Skládky odpadov

Skládky odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

skládky odpadov, slovensko, komunálny odpad. Úvod; Podujatia; Infoservis; Legislatíva; Adresár firiem; Výkupne kovov; ... Spišská Belá (Spišská Belá ) NNO :

www.odpady-portal.sk/Dokument/100285/skladky-odpadov.aspx

NAKLADANIE S ODPADMI - sazp.sk

Skládky odpadov ... Michalovce, Spišská Belá, Slavošovce a skládka pre región Žilina). Do prevádzky boli v tomto roku uvedené skládky: ...

www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/sprava97/Tono/riziko/naklad.html

Zoznam vydaných integrovaných povolení v oblasti ...

Kazeta č. 1 skládky odpadov Kráľovský Chlmec - Svätuše xxx 5.4. U.S.Steel ... Spišská Belá, s.r.o. Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad, ...

www.odpady-portal.sk/Dokument/100283/zoznam-vydanych-integrovanych-povoleni-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstva.aspx

Skládky odpadov v SR k 1.1.2006

Spišská Belá Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. ... Skládky odpadov v SR k 1.1.2006 Author: MŽP SR Last modified by: Maroš Záhorský Created Date:

www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/skladkovanie/informacie/3-Skladky_odpadov_v_SR_k_1-1-2006.xls

Enviroportál - životné prostredie online

Prevádzkované skládky odpadov; ... že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli ...

www.enviroportal.sk/

ZDRUŽENIE TKO SEMETEŠ n.o.

... prevádzkovanie triediarne odpadov a ich ... ktorá by sa po podrvení mohla vyúživať ako injektný material na presýpavanie skládky odpadov. ...

tkosemetes.org/

Odpadové hospodárstvo | Deponia system

Kalnô, rozšírenie skládky odpadov, 1. stavba, 1. kazeta: ... Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Spišská Belá: Skládka odpadov:

www.deponia.eu/odpadove-hospodarstvo/

Zoznam skládok odpadov v Slovenskej republike v roku 2015

Zoznam skládok odpadov ... SKLÁDKY OBEC TRIEDA SKÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROK ZAýATIA PREVÁDZKY ... Kežmarok Spišská Belá Spišská Belá ...

www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2015_web.pdf

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - sazp.sk

Okrem škodlivých vplyvov na zložky životného prostredia poskytuje aj možnosť obnovy využiteľných zdrojov z odpadov ... Belá . Obuvnícky ... skládky ...

www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/trencin/OdpadHos.htm

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | Odvoz a likvidácia odpadu

Závod Triedenie odpadov; Fotogaléria závodu Triedenie odpadov; Dokumenty na stiahnutie; Zberný dvor. Zberný dvor OLO a.s. Rozhodnutia; Fotogaléria ZD OLO a.s ...

www.olo.sk/

Návrh realizácie zariadení na vyhovujúce nakladanie s ...

Príloha č. 6 Návrh realizácie zariadení na vyhovujúce nakladanie s odpadmi v Žilinskom kraji rozdelené podľa okresov do roku 2015. Okres Žilina

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/Priloha_6-navrh%20realizacie.pdf

Nelegálne skládky | Spišská Belá

Oficiálne stránky mesta Spišská Belá. ... nelegálne skládky odpadov. Prílohy. ... pohodlnosť a ľahostajnosť k nášmu okoliu pri zbavovaní sa odpadov, ...

staryweb.spisskabela.sk/obcan/odpady/nelegalne-skladky

Tisíce ľudí podpísalo petíciu proti skládke odpadov ...

Petíciu proti zámeru výrazne zvýšiť kapacitu skládky odpadov podpísalo 1 056 obyvateľov Pastuchova a ... Spišská Belá zrekultivovala starú ...

www.brantnerfatra.sk/sk/nasa-firma/monitoring-medii/monitoring-medii-2012/tisice-ludi-podpisalo-peticiu-proti-skladke-odpadov

371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ...

... doklad o poistení skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté. 01.01.2016 (2) ...

www.zakonypreludi.sk/zz/2015-371

Home [www.geovrty.sk]

pre skládky odpadov, čističky odpadových vôd, ekologické stavby. Realizácia monitorovacách vrtov.

www.geovrty.sk/

371/2015 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro ...

charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, najmä geografickú situáciu, ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20160101

BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce - Tel.: +421387688 ...

prevádzkovanie skládky odpadov; zber a zhodnocovanie stavebných odpadov; ... Budatín; Vaša firma ešte nie je v Zlatých stránkach?

www.zlatestranky.sk/firmy/Livinsk%C3%A9+Opatovce/H178811/BORINA+EKOS+s.r.o./

Odvoz odpadu v kraji Prešovský kraj - Azet.sk

Prevádzkovanie skládky odpadov, hospodárenie v oblasti nakladania s odpadmi, ... 05901 Spišská Belá Kontakty Pobočky: 9. FÚRA s.r.o. Pridať hodnotenie.

www.azet.sk/katalog/odvoz-odpadu/presovsky-kraj/

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Žilina ...

