Študijné a vedecké knižnice

Archív Knižnica 2005 - Slovenská národná knižnica

Michaela Mokrošová / Stredoškolské a bakalárske študijné programy odboru ... VEDECKÉ KNIŽNICE ... Ľubica Horáková / 40 rokov Knižnice a študijno ...

www.snk.sk/sk/domov/14-o-kniznici.html

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - umb.sk

... študijné oddelenie; ... Virtuálna prehliadka fakúlt a Univerzitnej knižnice UMB. Informácie. Kontakty ... Vedecké projekty a granty UMB;

www.umb.sk/

Enviroportál - životné prostredie online

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí

www.enviroportal.sk/

Podtatranský kuriér č.28 07082014 by Podtatranský kuriér ...

Uchádzači o štúdium môžu súbežne študovať aj 2 študijné ... vedecké a univerzitné knižnice. ... Kežmarok a MŠK Sp. Belá. Chlapci z ...

issuu.com/podtatranskykurier/docs/pka0_28_07082014_low

VYSOKÉ ŠKOLY - scribd.com

štúdia, nákladov na študijné ... Miesto: Rajec, okres Žilina Riadiaci pracovník ... knižnice študenti nájdu ďalšie

www.scribd.com/document/333300787/Vysoke-%C5%A1koly

www.minv.sk

Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice ... Vedecké ústavy Vojenský historický ústav – oddelenie vojenských dejín Slovenska, ...

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/documents/Archivnictvo/supis_arch_fondov/Osob_archivy.rtf

Terms for field Subject - Súborný katalóg knižníc TSK ...

Valaská Belá (Slovens.. valaská kolonizácia (1) Valaské Klobouky (Čes.. (1) ... vedecké knižnice (19) vedecké konferencie (1) vedecké metódy (2)

rknis.tsk.sk/k/eng/c6tv.htm

Ročenka SNG 2007 – 2008 / SNG Yearbook 2007 – 2008 by ...

Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave Jahrbuch der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava Yearbook of the Slovak National Gallery in Bratislava

issuu.com/sng.sk/docs/rocenka-2007-2008

Súľovské skaly a tiesňavy Považia | Stalo sa | Univerzita ...

... študijné oddelenie; ... Virtuálna prehliadka fakúlt a Univerzitnej knižnice UMB. Informácie. Kontakty ... Brodno (Kysucká brána) ...

www.umb.sk/o-nas/informacie/spravodajca-umb/2015-2016-3063/spravodajca-umb-1-2016/stalo-sa-3121/sulovske-skaly-a-tiesnavy-povazia.html

zemplinčan

... v ktorých vznikali prvé knižnice. ... odkazom na podrobne spracované vedecké práce ... Pravno, Rudno, Strečno, Brodno, Kolačno, Kľačno ...

harmonikar.blog.cz/

pohronie 13 2013 - Documents

Týždenník okresu Levice ... Link. pohronie 13 2013. by pohronie-levice

documents.tips/documents/pohronie-13-2013.html

Názov študijného programu: - mat.savba.sk

Absolvent doktorandského programu aplikovaná matematika ovláda vedecké metódy a postupy ... jeho študijné výsledky ... knižnice sú v Oddelení ...

www.mat.savba.sk/docs/musav1.doc

Register pre pole Téma - Mestská knižnica Kežmarok ...

Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >> Sade, Donatien Alphonse Fr.. (1) Sadecko (Poľsko) (1) sadovníctvo (2) safari (1)

kezmarok.kniznice.net/katalog/c1ts.htm

PaedDr. Eva Čulenová, PhD. | Filozofická fakulta ...

Študijné programy; Katalóg knižnice KAA; ... Vedecké podujatia; Hosťovské prednášky; ... Obecný úrad Belá-Dulice.

www.ff.umb.sk/culenova.eva/publikacna-cinnost.html

Počet nájdených titulov : 335

Dokument je zostavený z prameňov nachádzajúcich sa vo fonde Turčianskej knižnice. ... Študijné pobyty absolvoval vo ... Vedecké štúdie uverejňoval v ...

www.tkmartin.sk/swift_data/source/dokumenty/Vyrocia%202010.doc

Výročná správa 2006 - old.tnuni.sk

5.1 Akreditované študijné odbory ... FŠT úspešne prezentuje doma aj v zahraničí svoje originálne vedecké ... a.s. Valaská Belá, Izomat, a.s. Nová ...

