Vedecké a výskumné ústavy

VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s ...

Profil subjektu VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, ... Adresa: Družstevná 806/87, Spišská Belá 059 01. Ing. Ján Heldák , PhD.

dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/spolocnost-vsuz-vyskumny-a-slachtitelsky-ustav-zemiakarsky-a-s-1

Zoznam autorizovaných osôb na výkon overovania určených ...

1.13 Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 5, ... MS OP Spišská Belá Ing. Daniel Šaling 02/5869 4461; 0905/708 892

www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/metrologia/ao_ov/Zoznam%20AO%20OV%2001_2009.pdf

RNDr. Vladimír Solár, PhD. | UNIPO

... Druhotná krajinná štruktúra mesta Spišská Belá ... Vedecký obzor, ... Výskumný ústav agroekológie, Michalovce, 2014, s.107-110, ISBN 978-80 ...

www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia/pracovnici/solar

Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre prehľad ...

vyd.. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2004. - 165 s. : obr., tab ... Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo ...

textarchive.ru/c-2567337-pall.html

Výročná správa 2006 - tnuni.sk

Na fakulte sa úspešne rozvíja vedecký výskum. ... Výskumný ústav chemických vlákien,a.s. ... Keli, a.s. Valaská Belá, Izomat, a.s. Nová Baňa, VÚEZ, ...

tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/vyrocne_spravy/2006/vyrocna_sprava_2006.doc

Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav vodného ... 0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava: Obec Slovinky : 14. Október 2016: ... 30201/DoU-036/2016/Bitarová/166 ...

www.crz.gov.sk/index.php

SZM.sk - V - BANSKÁ BYSTRICA

... Námestie Slobody 623, Sabinov; Strojárska 2524, Snina; Zimná 3, Spišská Belá; SNP 37, Spišská Stará Ves; ... Výskumný ústav pôdnej úrodnosti

szm.sk/firmy/v/_BB/

Platnos Dátum Zaznamenanie in cie, zmeny, ravy a pod ...

z obce Lietavská Svinná - Babkov pre roč. 5. ... (ÚIPŠ– Ústav ... Výskumný ústav detskej psychológie

zslietlucka.edupage.org/files/ZS_SKVP_15-16.pdf

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

... ktorý v prvých rokoch existencie Divadelného oddelenia robila Jola Bánová. ... pretože Ústav divadla a ... Tento vynikajúci vedecký pracovník ...

www.udfv.sav.sk/

www.slovensko.sk

Spišská Belá 37874292 Materská ... Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. ... Výskumný ústav ...

www.slovensko.sk/_img/CMS4/datasety/Zoznam_institucii_so_zriadenou_elektronickou_schrankou.xlsx

KSS Veľké Úľany - Výzva všetkým vlastencom Slovenska!

- Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke ... - Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave - Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku 4.

www.kssvelkeulany.estranky.sk/clanky/vyzva-vsetkym-vlastencom-slovenska-.html

www.minedu.sk

Výskumný ústav dopravný, a. s., Žilina Dado Milan, prof. Ing. PhD. ... ELMAX ŽILINA, a.s., Dlhá 85, 010 09 ŹILINA-BYTČICA Vývoj procesu nabíjania FTS

www.minedu.sk/data/att/4403.xls

Pravda.sk - Debata - Socialistické tituly sa miešajú s ...

... pracovník VUSAPL (= Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok) ... REGIÓNY Spišská Belá chce vrátiť sochu Štefánika.

debata.pravda.sk/debata/cz-A110116_201949_sk_domace_p23/

Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom ...

... , Výskumný ústav dopravný, a.s., ... (Strážov) - Žilina (Brodno), GTM: 0: 0: NDS: 10.05.2010: ... Žilina - Budatín : zhot.stav.práce: ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php

spravy - 42195.sk

Reku povýšime Pištove MOR HO! na 2582-ku, aby sme dobehli Dobu. Je to napísané, stačí uchopiť, vložiť do správotokového rámca a zavesiť.

42195.sk/spravy/2013/01/28.htm

Na žilinských cestách bude citeľný pokoj. Ale až po roku ...

Dopravné prognózy vypočítal Výskumný ústav dopravný v Žiline. ... tunel Višňové - Dubná Skala a tiež úsek diaľnice D3 Strážov - Brodno.

nasazilina.sme.sk/c/20201450/na-zilinskych-cestach-bude-citelny-pokoj-ale-az-po-roku-2020.html

Poradie 100 podnikov APK na základe financno-ekonomických ...

