Ministerstvo financií • okr. Žilina a okolie

Ministerstvo financí

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

Ministerstvo financí

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Aktuálně | Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz/cs/aktualne

Zprávy MF - číslo 1/2021. Klikněte zde pro zobrazení více informací o Zprávy MF pro obce a kraje. Starší zprávy. Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články. Zavřít. Oficiální tisková prohlášení a tiskové zprávy všech sektorů ...

O ministerstvu | Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu

O ministerstvu | Ministerstvo financí ČR. ARES, Daně, Tiskopisy. Zveřejnění výsledků vyhodnocení projektů předložených v rámci výzvy VPS-232-1-2023. Výběrové řízení - člen/členka představenstva a náměstek/náměstkyně generálního ředitele - ČEB, a.s. (do 30.5.2023) Ministerstvo financí varuje před podvodnými e ...

Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz

Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost do 3. března 2023. Vydáno 3. 2.

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Majetkovoprávny odbor

www.minv.sk

Klientske centrum Žilina Majetkovoprávny odbor ... posudzuje žiadosti na poskytnutie finančnej náhrady a zastupuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súdnom spore v oblasti mimosúdnych rehabilitácií podľa zákona SNR č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej ...

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_ …

Služby pre verejnosť/klientska zóna: Tel.1.: +421 44 4308 308, Tel.2.: +421 44 4308 203, Email: duza-ru.kontakt@financnasprava.sk. Riaditeľ: Ing.Adriana Molnárová

Útvar hodnoty za peniaze Ministerstvo financií SR / www.finance.gov.sk/uhp

www.mfsr.sk/files/archiv/33/ZilinaKosiceCnT_2022 …

4 Popis projektu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravili štúdiu uskutočniteľnosti modernizácie železničného koridoru Žilina – Košice – Čierna nad Tisou dlhého 340 km (obrázok 1) za 4,63 až 5,95 mld. eur s DPH1. Dôvodom je splnenie nariadenia transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do roku 2030 a zlý technický stav trate.

Kontakty - Koronavírus a Slovensko

korona.gov.sk/kontakty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa môžete na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR obrátiť na call centrum, ktoré je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese ...

Dražba, priamy pr... - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/infoservis/drazba-a-pri …

Dražba, priamy predaj, ponúkaný majetok štátu a verejné vyhlášky. Informácie v tomto článku sú poskytované v nasledovnej štruktúre: Legislatívny rámec. Predaj podľa zákona č. 199/2004 Z. z. Predaj podľa zákona č. 563/2009 Z. z. Verejné vyhlášky.

Kontakty na úrady - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-ura …

Kontakty na úrady. V tejto časti poskytuje kontaktné informácie pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky. Zobrazujú sa údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch. Prezentované sú tiež úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. Z ponuky vyberte príslušný región a ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

www.mfsr.sk/sk

Aktuality. Zmena vo vedení spoločnosti TIPOS. Bilancia štátneho rozpočtu k 31.5.2023. Agentúra Moody's ponechala rating Slovenska na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Zhodnotenie uplynulých troch rokov z pohľadu MF SR. Čerpanie ŠF a KF k 30.4.2023. Audit ZSSK priniesol odporúčania na zlepšenie železničnej dopravy. Všetky média.

Rozpočet verejnej správy - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/rozpocet-ve …

Konsolidované znenie zákona č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (2422kB) Aktuálny dokument. 38131. Zákon č. 231/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.

Centrálny ekonomický systém | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

ces.mfsr.sk/ces/ces/centralny-ekonomicky-system

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava. Miesto realizácie projektu: Slovensko. Výška poskytnutého NFP: 27 595 006,05 EUR. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. Čo je CES

Aktuality - Dotácie MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

dotacie.mfsr.sk

MF/004274/2022-119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „výnos o poskytovaní dotácií“) nájdete TU. Cieľom novelizácie výnosu je zvýšenie transparentnosti ...

Bilancia štátneho rozpočtu - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneh …

Bilancia štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2021 schodok vo výške 7 014,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 446,7 mil. eur (+9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 mil. eur (+3,0 %).

Ministerstvo financií SR | Bratislava - Facebook

www.facebook.com/ministerstvo.financii.sr

Ministerstvo financií SR, Bratislava, Slovakia. 18,884 likes · 162 talking about this · 471 were here. Všetky dôležité informácie z kľúčového... Ministerstvo financií SR, Bratislava, Slovakia. 18,884 likes · 162 talking about this · 471 were here. Všetky dôležité informácie z kľúčového ministerstva Nájdete nás aj tu ...

Kto má nárok na finančnú pomoc seniorom 60+ za očkovanie | Ministerstvo ...

www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/zakladne-inf …

V prípade, ak vznikol nárok na vyplatenie finančnej odmeny pre seniorov, je potrebné doručiť listom na ministerstvo financií kópiu právoplatného rozhodnutia notára alebo súdu o tom, komu nárok na finančnú odmenu pripadá a kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa), na ktoré bude poštový poukaz vystavený.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financi%C3%AD …

Pôsobnosť ministerstva. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje: tvorbu a uskutočňovanie finančnej, colnej a cenovej politiky vrátane rozpočtovania súhrnného schodku verejného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, kapitálového trhu, poisťovníctva, politiky daní a poplatkov a ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky | LinkedIn

sk.linkedin.com/company/ministerstvo-financi%C3% …

Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 467 followers. 5mo. ŠTÁT SA DÁ RIADIŤ FÉROVO A TRANSPARENTNE Koncepčne pracujeme na systémových reformách, ktoré prinášajú zodpovednejšie a efektívnejšie hospodárenie s Vašimi peniazmi. Naším dlhodobým cieľom je uzdravenie štátneho IT, aby už viac nebolo symbolom ...

Fiškálna decentralizácia | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskaln …

Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR Dotácie pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2011 v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a miest, ktoré prešli z orgánov štátnej správy na obce (mestá) k 1.7.2002 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

crz.gov.sk/6277007-sk/stredna-odborna-skola-podn …

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina: 22. December 2022. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 772022 772022: 7 901,00 € ...