old.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/vyrocne_spravy/vyrocna_sprava_2006.doc

www.rokovania.sk

... povinností zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice pri zápise knižnice do Zoznamu ... a jeho sprístupňovanie na študijné, vzdelávacie a vedecké ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/25499

Cirkevno-právne predpisy - ecavbb.sk

... (ECAV), jej cirkevné organizačné jednotky, ich časti a nimi zriadené zariadenia majú svoje knižnice. § 2. ... (študijné účely, výstavy, ...

www.ecavbb.sk/data/dokumenty/cpp.doc

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Časté otázky

Zásady ochrany PZ Spišská Belá; Zásady ochrany PZ Spišské Podhradie; Zásady ochrany PZ Stankovany - Podšíp; Zásady ochrany PZ Stará Ľubovňa;

www.pamiatky.sk/text/sk/page/caste-otazky

www.archeol.sav.sk

... (Dr. Bednár), vedúca úseku knižnice ... Vedecké projekty, ... Pavlová) pre Študijné zvesti AÚ SAV, 2 s ...

www.archeol.sav.sk/docs_spravy/AUSAV_Annual_Report_2011.rtf

Európa

... ako aj slovenské vedecké ... Falštín, Fridman, Durštín, Krempachy, Nová Belá ... Dôkazom toho je aj existencia Ústrednej slovenskej knižnice ...

www.diaspora.sk/

Exkluzívne korálovo svadobné Ružomberok klenotníctvo

Služby Ekonómia Vedtechnika študijné, ... Vedecké technické združenispolky Úrady. ... Úrady Obecné knižnice Knižnice, ...

sk.szyszunia.com/sk_exkluz.C3.ADvne_kor.C3.A1lovo_svadobn.C3.A9____.php

(titulná strana) - Historický ústav SAV (www.history ...

Správa o činnosti organizácie SAV. za rok 2007. Bratislava. január 2008. Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2007. Základné údaje o ...

www.history.sav.sk/sprava2007/sprava-hu-07.doc

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Rok 2008

Zásady ochrany PZ Spišská Belá; ... medzinárodný študentský workshop a vedecké kolokvium ... tlačiarenská čerň : šľachtické knižnice 1500 ...

www.pamiatky.sk/text/sk/page/rok-2008

Výročná správa 2000 - cvzv.sk

... (vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných a nekarentovaných časopisoch a v recenzovaných vedeckých zborníkoch) ...

www.cvzv.sk/doc/finalny_text_vs2012.doc

Wörterbuch für das Feld Thema - Súborný katalóg knižníc ...

Valaská Belá (Slo.. (92) valaská kolonizác.. (1) Valaska škola mra.. (3) ... vedecké knižnice (19) vedecké metódy (3) vedecké monografie (22)

rknis.tsk.sk/k/ger/c3tv.htm

Publikácie v seminárnej knižnici IEaSP FF PU v Prešove

Vedecké informácie 1. S031 Vedecké informácie 2. ... Dedinské knižnice na pomoc mladým ... Študijné materiály dvojstupňového vzdelávacieho programu Drom ...

www.ff.unipo.sk/kvdsp/files/kniznica/Publikacie-KNIZNICA-IEaSP-24.03.2009.xls

Oravská knižnica Antona Habovštiaka | Osobnosti Oravy

... od r. 1922 knihovník Verejnej a univerzitnej knižnice, od r. 1924 profesor ugrofinistiky na Karlovej univerzite v Prahe, od r. 1931 na UK v Bratislave.

oravskakniznica.sk/sluzby/regionalne-informacie/osobnosti-oravy/

Obchodovanie na internete - eshop - rezervácie

Súkromná stredná odborná škola. Študijné odbory - technické a informatické služby v elektrotechnike, ... (knihovníctvo a vedecké informácie). ...

unas.sk/index.php

OBSAH - spsstavebnalc.edu.sk

vzdelávacom programe pre študijné odbory 3650 6 staviteľstvo, 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom maďarským, ... vybavenosť školskej knižnice.

www.spsstavebnalc.edu.sk/skvpskoly.doc

Ústredný archív SAV - archívne pomôcky

e. študijné pobyty f. štatistika g. iné školenia ... (395); vymenovanie funkcionárov a členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (396); ...

www.archiv.sav.sk/inventare/inventar.php

⭐Výročí 55 let: Ing. Anna Štrengerová Narodila sa v Žiline ...