Nedožery-Brezany. 200. ... Humenné. 185. PD Lefantovce. Lefantovce. 136. PD Belá-Dulice. Belá-Dulice. 135. PD Neverice. Neverice. 122. PD ... Výskumný ústav ...

www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-August/poradie-100-podnikov-apk-na-zaklade-financno-ekonomickych-vysledkov-za-rok-1998.html

NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU - nadaciamilanasimecku.sk

... (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie), Monika Vrzgulová (Ústav etnológie SAV), ... Košická Belá ...

www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/vs-2002.doc

OSOBNÁ BIBLIOGRAFIA Viera Sedláková (2005 – 2010) 2005 2006

In Belá-Dulice: Vlastivedn ... Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008, s. 329-342. 2009 SEDLÁKOVÁ, V. Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch.

www.nss.sav.sk/wp-content/uploads/2757_Sedlakova-bibliografia.pdf

Národná stratégia pre ISPA: sektor životného prostredia

... ktoré pripravil Výskumný ústav vodného hospodárstva v rámci ... áno áno nie 120 86 Spišská Belá 9 057 97,6 áno áno nie 128 87 ...

archiv.vlada.gov.sk/phare/data/files/1811.doc

KZDI.SK Katedra zdravotného a environmentálneho ...

Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2011, s. 217--228. ... MATEJ, D. -- STANKO, Š. Štúdia odkanalizovania obce Lietavská Svinná - Babkov.

www.kzdi.sk/n/SK/PUBLIKACIE/StankoAll.html

ORVACOLOR s.r.o. Fasádne štúdio, Farby, Miešacie centrum ...

... Babkov 105, 01311 Lietavská ... Výskumný ústav spojov, n.o. Nám. ... VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ODBORNÝ ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA Južná trieda 78, ...

live-slovakia.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/72/77_.html

Ústredný archív SAV - archívne pomôcky

... CSc., Výskumný ústav lesného hospodárstva Zvolen, a Ing. F. Šteinovi, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (4322); ...

www.archiv.sav.sk/inventare/inventar.php

Partneri - ControlTech

pilotné linky Tva a SVa, Výskumný a skúšobný ústav, USS Košice; oprava riadiaceho systému potrubnej pošty OC, ... Dlhá 85, 010 09 Žilina - Bytčica

controltech.cz/sk/partneri

google.webarchiv.cz

Výskumný ústav rastlinnej výroby v ... ZVL Žilina koncernový podnik Žilina-Bytčica ... slo ABA001 cze ABA001 ABA001 25 rokov JRD Belá / ...

google.webarchiv.cz/old/mono000140.xml

časť Privatizovaný subjekt Sídlo priv.subjektu uzavr.zml ...

VŠUZ-Výsk.a šľach.ústav zemiak Veľká Lomnica 66 465,00 100,00% Slovsolanum-družstvo Spišská Belá 6 ... časť podniku Výskumný ústav zelenin.,s.r ...

www.mhsr.sk/ext_dok-v-10271/121694c

Regionálne environmentálne poradenské a informačné ...

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská – REPIS Odbor riadenia REPIS SAŽP Ministerstvo životného prostredia SR

documents.tips/documents/regionalne-environmentalne-poradenske-a-informacne-strediska-repis.html

Referaty.sk - Výskyt najdôležitejších burín v súčasnosti ...

Oblastný výskumný ústav agroekológie, Michalovce Buriny sú jedným z faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú úspešnosť pestovania poľných plodín.

referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/protokoly-na-labaky/35585/vyskyt-najdolezitejsich-burin-v-sucasnosti-v-porastoch

Koniec tradičného kresťanstva v Británii? | News | Milost.sk

Výskumný ústav Win/Gallup vyhotovil posudok o vzťahu Britov k viere a ku kresťanstvu, ... Spišská Belá; Žiar nad Hronom; Žilina; Zvolen; Brno; České ...

www.milost.sk/news/clanok/koniec-krestanstva-v-britanii

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - umb.sk

Ústav automatizácie a komunikácie; Univerzita tretieho veku UMB; ... Špičkový vedecký tím UMB; Vedecké projekty a granty UMB; Vedeckovýskumná činnos ...

www.umb.sk/

CVTI SR > Povinne zverejňované zmluvy uzavreté v roku 2014

Košická Belá 289, ... Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV ... Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php

Full page fax print - LOS

Národné tesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen ... Problémy pri spracovávaní kalamity v lesoch Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o.

www.los.sk/pdf/apol_zbor06.pdf

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých ...

Príloha č. 3 Vedecký VÝstup ... Zuzana Profantová (ed.). - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2007. ISBN 978-80-88997-41-2, s. 11-19.

lib.znate.ru/docs/index-227561.html

Zoznam faktúr za rok 2014 - ruvzke.sk

Košická Belá 325. ... Dlhá ulica 95, Žilina 9, Bytčica. 11943254. 720/10. ... Výskumný ústav vodného hospodárstva. Nábr.L.Svobodu 5, Bratislava.

www.ruvzke.sk/sites/default/files/info/2014/fa2014.htm

OPD - Diaľnicu D1 Fričovce - Svinia plánujú dostavať na ...

