Ministerstvá, úrady • okr. Žilina a okolie

Dominik Vrubel

Nabízíme tyto služby: zemní a výkopové práce traktor-bagrem – JCB 3CX, sitemaster, lopaty: 30 cm, 70 cm, svahovací lopata, svahování terénů, základové desky, výkopy bazénů, přípojky inženýrských sítí, skládání materiálů paletyzačními vidlemi,  …

65 kmČeská republika Pazderna 19

OTVORENÉ (nonstop)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Krajské vojenské velitelství Ostrava

Velitelství vykonává státní správu na území Moravskoslezského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace a tuto problematiku projednává s …

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Klientske centrum Žilina Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Prednosta Mgr. Kamil Ruman telefón: Sekretariát: 041/733 5601 e-mail: TA.13G4@SJ.SKAF3PYLD@

Klientske centrum | Žilina

www.zilina.sk/sekcie/klientske-centrum

Obmedzenie v Klientskom centre MsÚ dňa 12.08.2022. Publikované 28. júla 2022. Obmedzenie na referáte ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v klientskom centre Okresného úradu v Žiline. Publikované 28. júla 2021. 30.7.2021 Obmedzenie na pracovisku Matričného úradu a Osvedčovania listín a podpisov na listinách. Publikované 26 ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Obrana štátu, Ministerstvo ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Klientske centrum Žilina Obrana štátu Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vedúci / riaditeľ odboru Ing. Ivan Galvánek telefón: 041/5117 566

Žilina , Ministerstvo vnútra SR - Krízové riadenie

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ STREDA: 8.00 - 17.00 . Ministerstvo vnútra SR; Štátna komisia pre voľby; ... Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina Lokálny asistent - logista:

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Oddelenie dokladov

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Klientske centrum Žilina Oddelenie dokladov Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vedúci / riaditeľ odboru npor. Bc. Rudolf Červenec telefón: 096140 3410.

Stránkové dni na pracoviskách OR PZ Žilina, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Policajného zboru v Žiline oznamuje občanom, že v súvislosti s otvorením Klientskeho centra pri Okresnom úrade Žilina (EUROPALACE, Obchodná ulica – Vysokoškolákov 8556/33B) budú ...

Kontakty Regionálne centrá | Ministerstvo investícií, regionálneho ...

www.mirri.gov.sk/kontakt/kontakty-regionalne-cen …

Poštová 1, 010 08 Žilina. rc.za@mirri.gov.sk. Odborný konzultant - vedúci centra . 0947 913 327. Odborní konzultanti. 0940 605 870 0940 994 632. Regionálne centrum Trnava. ... Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Domov - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dozvedieť sa viac o ministerstve. Vyhľadávanie na stránke Ministerstva spravodlivosti SR Vyhľadaj. Hľadáte toto? Znalec Právnik Vzor podania RPVS Súdne konanie.

Súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy ...

História mesta - tikzilina.eu

www.tikzilina.eu/historia-mesta

Žilina sa stáva mestom so zriadeným magistrátom. 12. 12. 1918- 2. 2. 1919: V Žiline sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, Žilina sa stala prvým sídlom slovenskej vlády a hlavným mestom Slovenska. 6. 10. 1938: Rokovanie siedmich politických strán v Žiline, výsledkom bolo vyhlásenie autonómie Slovenska.

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Životné prostredie

www.minv.sk

Klientske centrum Žilina Životné prostredie Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vedúci / riaditeľ odboru Ing. arch. Pavel Kropitz telefón: 041/733 5670 ... ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej ...

MINISTERSTVO Dopravy - Ministries in Žilina (address ... - Infobel

www.infobel.com/en/slovakia/ministerstvo_dopravy …

In Žilina, Infobel has listed 11,658 registered companies. These companies have an estimated turnover of € 8.546 billions and employ a number of employees estimated at 56,951.The company best placed in Žilina in our national ranking is in position #9 in terms of turnover.

Kontakty - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk/ministerstvo-1/utvar-veduceho-hygi …

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Útvar vedúceho hygienika rezortu. Námestie slobody 6. P. O. BOX 100. 810 05 Bratislava . Pracovisko ÚVHR: Lamačská cesta 8. 811 04 Bratislava . Vedúca hygienička rezortu. ... Oddelenie oblastného hygienika Žilina. Vedúca oddelenia: MUDr. Zuzana Szabová

Štátne občianstvo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...

www.mzv.sk/sluzby/konzularne-sluzby/statne-obcia …

Pri Vašej odpovedi v rámci „Spätnej väzby“ ministerstvo, ako prevádzkovateľ, nespracúva Vaše osobné údaje. Spätná väzba slúži na uvedenie obsahových nedostatkov stránky, ktoré ste postrehli, žiadame preto, aby ste do textu nevpisovali žiadne Vaše osobné údaje.

Žilina: Pan Peter Lazar - Spolkové ministerstvo zahraničných vecí

pressburg.diplo.de/sk-sk/velvyslanectvo/honorarn …

Žilina: Pan Peter Lazar. Upozorňujeme, že honorárny konzul nie je oprávnený vykonávať všetky konzulárne úkony a nie je povinný byť stále prítomný. Prosíme Vás preto, aby ste ho pred Vašou osobnou návštevou kontaktovali.

Ochrana osobných údajov Okresný súd Žilina - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/ochra …

Ochrana osobných údajov Okresný súd Žilina. Kontaktné údaje úradu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Tel.: 02/32 31 32 14. Prevádzkovateľ: Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, IČO 00165859

Súdy a rozhodnutia - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia

Súdy a rozhodnutia. Informácie týkajúce sa súdov. Informácie týkajúce sa sudcov. Zoznamy pojednávaní. Zoznam rozhodnutí. Zoznam verejných obstarávaní. Zoznam zmlúv. Zoznam výberových konaní a informácie k výberovým konaniam. Informácie o presunoch súdnych spisov v rámci novej súdnej mapy.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

www.health.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Titulná stránka | FAQ | Mapa stránky | Kontakty | Textová verzia | ... ŽILPO Žilina (P Om) ...

Ukrajina | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

www.mzv.sk/ukrajina

Minister Káčer v Bezpečnostnej rade OSN: K mieru na Ukrajine vedie jediná cesta, a to zastavenie ruských útočných operácií. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer vystúpil v piatok, 24. februára 2023 v New Yorku, na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených ...

Výberové konania - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/vyberove-k …

Hromadné výberové konania. Zoznam hromadných výberových konaní na funkciu sudcu. Kandidáti na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam. Zoznam zaradených a vyradených kandidátov na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam. Zoznam výberových konaní. Zoznam výberových konaní v rezorte MS SR. Voľné miesta sudcov na ...