Výročí 55 let: Ing. Magda Matasová Narodila se ve Vsetíně. Vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie získala při studiu na SVŠT v ...

docplayer.net/7543886-Vyroci-55-let-ing-anna-strengerova-narodila-sa-16-8-1958-v-ziline-po-skonceni-odboru-geodezia-a.html

Výroèné správy 2002 - snm.sk

Zahraničné študijné cesty. Meno Účel Miesto Dni. D. Tóth Príprava SNE Osvienčim Osvienčim 6. ... Knižnice v B. Štiavnici Matejková 2002 história in ...

www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/vyrocne_spravy_muzei_sr/vs2002.doc

www.rokovania.sk

01N vrh z znamu.docNávrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky k materiálu Návrh záverečného účtu kapitoly 24 – Ministerstvo kultúry Slovenskej ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/23492

61/1923 Sb - ecav.sk

Poprad, 10. Ruskinovce, 11. Smolník, 12. Spišská Belá, 13. Spišský Mníšek, 14 ... preto odporúča knihy a časopisy vhodné pre kňazské knižnice, ...

www.ecav.sk/files/user/hist_zakony_o_cirkvi_zverejnene.doc

Personálne otázky - old.culture.gov.sk

... (činnosť knižnice, ... (študijné pobyty v zahraničných galériách a múzeách, ... prvé vedecké, ...

old.culture.gov.sk/uploads/37/66/3766172a49b83d1bedd0ade6517798ba/sng1.rtf

Výročné správy 2003 - snm.sk

... Kaštie¾ Belá. ... Do fondu ústavnej knižnice pribudlo 159 nových knižných ... Štubňová: Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo ...

www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/vyrocne_spravy_muzei_sr/VS2003.DOC

Lesnícky výskumný ústav Zvolen : 115. výročie ...

... a to jednak ako pôvodné vedecké práce uverejnené vo vedeckých časopisoch, ... bezpeovalo študijné oddelenie a oddelenie . ... F ond knižnice, ...

www.researchgate.net/publication/263933137_Lesnicky_vyskumny_ustav_Zvolen_115_vyrocie_organizovaneho_lesnickeho_vyskumu_na_Slovensku_historia_a_sucasnost_1898-2013

Ústredný archív SAV - archívne pomôcky

e. študijné pobyty f ... a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké ... z funkcie riaditeľa Slovenskej ústrednej knižnice ...

www.archiv.sav.sk/inventare/inventar.php

LESNÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE - tuzvo.sk

... t.j. okres Žilina ... Boli vytvorené nové knižnice ... Publikačná činnosť KERLH KF KHULG KLŤLM KOLP KPL KPP LF AAA Vedecké ...

www.tuzvo.sk/files/3_3/fakulta_lf/hodnotenie-vvc-rok-2013finalpovr.doc

Tlačených spojov Prešov pcb

... Agrodružstvo Dlhá Oravou Belá. ... znečistených pôd vedecké vlastností. ... Kluby knižnice múzeá obchody, ...

sk.pcb-ex.com/sk_tla.C4.8Den.C3.BDch_spojov____.php

Rok 2012 - Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Gur ☰ Поиск... Каталог; Log in; Create new account; Загрузить ×

readgur.com/doc/286602/rok-2012---kni%C5%BEnica-j%C3%A1na-koll%C3%A1ra-v-kremnici

Calaméo - KOŠICE:DNES 4.10.2016 - calameo.com

... že by bolo počas týždňa prázdne,“ opísala nám situáciu pracovníčka Bocatiovej knižnice na ... Oznámenia Vedecké táraniny ... Belá, prijmeme ...

www.calameo.com/books/004748829de38ec9cc4b4

Výroba dosiek plošných spojov Trenčín - sk.pcb-ex.com

... vyhľadávanie okolí hľadaj vedecké. ... Knihy distribúcia knihárstvo knižnice, ... belá renova práve otvorené.

sk.pcb-ex.com/sk_v.C3.BDroba_dosiek_plo.C5.A1n.C3.BDch_spojov____.php

www.culture.gov.sk

"Názov","Podnázov","Ulica","PSČ","Mesto","Kraj","Typ","Zástupca","Osoba","Telefón","Fax","Email","WWW","Zriaďovateľ","krajina","Charakteristika ...

www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/profesijne-a-umelecke-zoskupenia-237.html

www.minv.sk

Z bratislavských knižníc. : Sborník k 30. výročiu knižnice Slovenskej univerzity. /Sost.: Ján Čaplovič. SOMMER, Karel ... Vedecké informácie.

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/sa_banskabystrica/bbystrica/kniznica/Kniznica_SABB_Nazov_autor_sign_P-Z.xls