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Žilina ... Účelom navrhovanej činnosti je domodelovanie telesa skládky ... Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzatvorenie-rekultivacia-skladky-odpadov-zilina-povazsky-chlmec

Referaty.sk - Odpady

• nedostačujúce legislatíva o povinnosti o spôsobe odstraňovania odpadov ... a mnohé nebezpečné odpady sa namiesto recyklácie vyhadzujú na skládky, ...

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/chemia/40157/odpady

Referaty.sk - Odpad

Množstvo odpadov v priemyselných ... ani jestvujúcich recyklačných kapacít a mnohé nebezpečné odpady sa namiesto recyklácie vyhadzujú na skládky, ...

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/17580/odpad

Hľadanie pôžičky aj vo vestníku - e-vestnik.sk

Hľadáte najvýhodnejšie ponuky na pôžičky aj vo verejnom vestníku? Máme pre Vás riešenie ako získať to najlepšie online, aj bez dokladovania príjmu.

www.e-vestnik.sk/Vyhladavanie/OznamenieVestnik

Slovensko ročne vyprodukuje v priemere 9,5 milióna ton ...

Najväčším problémom je zneškodňovanie odpadov na skládkach a ... V Košickom kraji ide na skládky 50 percent komunálnych odpadov a najlepšie ... Brezany ...

domov.sme.sk/c/8027493/slovensko-rocne-vyprodukuje-v-priemere-95-miliona-ton-odpadov.html

Skládka odpadov | Spišská Belá

Skládka odpadov; Nelegálne skládky; Program odpadového hospodárstva mesta; Životné prostredie. ... Mesto Spišská Belá. prevádzkovateľ skládky: ...

www.staryweb.spisskabela.sk/obcan/odpady/skladka-odpadov

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát ...

etapa uzatvorenia skládky odpadov“) ... Brodno 176, 010 14 Žilina ... 010 03 Žilina - Budatín - Kozlíková Mária, Pod Lašeky 294/5, 010 03 Žilina - Pov.

www.sizp.sk/doc/cinnost/ipkz/poznatky/1.-t-t-zilina-uzatvorenie-so-z9-sp.pdf

Sadbové zemiaky cenník, Zahradníctvo Klívia - klivia.com

Osivo pre skládky odpadov; Kŕmne miešanky Barenbrug; Kŕmne miešanky zloženie; Trávne osivá Barenbrug; Trávne osivá Barenbrug ceny; Papriky; Zemiaky sadba.

www.klivia.com/zahradkarske-potreby/cennik-zemiaky-sadba

371/2015 Z.z. - , ktorou sa vykonávajú niektoré ...

... charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, najmä geografickú situáciu, ...

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/85208/1/2

KK (009) / Spišská Belá - skládka Za potokom - záznamový ...

ZÁZNAMOVÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV VEDENEJ V REGISTROCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤA ... Spišská Belá: Územný význam: miestny ...

envirozataze.enviroportal.sk/Zaznamovy-list-skladky/KK-(009)-Spisska-Bela-skladka-Za-potokom-register-C/997

⭐ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011

1 ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011 BRATISLAVSKÝ KRAJ II A-Z STAV, s.r.o. IV SOP - Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice ...

docplayer.cz/25768374-Zoznam-skladok-odpadov-ktore-boli-v-prevadzke-v-roku-2011.html

Environmentálny fond : Prehľady dotácií

Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Nový Dvor, ... Obec Belá - Dulice: Zefektívňovanie a rozširovanie BRO v obci Belá-Dulice: C2:

stary.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie_po.html

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŽILINSKÉHO KRAJA NA ROKY ...

II.5.2.1 Skládky odpadov 80 II.5.2.2 Spa ovne ... prítoky Belá, ... životného prostredia. *** % % % . Okres Žilina % ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/Program_odpad_hosp.pdf

IPPC - Slovenská inšpekcia životného prostredia

966 15 Banská Belá. Výroba keramických výrobkov. ... Skládka odpadov Kalná nad Hronom ... TENTO, a.s., Celulózka 3494, 011 61 Žilina. Zberová linka ...

www.sizp.sk/ipkz/ipkzn/main_vydane_povolenia.html

Prevádzkovateľ kontroverznej skládky v Pezinku: Ľudia by ...

Prevádzkovateľ pezinskej skládky vyzval miestneho primátora, aby znížil obyvateľom poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov, ...

www.cas.sk/clanok/162502/prevadzkovatel-kontroverznej-skladky-v-pezinku-ludia-by-nemali-platit-nic/

Protest pred kolaudáciou novej skládky odpadov ...

Protest pred kolaudáciou novej skládky odpadov. ... za bránou skládky rozprestreli transparenty s nápismi: ... Brodno patrí medzi technicky najnáročnejšie na ...

nasapovazska.sme.sk/c/6411063/protest-pred-kolaudaciou-novej-skladky-odpadov.html

V Spišskej Belej zrekultivovali starú skládku - spis ...

