Súdy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Okresný súd Žilina · Otvorené Súdy

Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina. Na súde pracuje 62 sudcov. Pre súd evidujeme 91 498 pojednávaní a 91 592 rozhodnutí. Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov. Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€.

otvorenesudy.sk/courts/63

Krajský súd Žilina · Otvorené Súdy

Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina. Krajský súd Žilina. Na súde pracuje 54 sudcov. Pre súd evidujeme 29 036 pojednávaní a 33 154 rozhodnutí. Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov. Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164 ...

otvorenesudy.sk/courts/9

Okresný súd Žilina (Hviezdoslavova) - Otvaracie-hodiny.sk

Okresný súd Hviezdoslavova 28 010 59 Žilina. Ďalšie informácie. Telefón: +421 41 885 11 04 - informačné centrum +421 41 885 11 80 - podateľňa +421 41 885 14 00 - zbierka listín +421 41 885 14 02 - konkurzné oddelenie: E-mail: infocentrumOSZA@justice.sk: E-mail 2: podatelnaOSZA@justice.sk:

www.otvaracie-hodiny.sk/product/okresny-sud-zilina-hviezdoslavova-8829/

Okresný súd Žilina · Open Courts

Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina. At the court there are 62 judges working. For the court we register 91,623 hearings and 91,592 judgements. Overall 3rd at most fined court out of 54 district courts. Fines from the Constitutional Court of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 ...

otvorenesudy.sk/courts/63

Krajský súd Žilina (Soud) • Mapy.cz

Mapa Krajský súd Žilina (Soud) – detailní mapa okolí (základní, turistická, satelitní, panoramatická, atd.), plánování trasy, GPS a mnoho dalšího na mapy.cz.

mapy.cz/

OKRESNÝ SÚD Žilina - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

OKRESNÝ SÚD Žilina Žilinský kraj - Žilina . Okresný Súd - Žilina. Adresa: Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina. Spojenie: Telefón: +421 41 5679 111. Fax: +421 41 5679 270. E-mail podateľňa: podatelnaOSZA@justice.sk . E-mail sekretariát: SEKRETARIAT_OS_ZA@justice.sk.

okresnysud.urad-online.sk/okresny-sud/zilina.php

Okresný súd Žilina, Žilina, Hviezdoslavova - kontakt, fakturačné údaje ...

041 / 885 11 05. infocentrumOSZA@justice.sk. 041 / 885 11 04. Okresný súd Žilina. Hviezdoslavova 28. 010 59 Žilina. Kontaktovať e-mailom. Riešenie súdnych sporov, rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb a štátu.

www.azet.sk/firma/102267/okresny-sud-zilina/

Krajský súd Žilina | Žilinský kraj | Najprávo.sk - právny informačný ...

Orolská 3, Žilina Najlepší právny poradca na webe zadarmo len pre Vás. Orolská 3, Žilina ... KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE Orolská 3 010 01 Žilina. Kontakt tel. ústredňa: +421418850180. fax: podateľňa 041/88 50 198 . sekretariát email: _SEKRETARIAT_KS_ZA@justice.sk

www.najpravo.sk/institucie/sudy/zilinsky-kraj/krajsky-sud-zilina.html

Súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy, súdy správneho súdnictva a Ústavný súd Slovenskej republiky. Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach. Súdy správneho súdnictva konajú a rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo ...

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/

Krajský súd v Žiline, Žilina | Zoznam.sk

Krajský súd v Žiline. Druhostupňový súd pre Žilinský kraj. Adresa: Orolská 3, 01001 Žilina

www.zoznam.sk/firma/2506833/Krajsky-sud-v-Ziline-Zilina

Okresný súd Žilina hospodárenie organizácie a finančné údaje v databáze ...

Sídlo Okresný súd Žilina. P.O.Hviezdoslava 797/28 01059 Žilina. Dátum vzniku sobota, 1. januára 1972. Zriaďovateľ Krajský súd v Banskej Bystrici. SK NACE podľa Štatistického úradu SR: 84230 Spravodlivosť a súdnictvo. Právna forma Rozpočtová organizácia. Druh vlastníctva Štátne.

finstat.sk/00165859

Krajský súd v Žiline, Žilina, Orolská - kontakt, fakturačné údaje a ...

Kontaktné údaje Krajský súd v Žiline. 0907 844 596. podatelnaKSZA@justice.sk. Krajský súd v Žiline. Orolská 3. 010 01 Žilina. Kontaktovať e-mailom. Spravodlivosť a súdnictvo, právne činnosti, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, adresy a kontakty na súdy v SR.

www.azet.sk/firma/93655/krajsky-sud-v-ziline/

Krajský súd Žilina · Open Courts

Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina. Krajský súd Žilina. At the court there are 51 judges working. For the court we register 28,755 hearings and 32,627 judgements. Overall 3rd at least fined court out of 8 regional courts. Fines from the Constitutional Court of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 ...

otvorenesudy.sk/courts/9

RÚ | Vyhľadávanie súdu - Ministerstvo spravodlivosti SR

Krajský súd Žilina. N/A N/A Prebiehajúce konania (0) Krajský súd v Banskej Bystrici. pre obvody Okresných súdov ZA, BB Skuteckého 7 974 87 Banská Bystrica +421 48 8860111 Prebiehajúce konania (95) Krajský súd v Košiciach. pre obvody Okresných súdov PO, KE ...

ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchSud.xhtml

Ochrana osobných údajov Okresný súd Žilina - Ministerstvo ... - Úvod

Ochrana osobných údajov Okresný súd Žilina. Kontaktné údaje úradu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Tel.: 02/32 31 32 14. Prevádzkovateľ: Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, IČO 00165859.

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/ochrana-osobnych-udajov-okresny-sud-zilina/

Zoznam pojednávaní - Ministerstvo spravodlivostiSR

Dátum pojednávania:!!!Spisová značka:Forma úkonu: Všetky formy úkonu Pojednávanie Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie a rozhodnutie Rozhodnutie bez pojednávania Verejné vyhlásenie rozsudku Hlavné pojednávanie Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia Hlavné pojednávanie s rozhodnutím Verejné zasadnutie Verejné zasadnutie ...

www.justice.gov.sk/Stranky/Pojednavania/PojednavanieZoznam.aspx

Podania na súdy a ministerstvo spravodlivosti podpísané zaručeným ...

Najvyšší súd Slovenskej republiky podatelna@nsud.sk. Pre podania na ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podatelnaMSSR@justice.sk; Adresa umiestnenia elektronickej podateľne a adresa, na ktorej možno s orgánom verejnej moci komunikovať o otázkach využívania a činnosti elektronickej podateľne

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/podania-na-sudy-a-ministerstvo-spravodlivosti-podpisane-zep/

Okresný súd Žilina - obchodný register | Podnikajte.sk

Okresný súd Žilina - obchodný register. Okresný súd Žilina - obchodný register. Hviezdoslavova ul. 28. Žilina. Okres Žilina. Žilinský kraj. Telefón: 041/8851 180 (podateľňa); 041/8851 104 (105) Fax: +421418851270. Email: podatelnaOSZA@justice.sk.

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny-okresny-sud-zilina-obchodny-register

Trestné pojednávania - Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum pojednávania: 08.06.2023 07:30 Súd: Okresný súd Zvolen Miestnosť: OSZV_18, prízemie, Okresný súd Zvolen

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/pojednavania/trestne-pojednavania/

Príslušnosť súdov SR - Ministerstvo spravodlivosti SR

Prvostupňový súd. Okresný súd, príslušný prejednávať a rozhodovať spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a ...

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/prislusnost-sudov-sr/