Spracovanie bioodpadov • okr. Žilina a okolie

SUBIO EKO s.r.o.

SUBIO EKO s.r.o.

Dlouholetý výrobce biologických přípravků na bázi užitečných mikroorganizmů a enzymů, které jsou vynikajícími ekologickými pomocníky v rozkladu, čištění a likvidaci nánosů a usazenin organických hmot v nejrůznějších prostředích. Naše mikrobiologické výrobky …

83 kmČeská republika Ostrava - Moravská Ostrava, Odboje 3327/1a

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

RABIO s. r. o.

RABIO s. r. o.

Prodej volně loženého zboží jako je mulčovací a zahradní kůra, rašelina, hnojiva, komposty, různé typy zemin a substrátů. Také se zaměřujeme na zpracování přírodního odpadu kompostováním. Naleznete u nás volně ložené zboží jako je rašelina zahradní …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:30)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

Agro Eko

Agro Eko

Naší specializací jsou technologické dodávky v oblasti životního prostředí, zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití. Procesy ekologického a ekonomického získávání kompostu, biopaliva a energie. Zajišťujeme projektové dokumentace …

SMOLO CZ, s.r.o.

Provoz sběrného dvora a kompostárny.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Frýdecká skládka, a.s.

Kompostování zeleně, biologického odpadu a jiných vhodných materiálů, štěpkování klestů a odpadního dřeva.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Depos Horní Suchá, a.s.

Nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. Provoz sběrného dvora. Zajištění skladování a likvidace nebezpečného odpadu, zpětného odběru elektrospotřebičů. Nabídka uložení biologicky …

Kontakt » ALL SERVICE

allservice.sk/kontakt

Spracovanie bioodpadov; Údržba a správa budov; ... 010 01 Žilina. office : 041 500 10 62. allservice@allservice.sk. Sídlo kancelárie (osobné návštevy): Tajovského 3214/33 010 01 Žilina . Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj pri osobnom rokovaní: Ing. Albert Groma, 0918 671 264

RECYKLAČNÉ BIOTECHNOLOGICKÉ METÓDY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PROBLÉMOV S

www.sszp.eu/wp-content/uploads/2018_conference_M …

Jednou z alternatív je spracovanie bioodpadov kompostovaním, kde môžeme živiny prítomné v bioodpade navrátiť späť do pôdy. Dnes si už nemôžeme dovoliť plytvať energiou uloženou ... Jedným z takýchto bioodpadov, ktoré vznikajú sú aj odpadový filtračný koláč – mycélium po výrobe antibiotík a odpadová filtračná ...

Slovensko má priveľké kapacity na bioodpad, v budúcnosti budú primalé

euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/slove …

Jeden zo sektorov, ktorý môže priniesť najväčšiu hodnotu pre ľudí je práve manažment odpadov a zvlášť bioodpadov. Veľká časť bioodpadu pochádza z kuchýň a reštaurácií. Kapacity bude treba zvýšiť. Ministerskí analytici vypočítali, že Slovensko má kapacity na spracovanie bioodpadov v objeme 915 tisíc ton.

Bioplynové stanice – IMAO electric

www.imao.sk/bioplynove-stanice

Bioplynové stanice na spracovanie bioodpadov. Anaeróbna fermentácia bioodpadov prináša environmentálny a sociálno-ekonomický úžitok. Spoločnosť víta bioodpad ako zdroj energie, miesto hromadenia odpadov na skládkach. V priebehu fermentácie nevzniká len bioplyn, ale bioodpad je transformovaný na digestát, ktorý je zároveň ...

Publikaná innosť - vymenúvacie konanie na ... - University of Žilina

www.uniza.sk/document/hab_in/5502dc5c77db2.pdf

Žilina, 2015. I A) PEDAGOGICKÉ AKTIVITY ... Klinčoková, Z. (2007): Technicko-konštrukčné riešenie vybraných zariadení na spracovanie bioodpadov. Diplomová práca. FEVT TU Zvolen, s. 103. 15. Kočíšková, I. (2007): Interakcia rezného nástroja s plastovými látkami pri dezintegrovaní plastových odpadov. Diplomová práca.

Prečo poukázať 2 % nám? Vráťme sa v čase. - Kompostuj.me

kompostuj.me/2020/02/20/preco-poukazat-2-nam-vra …

V priebehu roku 2015 sme z grantovej dotácie mesta Žilina zadovážili menší kompostér aj na Štefánikovom námestí. Takže do dnešného dňa v Žiline, vďaka nám, fungujú 3 verejné kompostéry, ktoré spracovali už 8 ton bioodpadov. Odhadujeme, že ich aktívne využíva cez 70 domácností, ale ozývajú sa aj ďalší záujemcovia.

