Meranie hluku, protihlukové úpravy

EVP – Ekologie v praxi

EVP – Ekologie v praxi

Poradenství v oblasti životního prostředí, environmnetální výuka a úspora energií. Do oblasti životního prostředí spadají dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin, biologické průzkumy a hodnocení, hodnocení krajinného rázu, které slouží především jako …

ING. PAVEL ROCHLA – ZPRACOVÁNÍ AKUSTICKÝCH STUDIÍ

Zpracování akustických studií pro účely územního nebo stavebního povolení pro dílny, výrobní areály, restaurace, bary, herny, kulturní domy, obytné stavby, větrné elektrárny a jiné objekty.

Enviroportál - životné prostredie online

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí

www.enviroportal.sk/

STAVEBNÍCTVO 2011 - readgur.com

Gur ☰ Search; Explore; Log in; Create new account; Upload ×

readgur.com/doc/185571/stavebn%C3%ADctvo-2011

MINISTERSTVO DOPRAVY, - hsr.rokovania.sk

... meranie hluku a ionizačného ... pravidelná údržba diagnostického zariadenia na meranie ... Ďalej boli vybudované protihlukové úpravy, ...

hsr.rokovania.sk/data/att/120527_subor.doc

OVZDUŠIE - Žilinský samosprávny kraj

Navrhované protihlukové ... V súčasnej dobe neexistuje sieť staníc pre meranie nadmerného hluku. ... je potrebné urobiť stavebno technické úpravy ...

www.regionzilina.sk/files/odbory/RR/UPNVUCZK/KAP2_10C.doc

Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR - zsr.sk

Podmienkou vydania územného rozhodnutia bolo po uvedení stavby do prevádzky zabezpečiť meranie hluku dva krát ... budovať protihlukové ... Brodno a Rudiná ...

www.zsr.sk/buxus/generate_page.php

MINISTERSTVO DOPRAVY, - rokovania.gov.sk

... za rozbor pitnej vody, meranie hluku a ionizačného ... IVSC Číslo stavby Názov stavby Dĺžka úpravy v km BA ... zosuv 0,172 1523 I/11 Budatín, ...

www.rokovania.gov.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-119360

Výročná správa za rok 2014 - Regionálny úrad verejného

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH, IPEĽSKÁ 1 VÝROČ NÁ SPRÁVA RÚV Z KOŠI CE ZA ROK 201 4 Regionálny hygienik - zastupujúci ...

readgur.com/doc/240455/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-za-rok-2014---region%C3%A1lny-%C3%BArad-verejn%C3%A9ho

Inžinierske stavby 6/2016 - floowie.com

... sanácia zosuvu v km 1,139 – 1,297 úpravy koryta ... násypov • Bezpečnostné a protihlukové bariéry ... Bánová, Hôrky, Bytčica a ...

www.floowie.com/sk/citaj/is-2016-06/html/

MINISTERSTVO DOPRAVY, - hsr.rokovania.sk

... (223 001) – za rozbor pitnej vody, meranie hluku, ... Hranica krajov, zosuv; I/11 Budatín ... 11 Kysucké Nové Mesto – Brodno; I/63 Martin, 1 ...

hsr.rokovania.sk/data/att/42844_subor.doc

www.rokovania.sk

... ich úpravy a preložky. ... priehľadné protihlukové steny zabezpečiť opatreniami proti kolíziám s vtákmi ... vplyvy hluku na obytné ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/23393

www.telecom.gov.sk

... mosty, oplotenie, protihlukové steny, koľajové úpravy a prekládky inž. sietí vzdušných ... Banská Belá, ... Meranie únosnosti vozoviek na ...

www.telecom.gov.sk/index/open_file.php

www.ndsas.sk

Okres Žilina Katastrálne územie: Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka, Turie Stavebník ... signalizácia a meranie. ...

www.ndsas.sk/2952-ext_dok/45605c

ZoznamRealit.Sk - Žilinský kraj - všetky nehnuteľnosti

... vlastné WIFI, centrálny záložný disk, samostatné meranie ... a nevyžaduje žiadne nové úpravy, ... okres: Žilina. Podlahová plocha ...

rss.zoznamrealit.sk/zilinsky-kraj

www.zilina.sk

Bánová Zádubnie Vranie, Brodno ... Vykonať odstránenie divokých skládok medzi družstvom Brodno a družstvom Budatín, ... Zabezpečiť meranie rýchlosti ...

www.zilina.sk/userfiles/2013/zastupitelstvo/vo01/Poziadavky_VMC_201309.xls

www.rokovania.gov.sk

UV-3168_2013/015_navrh_zaznamu_z_rokovania_vlady_SR_(00156_2013_1210)_(UPV_SR)_(2013-01-23).rtfčNávrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky

www.rokovania.gov.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/678

www.nrsr.sk

... ak meranie preukázalo vyššie ako nízke radónové riziko. ... stavebné úpravy elektrických vedení a vedení elektronických komunikačných sietí, ...

www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx

www.rokovania.sk

I/64 Bytčica, bodová závada ZA ... Meranie únosnosti vozoviek na cestách I. triedy preukázalo, ... I/59 Dokončenie úpravy cesty I/59 Donovaly v km 26,100 ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/618

www.nsrr.sk

... december 2011 do prioritnej osi 1 ROP a formálne úpravy a spresnenia textácie ROP v nadväznosti na úpravy finančného plánu a prípravu ...

www.nsrr.sk/download.php

www.enviroportal.sk

SO 08 Sadové úpravy ... Meranie spotreby tepla bude ... Súčasné hlukové pomery dokumentuje meranie imisií hluku zo dňa 25.6.2009 pred budovou ...

www.enviroportal.sk/eia/dokument/72924