Študijné a vedecké knižnice • okr. Žilina a okolie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se specializovaným fondem. Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, …

87 kmČeská republika Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (24)

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby poskytujeme především studentům a …

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

Žilinská univerzita v Žiline

www.uniza.sk

Vedecké časopisy. Habilitácie a inaugurácie. Konferencie a semináre. ... Videá. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina tel.: +421 41 513 5001. GPS: 49°12'8.26"N 18°45'23.6"E. IČO: 00397 563 DIČ: 20 20 67 78 24 IČ DPH: SK 20 20 67 78 24 ... Študijné poriadky UNIZA; Záverečné práce; Univerzitná ...

Žilinská univerzita v Žiline

www.uniza.sk/menu/inc.php

Vedecké časopisy. Habilitácie a inaugurácie. Konferencie a semináre. ... Videá. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina tel.: +421 41 513 5001. GPS: 49°12'8.26"N 18°45'23.6"E. IČO: 00397 563 DIČ: 20 20 67 78 24 IČ DPH: SK 20 20 67 78 24 ... Študijné poriadky UNIZA; Záverečné práce; Univerzitná ...

KNIŽNIýNÝ A VÝPOŽINÝ PORIADOK UNIVERZITNEJ KNIŽNICE

ukzu.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/07/KaVP-20 …

UNIVERZITNEJ KNIŽNICE Žilina, júl 2015. 2 Podľa zákona 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. ... neskorších predpisov poskytujú len pre vedecké a študijné potreby používateľov z dokumentov nachádzajúcich sa vo fonde UK ŽU, prípadne z dokumentov zapožičaných prostredníctvom MVS a MMVS.

Úspešní absolventi - University of Žilina

fhv.uniza.sk/web/index.php/fakulta/propagacia/us …

Úspešní absolventi. Mgr. Maroš Konečný zástupca riaditeľky Univerzitnej knižnice maros.konecny@uniza.sk. Mgr. Daniel Hančík riaditeľ FINAL - CD premium, s.r.o. v Žiline - oficiálne predajno-servisné centrum pre vozidla značiek JAGUAR LAND ROVER a VOLVO daniel.hancik@finalcd.sk. Mgr. Zuzana Gadušová redaktorka TV Markíza ...

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK UNIVERZITNEJ KNIŽNICE

katalog.utc.sk/ukzu/html/kp1.pdf

2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom Žilinskej univerzity v Žiline. Každý používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať. Článok 3 Služby knižnice 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. 2. Základné knižnično-informačné služby sú bezplatné.

Firmy - Študijné a vedecké knižnice - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Diecézna historická knižnica biskupa dr. Knižnice - Kláštor pod Znievom. Zaradenie v kategóriach ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 4. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Mestské Kultúrne Stredisko. Knižnice - Belina. Zaradenie v kategóriach ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Študijné a vedecké knižnice Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana. Lokality. Banskobystrický kraj; Bratislavský kraj; Košický kraj; Nitriansky kraj

Žilina – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (německy Sillein nebo Silein, maďarsky Zsolna, polsky Żylina, latinsky Solna) je krajské a okresní město na Slovensku, 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu, Kysuce a Rajčanky v Žilinské kotlině, 28 km od hranic s Českem.Jedná se o důležité průmyslové i dopravní centrum, sídlo univerzity a od roku 2008 i biskupa římskokatolické žilinské ...

Fakulta humanitných vied UNIZA

fhv.uniza.sk/web

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina tel.: +421 41 513 6101 fax.: +421 41 513 6114 e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk GPS:

Prihlásenie - University of Žilina

www.fri.uniza.sk/pracoviska/k-i

Medzinárodné vedecké a edukačné projekty riešene na katedre Informatiky. 2022-2023 Project APVV no. SK-UA-21-0037.Risk assessment of environmental disturbance using Earth observation data (RAED), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: State institution “Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of ...

Vedecká knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov.Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. . Poskytujú širokú škálu knižničných služieb ...

Databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov / Návrh obsahových ...

itlib.cvtisr.sk/%C4%8Cl%C3%A1nky/clanek2385

Konečným výsledkom formálnej analýzy bola idečasopisov (obsahujúcich aj vedecké aj odborné články), 28 titulov, ktoré majú v názve alebo ntifikácia 187 vedeckých časopisov, 599 odborných časopisov, 130 hybridných podnázve určené, že ide o vedecko-odborné časopisy, a 20 časopisov, ktoré majú v názve „odborný ...

Kodikológia – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kodikol%C3%B3gia

Kodikológia je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.. Kodikológia predstavovala akúsi subdisciplínu paleografie, ktorá sa postupne osamostatňovala.. Charakteristika. Kodikológia skúma kodexy ako jedinečné objekty a zisťuje ich vznik a funkciu v spoločnosti.

Virtuálna knižnica - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informa …

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Mestská knižnica Žilina | Žilina

www.zilina.sk/organizacie/mestska-kniznica-zilina

Mestská knižnica Žilina zabezpečuje poskytovanie knižničných služieb pre obyvateľov mesta v šiestich pobočkách, a to Vlčince, Hájik, Solinky, Bytčica, Strážov, Trnové, ktoré do 30.06.2021 pôsobili ako pobočky Krajskej knižnice v Žiline. Pobočka Vlčince je zároveň aj sídlom Mestskej knižnice Žilina a predstavuje jej ...