Ministerstvo spravodlivosti • okr. Žilina a okolie

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.

Ministerstvo spravedlnosti

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík (včetně výpisu z obchodního rejstříku), insolvenční rejstřík a evidenci úpadců.

OTVORENÉ (Zatvára v 14:30)

Městská policie Praha

Městská policie Praha

Webové stránky www.Policie.CR slouží především jako online vzdělávací a informační projekt věnovaný Policie České republiky. Oficiální webové stránky Policie ČR jsou na adrese policie.cz. Cílem webových stránek Policie.CR je rozšiřovat povědomí o …

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Trestné pojednávania - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/pojednavan …

Súd: Okresný súd Žilina Miestnosť: ZA_PM č.6 - ZT prízemie. Spisová značka: 29PP/2/2023, Obžalovaní: Rudolf Holaza. Predmet: podmienečné prepustenie. Dátum pojednávania: 08.06.2023 08:00 ... Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. ...

Vzdelávanie správcov - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sluzby/spravcovia-konkurznej- …

Termín: 20.01.2023. Miesto: Boutique Hotel Dubná Skala Žilina. Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa. Viac informácií nájdete v dokumente: Seminár 20.01.2023 (PDF, 268 KB) ODBORNÉ PODUJATIE: Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš. Termín: 10 ...

Aktuality - Portál justice

www.justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru informaci ČTK, která může vést k zavádějícímu výkladu. Navrhovaná úprava v žádném případě nestanoví, že za závažnější případy se budou ukládat pouze peněžité tresty. Jen umožňuje, aby i v těchto případech mohla oběť uspokojit svůj nárok na náhradu ...

Súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy ...

Overovanie zahraničných verejných listín

www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_overovanie-za …

Vážení používatelia portálu slovensko.sk, za účelom skvalitnenia služieb prebehne v dňoch od 19. mája 2023 22.00 h do 21. mája 2023 20.00 h pravidelná technická odstávka ústredného portálu, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Domov - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dozvedieť sa viac o ministerstve. Vyhľadávanie na stránke Ministerstva spravodlivosti SR Vyhľadaj. Hľadáte toto? Znalec Právnik Vzor podania RPVS Súdne konanie.

Výberové konania - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/vyberove-k …

Hromadné výberové konania. Zoznam hromadných výberových konaní na funkciu sudcu. Kandidáti na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam. Zoznam zaradených a vyradených kandidátov na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam. Zoznam výberových konaní. Zoznam výberových konaní v rezorte MS SR. Voľné miesta sudcov na ...

Ministerstvo spravodlivosti Žilina (6 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-spravodlivosti_ …

Ministerstvo spravodlivosti - Žilina (6 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo spravodlivosti Generálna prokuratúra (65) Komory (3) Súdy (84) Všetky lokality. Slovensko Žilinský kraj Ministerstvo spravodlivosti - Žilina. 1 - 6 z celkom 6 ...

Zoznam pojednávaní - Ministerstvo spravodlivostiSR

www.justice.gov.sk/Stranky/Pojednavania/Pojednav …

Dátum pojednávania:!!!Spisová značka:Forma úkonu: Všetky formy úkonu Pojednávanie Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie a rozhodnutie Rozhodnutie bez pojednávania Verejné vyhlásenie rozsudku Hlavné pojednávanie Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia Hlavné pojednávanie s rozhodnutím Verejné zasadnutie Verejné zasadnutie ...

Súdy a rozhodnutia - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia

Súdy a rozhodnutia. Informácie týkajúce sa súdov. Informácie týkajúce sa sudcov. Zoznamy pojednávaní. Zoznam rozhodnutí. Zoznam verejných obstarávaní. Zoznam zmlúv. Zoznam výberových konaní a informácie k výberovým konaniam. Informácie o presunoch súdnych spisov v rámci novej súdnej mapy.

Poskytovanie info... - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_poskytovanie- …

Ministerstvo spravodlivosti SR. Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania Občan a štát. Elektronický súdny spis. Aplikácia „Elektronický súdny spis“ (ESSp) je určená na vybavovanie elektronických žiadostí o nahliadanie do súdneho spisu, najmä pre zamestnancov informačných centier ...

OKRESNÝ SÚD ŽILINA - Ministerstvo spravodlivosti SR - Yumpu

www.yumpu.com/xx/document/view/28650874/okresny- …

1) zák. č. 757/2004 Z. z. vydávam tento rozvrh práce pre Okresný súd Ţilina. na rok 2011 s obsahom podľa § 50 ods. 2) zák. č. 757/2004 Z. z.: PRACOVNÝ ČAS: I.1. Pruţný pracovný čas s povinnosťou v období štyroch po sebe idúcich týţdňov odpracovať. celý pracovný čas určený na toto štvortýţdňové obdobie ...

Žilina (okres) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina_(okres)

Okres Žilina je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 815,08 km², žije tu 160 816 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 197 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2022). Správne sídlo okresu je mesto Žilina.

Ministerstvo spravodlivosti SR - Centrálny register zmlúv - Slovensko

www.zmluvy.gov.sk/index.php

Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. zmluvy. Justičná akadémia. zmluvy. Krajský súd v Banskej Bystrici. zmluvy. Krajský súd v Nitre. zmluvy. zmluvy.

Kontakty - rpvs - Slovensko

rpvs.gov.sk/rpvs/Rpvs/Kontakty

Kontakty. Otázky týkajúce sa právnej úpravy zákona o partneroch verejného sektora môžete adresovať na rpvs@justice.sk.

Webový portál Ministerstva spravodlivosti SR

obchodnyvestnik.justice.gov.sk/eZaloby/StavKonan …

Informácie o stave súdneho konania získané z Centrálneho informačného systému súdnictva majú výlučne informatívny charakter a nie je ich možné použiť na právne účely. V prípade potreby získania dôveryhodných informácií o stave súdneho konania je potrebné kontaktovať konkrétny súd, na ktorom je súdne konanie vedené.

Webový portál Ministerstva spravodlivosti SR

obchodnyvestnik.justice.gov.sk/Zmluva/Web/MSSRZm …

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: Z: Detail: 9: KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE (Rámcová) Zmluva: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti : Ministerstvo spravodlivosti SR: Z: Detail: 10: MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR (Rámcová) Zmluva: Memorandum o spolupráci MS/63/2023-182: Ministerstvo ...

OKRESNÝ SÚD ŽILINA - Ministerstvo spravodlivosti SR - Yumpu

www.yumpu.com/xx/document/view/51448898/okresny- …

SR, o stave vybavovania súdnych agend na tunajšomsúde, zabezpečuje podmienky pre uplatnenie právaúčastníkov konania na nahliadnutie do súdneho spisu,v prípade iných osôb obstaráva súhlas sudcu nanahliadnutie do spisu a v kladnom prípade nahliadnutiezabezpečí,vydáva potvrdenia o dovolených skutočnostiacha činnosti súdu, o vedení súdneho konania, zo súdnehospisu agendy ...

Obchodný register SR na Internete - hlavná stránka

www.orsr.sk

Obchodný register Slovenskej Republiky na Internete - hlavná stránka.

Apostille, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

www.minv.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR - ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1 3. Ministerstvo vnútra SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7 4. Ministerstvo školstva SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy, …) 5.