Predpokladá to Výskumný ústav dopravný, ... Európska únia preplatí Slovensku výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno ...

www.opd.sk/13419

Chemia - firmy | Cenové Ponuky

... Budatín nám. Hrdinov ... Encyklopedický ústav SAV ... Ústav polymérov SAV "Vedecký program ústavu je zameraný na prípravu a štúdium vlastností ...

www.cenoveponuky.sk/firmy/chemia

JUDr. Michal Lazar - Informácie o pôsobnosti osoby z ...

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s. ... Adresa: Jedľová 46/326, Žilina - Bánová 010 04. AXASOFT, a. s. JUDr. Jozef ...

dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/judr-michal-lazar-5

ANALÝZA SÚČASNÝCH VZŤAHOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ODVETVIA ...

Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK – 960 92 Zvolen ... preglejkáreň, celulózka, nábytkáreň), ale transformáciou došlo k zmenám.

www.nlcsk.sk/files/3395.pdf

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA - tuzvo.sk

Výskumný ústav vzduchotechniky Piešťany ... Žilina, Budatín, Strečno, Čičmany ... Spišská Belá – Strážky, Veľká Lomnica, Osturňa ...

www.tuzvo.sk/files/Rektorat/veda_vyskum/OP_KaHR_SK_final%5B1%5D.doc

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Publikácie 2000 - 2002

Zásady ochrany PZ Spišská Belá; ... Populárno-vedecký časopis prezentujúci najnovšie ... Zost. Jaroslava Žuffová. – Trnava: Pamiatkový ústav, ...

www.pamiatky.sk/text/sk/page/publikacie-2000--2002

www.greenpeace.org

... Nedožery- Brezany RD Čerňany Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, ... Výskumný a šľachtiteľský ústav ... 059 01 Spišská Belá, ...

www.greenpeace.org/slovakia/Global/slovakia/report/2007/5/zoznam-skladov.xls

Vodič ušiel z miesta nehody v Bánovej, polícia pátra po ...

... ku ktorej došlo v nedeľu 27. novembra okolo 6.00 hodine ráno na ceste III. triedy v Bánovej, okres Žilina. ... Výskumný ústav vysokohorskej biológie

www.zilinak.sk/prispevky/5282/vodic-usiel-z-miesta-nehody-v-banovej-policia-patra-po-nom-aj-po-svedkoch

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 55K/104/2004 ...

... (pôvodne uplatnené veriteľom Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, ... Babkov, Lietavská Svinná ... AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ, ...

www.finstat.sk/konkurzy-restrukturalizacie/vyrovnanie/2014-K014232

Zoznam vymazaných štátnych podnikov v rezorte MH SR

GEMERSKÁ CELULÓZKA A PAPIEREŇ, š.p. 15.04.1998 ... ÚSTAV ASR Bratislava, š.p. 11.09.1998 ... Výskumný ústav hutníckej keramiky, ...

www.mhsr.sk/index/open_file.php

Geologický sprievodca po strednom Slovensku - projekt APVV ...

In : Turisová I.& Prokešová R.(eds),2004 : Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny. Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 184 s. ... Belá-Dulice, Lučečné Staré ...

www.snm-em.sk/geosprievodca/lokality/travertinysk/micinsketr.html

PROFESIA.SK | Jobs člen koncernu AGROFERT

História koncernu AGROFERT sa píše takmer štvrť storočia. Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 s iba 4 zamestnancami a so zameraním na obchod s hnojivami ...

www.profesia.sk/en/work/clen-koncernu-agrofert/C4976

Trenčín prepadol v teste cyklotrás, skončil predposledný ...

Výskumný ústav dopravný zmapoval vo vybraných slovenských mestách stav cyklotrás a cyklistických komunikácií. ... ktorá počíta aj s lokalitou Belá, ...

nastrencin.sme.sk/c/7024104/trencin-prepadol-v-teste-cyklotras-skoncil-predposledny.html

Trnava - Práca, voľné pracovné miesta, zamestnanie, brigády

Spišská Belá Spišská Nová Ves ... SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, ... Ústav na výkon trestu odňatia slobody Text inzerátu: ...

www.fipojobs.com/slovensko/trnava-praca-3102-7

Firmy Žilina okres - DATABÁZA FIRIEM - INFOMA

Tvrdošín okres; Žilina okres. Babkov; Bánová; Belá; Bitarová; Brezany; Brodno; Budatín; Bytčica; Celulózka; Čičmany; Divina; ... Výskumný ústav ...

www.infoma.sk/databaza-firiem.php