponuky

- vypracovanie dokladov pre katastrálny úrad a banky - notárske poplatky - katastrálne správne poplatky - znalecké posudky

bmre.sk/

ŠTATISTIKA NEZISTENÝCH VLASTNÍKOV - katasterportal.sk

ŠTATISTIKA NEZISTENÝCH VLASTNÍKOV Dátum vyhotovenia 05.02.2017 strana 1/78 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou

www.katasterportal.sk/published/statist_nezist_vla.pdf

Predvolanie vzor - vzoryatlaciva.sk

Jozefa Mrkvu, nar. 12.07.1990, aby sa dostavil dňa 20.04.2012 o 13:00 hod. na Obvodný úrad v Žiline, katastrálny odbor (ul. A. Kmeťa 17, Žilina), ...

www.vzoryatlaciva.sk/vzory/predvol.htm

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti (§ 588a ...

... okres Žilina, ... Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva začne katastrálny úrad na základe návrhu podaného účastníkmi zmluvy, ...

www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Kupna-zmluva-o-prevode-vlastnictva-k-nehnutelnosti-588a-a-nasl-OZ.htm

AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV PO OKRESOCH - katasterportal.sk

AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV PO OKRESOCH Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum vyhotovenia Čas vyhotovenia: 10.02.2017 09:08:42

www.katasterportal.sk/published/se_aktualnost_dat.pdf

Register obnovenej evidencie pozemkov | otazkyodpovede.sk

... katastrálny úrad zasiela na účet obce polovicu finančných prostriedkov, ktoré občania zaplatili katastrálnemu úradu za vybavenie vlastníckych ...

www.otazkyodpovede.sk/sk/otazky/register-obnovenej-evidencie-pozemkov.1-1720.html

Popradsko 16-09 by regionPRESS - Popradsko - issuu

... (ďalej v texte len „katastrálny úrad“) ... POPRAD, SVIT, KEŽMAROK, SP. BELÁ, PODOLÍNEC, STARÁ ĽUBOVŇA a ŠIROKÉ OKOLIE. Prosba o pomoc: ...

issuu.com/regionpress.popradsko/docs/pp16-09_strana

Spravodajca 4 2010

Správa katastra/vojenský katastrálny úrad na základe ... Šindeľná vodnýtok Martin Belá -Dulice ... MaláČausa,Nedožery -Brezany (Brezany, Nedožery) ...

www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/uzemna-ochrana-prirody/rozhodnutie-ugkk-sr-c-p-7022_2010-standardizacii-214-nazvov-uev.pdf

Faktúry - Slovenský pozemkový fond

Katastrálny úrad v Žiline-Správa katastra Žilina: ... 2108,05 EUR 25.09.2013: 2013102415: 2415 ROEP k.ú.Brodno: Katastrálny úrad v Žiline-Správa katastra ...

www.pozfond.sk/sk/infoservis/faktury/_819

Aktuality v obci | Nezbudská Lúčka

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje obec Nezbudská Lúčka o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu ... Strečno, Belá . publikované 7 ...

www.nezbudskalucka.sk/category/aktuality-v-obci/

Ubytovanie Klubina

Belá ZA (okres Žilina) 8,44 km vzdušne od destinácie Klubina. 31x: 31x: 36x: ... Terchová (okres Žilina) 8,79 km vzdušne od destinácie Klubina. 10x: 4x: 5x:

www.megaubytovanie.sk/klubina

Lokality - UPVS

... Bardejov, Humenné, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará ... Krajský úrad Prešov ... Colný úrad Prešov (kpt. Nálepku 4). Katastrálny úrad v ...

www.slovensko.sk/sk/lokality/_524ac0cb-006f-46e8-a597-47f49175e0fa/

Ako zistiť presné rozmery pozemku? - - Pozemok

... najrýchlejšia a bezplatná cesta cez parcelné číslo cez katastrálny ... Okres Žilina. ... tak potom navštíviť katastrálny úrad a za kolok ...

www.modrastrecha.sk/forum/pozemok/ako-zistit-presne-rozmery-pozemku-2/

Pd1609 by prievidzsko prievidzsko - issuu

... katastrálny úrad rozhodnutím ... Radobica, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany + v ...

issuu.com/regionpress.prievidzsko/docs/pd1609

Štátny okresný archív v Rožňave - Geni.sk

Daňový úrad v Revúcej, 1923 – 1944, ... Katastrálny meračský úrad v Rožňave, 1850 – 1918, ... Gemerská celulózka a papiereň, ...

www.geni.sk/statny-okresny-archiv-v-roznave/

Jedno mesto, jedno miesto. Ale na Orave to zatiaľ tak nie ...

Katastrálny úrad je na ulici Obrancov mieru a tam aj zostane. Klientske centrum. ... Brodno. Rodinám z Bratislavskej sa nové bývanie nepáči ...

nasaorava.sme.sk/c/6953225/jedno-mesto-jedno-miesto-ale-na-orave-to-zatial-tak-nie-je.html

Rozhodnutie - obcan.justice.sk

... proti žalovanému:.Správa katastra v Žiline so sídlom Hollého 7, Žilina (pôvodne Katastrálny úrad v ... z jednania komisie ROEP Budatín z 19.10 ...

obcan.justice.sk/content/public/item/27bce575-6245-4381-97af-51ee1d3b4a81

Osloboditeľov, Košice - mestská časť Barca - oma.sk

Hečkova ¤, Hečkova ¤, Katastrálny úrad ... v Spišský Štvrtok, v Spišský Hrhov, v Spišská Belá, v Spišská Teplica, v Batizovce, v Hrachovo, ...

barca.ke.oma.sk/u/osloboditelov

NR SR, 2002-2006, 18. schůze, část 52/86 (4. 11. 2003)

Z. Martináková, podpredsedníčka NR SR: Za poslanecký klub strany ANO vystúpi pán poslanec Viktor Béreš, po ňom pán poslanec Zubo. V. Béreš, poslanec: ...

www.psp.cz/eknih/2002nr/stenprot/018schuz/s018052.htm

Správa o hodnotení strategického dokumentu - po-kraj.sk

Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišovce, Trebejov, ... -odbor katastrálny -Okresný úrad Vranov nad Topľou -odbor krízového riadenia

www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/UPaZP/upn_psk/sea/upn-vuc-pk-soh.pdf