Tlačová konferencia mesta Žilina – 18. 5. 2015

www.zilina.sk.mam.speedweb.sk/userfiles/2015/co_ …

bioodpadov Žilina prevádzka Stráňavy.– Spracovateľ sa túto službu zaviazal vykonávať pre mesto Žilina bezplatne. Ročné množstvo spracovaného odpadu predstavovalo viac ako 800 ton a úspora pre mesto Žilina sa pohybovala okolo 24 000 € / rok. V koncom apríla tohto roka nám bola doručená výpoveď tejto zmluvy, kde teraz beží

Spracovateľský podnik Nitra │ EcolTrade

ecoltrade.sk

Váš BIO odpad- Nitra. Spoločnosť ecol Trade bola založená v roku 2009 v Nitre. Od februára 2021 disponuje ecol Trade vlastným spracovateľským podnikom, v ktorom realizujeme predbežné spracovanie BIO odpadu. Pre našich zákazníkov realizujeme zber, prepravu a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3.

ALL SERVICE » Správa budov, spracovanie bioodpadov, zber kuchynského a ...

allservice.sk

Spracovanie bioodpadov; Kompostáreň – otváracie hodiny; Cenník; Naši klienti; Kontakt; Údržba a správa budov Upratovacie práce – jednorázové – (odstraňovanie havárií) – pravidelné – (údržba na základe dohodnutého harmonogramu)

Spracovanie bioodpadov » ALL SERVICE

allservice.sk/spracovanie-bioodpadov

Spoločnosť ALL SERVICE, s.r.o. sa zaoberá spracovaním biologicky rozložiteľného (zeleného) odpadu. Tieto. činnosti vykonávame v súlade so znením a ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, v znení ďalších zákonov a vládnych nariadení. Ponúkame možnosť zhodnocovania biologického odpadu na našej prevádzke ...

Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor

www.poptavka.net/Poptavka-311818-Technologia-na- …

Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline: 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks);

Spracovanie osobných údajov | Žilina

www.zilina.sk/spracovanie-osobnych-udajov

Informácie podľa zákona v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Účel spracovania osobných údajov Registrácia na portály je vytvorená za účelmi: ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov vytvárania podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov obce/ mesta v oblasti kultúry, osvety, umeleckej činnosti, kultúry a športu zasielania ...

Investície v odpadovom hospodárstve: Jún 2010 | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/100462/investicie- …

Vytvorenie systému pre zvoz, separáciu a spracovanie bioodpadov. Ing. Július Olšiak. 11.801.198 EUR. Ponitrianske Sporiteľné Družstvo Lužianky. Zariadenie na získavanie alternatívnych energií z biogénneho materiálu - BPS Lužianky. Vytvorenie systému pre zvoz, separáciu a spracovanie bioodpadov. Ing. Július Olšiak. 11.597.673 EUR

Fermentor EWA - Meranie.sk

www.meranie.sk/produkty/biotechnologie/spracovan …

Aeróbny fermentor EWA Technologické zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), kalov z čističiek odpadových vôd (ČOV) a ostatných bioodpadov pomocou riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie. Technologický koncept Riadená aeróbna fermentácia zmesi BRO a odpadovej biomasy z agrárneho sektora a lesníctva a ďalších odborov, s možnosťou dosúšania ...

Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor- vyhlásené verejné ...

www.uvostat.sk/vyhlasene-obstaravanie/30752

Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor ... Revolučná 2, 010 01 Žilina Ďalšie info ku otváraniu ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie. Bližšie v súťažných podkladoch.

Žilina - Výlety | SDEŤMI.com

www.sdetmi.com/zilina/vylety

Ste tu: Žilina » Výlety. Filtruj podľa kategórie. Vstup zdarma. Keď je zlé počasie. K vode. Vláčikom. Za zvieratkami. Za poznaním (históriou) Turistika s deťmi.

Cenník » ALL SERVICE

allservice.sk/cennik

m 3. 8 €/m 3. *Platnosť cenníka začína plynúť dátumom vydania. ALL SERVICE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 1. januára 2014 do zrušenia alebo vydania nového cenníka. Kód odpadu. Názov odpadu podľa katalógu odpadov. Kat.

Prijímacie konanie | Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

ssrosza.edupage.org/a/prijimacie-konanie

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024. Pre školský rok 2023/2024 je počet žiakov, ktorých je možno prijať do 1. ročníka v študijných odboroch Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina určený nasledovne: Študijný odbor. Počet žiakov.

MeDoIT s.r.o., Žilina - Tel.: +421915800... >> Počítače - spracovanie ...

www.zlatestranky.sk/firmy/%C5%BDilina/H2117450/M …

Počítače - spracovanie, Žilina. MeDoIT s.r.o. Počítače - spracovanie v Žiline ... Odosláním formuláru dáváte súhlas na spracovanie osobných údajov. Vaša firma ešte nie je v Zlatých stránkach? Rýchlo to zmeňte. Pridať firmu. alebo volajte. 02/501 02 888.

Naši klienti » ALL SERVICE

allservice.sk/nasi-klienti

Naši klienti Medzi našich spokojných klientov patria: AUPARK . MOBIS Slovakia . HB REAVIS Bratislava