Čistenie, dekontaminácia vody a pôdy

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

Enviroportál - životné prostredie online

Do Zemplínskej šíravy pritieklo od nedele šesť miliónov kubických metrov vody 8. februára 2017, TASR. Do Zemplínskej šíravy ...

www.enviroportal.sk/

Zásahy r. 2009-2010, Ministerstvo vnútra SR - Hasiči a ...

... kde došlo z dôvodu zvýšenej hladiny vody k zosuvu pôdy a stromov ... v obci Budatín -bolo jednotke vel. zásahu ... dekontaminácia osôb a ...

www.minv.sk/

Zásahy 2014, Ministerstvo vnútra SR - Hasiči a záchranári

... čerpanie vody, Čierne, dňa 13.9.2014, ... okres Žilina. ... zhadzovanie strešnej krytiny a čistenie priestorov požiaroviska a odčerpávanie vody z ...

www.minv.sk/

www.rokovania.sk

ZA - okres Žilina ZC - okres ... znížiť riziko pochádzajúce z kontaminovanej vody, pôdy a horninového prostredia ... pôdy a lesa“ v bode 8. Dekontaminácia ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/25260

www.minedu.sk

Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím ... UAŠ Spišská Belá ... Biologická a chemická dekontaminácia vody pomocou ...

www.minedu.sk/data/att/1801.xls

Calaméo - 11 Tn 2015 Web - calameo.com

... krycie listy KRTKOVANIE čistenie kanalizácií tlakom a ... 032/649 90 69 • BEZPLATNÉ MERANIE KVALITY VODY. Tel. 0907/78 40 64 ... Belá 7271, Trenčín ...

www.calameo.com/books/000627488aad65d0a140d

www.unsk.sk

2.14.3 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 282 ... 2.14.4.2 Potreba úžitkovej vody pre poľnohospodárstvo ... 2.18 Odňatie pôdy z PPF a LPF 424

www.unsk.sk/Files/ShowFile/24016

www.rokovania.sk

... plynu a vody 2,10 56 794 F Stavebníctvo 9,00 59 218 G Veľkoobchod ... Znečistené sedimenty a pôdy ... Zneškodnenie a dekontaminácia zariadení s ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/9869

Výročná správa za rok 2014 - Regionálny úrad verejného

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH, IPEĽSKÁ 1 VÝROČ NÁ SPRÁVA RÚV Z KOŠI CE ZA ROK 201 4 Regionálny hygienik - zastupujúci ...

readgur.com/doc/240455/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-za-rok-2014---region%C3%A1lny-%C3%BArad-verejn%C3%A9ho

www.nsrr.sk

... distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou ... prirodzenej retenčnej schopnosti pôdy, ...

www.nsrr.sk/download.php

www.zilina.sk

... Budatín s domom smútku f) Brodno s domom smútku g) ... Bánová k) Strážov l) Bytčica (katolícky ... Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia ...

www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20121212111429.rtf

www.minedu.sk

Premeranie teplôt kryštalizácie 3 DASA pre rôzny obsah vody ... Mesto Spišká Belá 01.11 ... Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných ...

www.minedu.sk/data/att/1810.xls

www.zilina.sk

... Budatín s domom smútku f) Brodno s domom ... Bánová k) Strážov l) Bytčica (katolícky) s domom smútku m) Bytčica ... dodávka úžitkovej vody, ...

www.zilina.sk/dokumenty/Navrhy_20121031135103.rtf