Projekt rekultivácie starej skládky odpadov v Spišskej ... V júli tohto roku mesto ukončilo projekt Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá.

spis.korzar.sme.sk/c/6568486/v-spisskej-belej-zrekultivovali-staru-skladku.html

Zberný dvor – Mesto Spišská Belá - spisskabela.sk

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a ... 059 01 Spišská Belá. Táto spoločnosť je aj prevádzkovateľom Riadenej skládky odpadov v ...

spisskabela.sk/obcan/zivotne-prostredie/odpady/zberny-dvor/

Odvoz odpadu (364 záznamov) - azet.sk

Prevádzkovanie skládky odpadov, ... Nedožery-Brezany 677 , ... Pridať hodnotenie. Odvoz komunálneho odpadu, spaľovanie odpadov, ...

www.azet.sk/katalog/odvoz-odpadu/3/

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, ... § 34

zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-371/2015

Výzva na predkladanie ponúk - Zber a odvoz zmesového ...

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že má s prevádzkovateľom Skládky odpadov v Šuji uzatvorenú zmluvu o zneškodnení odpadu. 3.5. ... okres Žilina.

www.rajec.info/article/default/1772

Zoznam schválených žiadostí o NFP Kód výzvy :OPŽP-PO4-09-2 ...

skládky odpadov v Spišskej ... existujúcej skládky komunálneho odpadu v obci Belá nad Cirochou Prešovský kraj 247 660,40 95,00% 221 590,88 85,00% 26 069,52 10 ...

www.opzp.sk/na-stiahnutie/ziadosti/OPZP-PO4-09-2-schvalene.pdf

hsr.rokovania.sk

Názov skládky odpadov Stará trieda skládky ... Obec Belá n. Cirochou Skládka odpadov Belá n. Cirochou Belá nad Cirochou EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa

hsr.rokovania.sk/data/att/128565_subor.xls

v zva 4.5- 07.05 - opzp.sk

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Poltár - Slaná Lehota ... existujúcej skládky komunálneho odpadu v obci Belá nad Cirochou

www.opzp.sk/downloadfile/ziadosti/OPZP-PO4-09-2.pdf

Enviconsult - posudzovanie vplyvov (EIA)

Diaľnica D3 Brodno - KNM, oznámenie ... Nákupné centrum Trenčín Belá, zámer (2006) OC Fastav ... Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny ...

www.enviconsult.sk/

Ekológia, odpady | Požiadavky na požiadavka.sk od 115 na ...

Likvidácia nelegálnej skládky odpadov v obci Rimavské Janovce , Obec Rimavské Janovce; ... Zber a likvidácia odpadov z obce Nedožery - Brezany , ...

www.poziadavka.sk/poziadavky/7/115/Poziadavky-Ekologia,-odpady-od-115

Na úseku diaľnice D3 Strážov – Brodno sa stavia vystužená ...

Životné prostredie, odvodňovanie sedimentov a skládky odpadov. RIEŠENIA. ... Brodno (neďaleko Žiliny) je budovaný zo systému MacWall ...

www.maccaferri.com/sk/na-useku-dialnice-d3-strazov-brodno-sa-stavia-vystuzena-horninova-konstrukcia-macwall/

SP.BELÁ: V meste rekultivujú starú skládku odpadov, práce ...

... V meste rekultivujú starú skládku odpadov, ... Spišská Belá 7. júna ... Ide o uzavretie starej mestskej skládky odpadov.

www.hlavnespravy.sk/sp-bela-v-meste-rekultivuju-staru-skladku-odpadov-prace-potrvaju-do-konca-roka/1790

Úspešné projekty miest a obcí - Podpora separovaného zberu ...

Projekt rekultivácie starej skládky odpadov v Spišskej ... V júli tohto roku mesto ukončilo projekt Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá.

www.enviro.sk/33/uspesne-projekty-miest-a-obci-podpora-separovaneho-zberu-odpadov-v-regione-spisska-bela-uniqueiduchxzASYZNbdCMBzlaYfeIseI2GTWKYfy-Bjtz6NFBs/

Partners - centralnyvestnik.sk

... Autoopravárenské služby, ŠK Belá, Ľudovít Brieška, EUROAQUA, s.r.o., Gelienová Alena, ... prevádzkovanie skládky odpadov; zber odpadov;

centralnyvestnik.sk/sluzby/prevadzkovanie_skladky_odpadov/huhuhuhuhuhu///////

diplom.utc.sk

Okres Žilina patrí k ekonomicky ... Rajecké Teplice, Žilina a obce: Belá, Bitarová, Brezany, Čičmany ... skládky odpadov musia byť monitorované a ...

diplom.utc.sk/wan/2249.doc

PD (003) / Nedožery - Brezany - skládka odpadov - prírodné ...

PD (003) / Nedožery - Brezany - skládka odpadov, Informačný systém environmentálnych záťaží, údaje o prírodných pomeroch environmentálnej záťaže

envirozataze.enviroportal.sk/Prirodne-pomery/PD-(003)-Nedozery-Brezany-skladka-odpadov-register-B