Spaľovne odpadov

NAKLADANIE S ODPADMI - sazp.sk

Spaľovne odpadov V porovnaní s rokom 1996 bolo zneškodnených spaľovaním v roku 1997 o 110 tis. ton odpadov menej. Príčinou zníženia množstva odpadov ...

www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/sprava97/Tono/riziko/naklad.html

Referaty.sk - Separovanie odpadu

... považujú spaľovne odpadov za najlepší spôsob zneškodnenia odpadov. Argumentujú znížením objemu odpadu. Skutočnosť je však taká, ...

referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/ekologia/33439/

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - sazp.sk

Okrem škodlivých vplyvov na zložky životného prostredia poskytuje aj možnosť obnovy využiteľných zdrojov z odpadov ... Belá . Obuvnícky ... spaľovne: Typ ...

www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/trencin/OdpadHos.htm

Sektor C: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Ministerstvo životného ...

... Vybudovanie regionálnej spaľovne odpadov zdravotníckych zariadení v areáli Kožiarskych závodov Liptovský Mikul ... (okres Žilina) 2003 a ďalej.

www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/sektor-c-odpadove-hospodarstvo.html

Referaty.sk - Spaľovne

Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom 25.januára schválilo výstavbu spaľovne odpadov v areáli bývalej panelárne (uznesenie 1/oz/2005), ...

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/17972/spalovne

V košickej spaľovni horelo, škoda je milión eur - kosice ...

Pred približne rokom oznámila spoločnosť Kosit ukončenie doteraz najväčšej investície do spaľovne odpadov. ... Košická Belá 1160 Košická Belá

kosice.korzar.sme.sk/c/7663334/v-kosickej-spalovni-horelo-skoda-je-milion-eur.html

371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ...

... Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 4) predloží držiteľ odpadu okrem dokladov podľa odseku 1 aj.

www.zakonypreludi.sk/zz/2015-371

Investor (ne)odstúpil od zámeru spaľovne Žadovica ...

Dovoz odpadov ovplyvní nárast intenzity zaťaženia na ... To je voda na mlyn navrhovateľom zámeru „spaľovne“. ... Belá aj tvrdú tatranskú žulu nám ...

www.dovalovo.sk/news/2015-peticia-spalovna-zadovica-vysokotepelne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou-technologiou/

371/2015 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro ...

Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 4) predloží držiteľ odpadu okrem dokladov podľa odseku 1 aj . a)

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20160101

Enviroportál - životné prostredie online

... Slovakia vydalo metodickú príručku Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

www.enviroportal.sk/

371/2015 Z.z. - , ktorou sa vykonávajú niektoré ...

... spaľovne odpadov a na zariadenia na zneškodňovanie odpadov, osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu zariadení obsahujúcich ...

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/85208/1/2

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-371/2015

1 - minzp.sk

Spaľovne odpadov ... Investor Skládka odpadov Spišská Belá 120 000 Spišská Belá Odpady kategórie O 2003 Mesto Spišská Belá Skládka odpadov ...

www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/poh/po-kraj/kk/poh_kezmarok.doc

Spaľovňu nebezpečných odpadov v nemocnici v Trenčíne ...

Spaľovňu nebezpečných odpadov v ... že je v prevádzke. "Neverili nám, že spaľujeme, lebo nevideli nič vychádzať zo spaľovne. ... Okres Žilina Okres ...

www.zzz.sk/clanok/805-spalovnu-nebezpecnych-odpadov-v-nemocnici-v-trencine-zmodernizuju-za-27-milionov

Váš názor – STOP SPAĽOVNI POD TATRAMI

... ( študent - ani mladým ľuďom nášho mesta nie je ľahostajné dianie okolo spaľovne, zostavené podľa zverejneného Zámeru Ekoplazmy) ...

stopspalovnipodtatrami.wordpress.com/vas-nazor/comment-page-1/

ODPADY-PORTAL.SK

... o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti spôsobuje častokrát problémy pri vypĺňaní Evidenčného listu odpadov. ... dvere Spaľovne odpadu ...

www.odpady-portal.sk/rss.aspx

Monitoring odpadového hospodárstva | December 2016 ...

... Prevádzkovanie zberu nebezpečných odpadov a odpadov z kovov ... Obec Belá nad Cirochou | ... Aj za stavbou spaľovne musí byť komerčné ...

www.odpady-portal.sk/Dokument/103333/monitoring-odpadoveho-hospodarstva-december-2016.aspx

Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spi ská Belá

lémy so skládkami, považujú spaľovne odpadov za najlepší spôsob zneškod-nenia odpadov. ... Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá

www.old.spisskabela.sk/sources/dok_menu/889.pdf

AGRO VOS spol.s r.o.

Oceľová konštrukcia spaľovne drevitých odpadov pre Polytechnik GmbH, ... OK spalovne drevitých odpadov, ... 10 t/hod, VKZ Bytčica, Poľnonákup POVAŽAN a.s ...

www.agrovos.sk/referencie_polno.html

diplom.utc.sk

Spaľovne odpadov sú prísne ... Belá, Bitarová, Brezany ... Rok 2006 Belá 427,0 654,0 661,9 197 Bitarová 86,7 111,0 125,0 198 Brezany 45,7 48,0 52 ...

diplom.utc.sk/wan/2249.doc

Archív - Oficiálne stránky mesta Košice

... „Balenie popolčeka zo Spaľovne odpadov ... Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán obce Košická Belá ...

www.kosice.sk/archiv.php

Vec: Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS, s.r ...

Samotný okres Žilina vyprodukuje ... • do spaľovne sa bude zvážať odpad z ... Likvidácia odpadov spaľovaním býva zvyčajne najdrahším spôsobom ...

www.priateliazeme.sk/spz/files/List_poslancom_MZ_v_ZA.pdf

V Spaľovni odpadu otvorili vzdelávacie environmentálne OLO ...

... takže sa nemusia obávať tých vysokých komínov," podotkol riaditeľ spaľovne ... krátku správu o problematike odpadov a ... Belá rozdelila ...

www.obecne-noviny.sk/clanky/v-spalovni-odpadu-otvorili-vzdelavacie-environmentalne-olo-centrum

KRAJSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE - enviroportal.sk

Spaľovne odpadov, ... 1 000 2003 CELLAR s.r.o. Nedožery Brezany 36304107 R5 STAVEBNÝ ... Belá 52 ton/rok Valaská Belá železné a neželezné ...

www.enviroportal.sk/eia/dokument/239214

ekolisty_2008-02 by Priatelia Zeme Spz - issuu

Pezinská skládka - nezákonnosť, neekologickosť, konflikt záujmov Ružínska priehrada alebo Ružínska skládka? Drevo je miliardový biznis Rozhovor o ...

issuu.com/priateliazemespz/docs/ekolisty_2008-02

www.priateliazeme.sk

Ak SIŽP rozhodne, že zariadenie má mať limity ako spaľovne odpadov, budú sa kontinuálne merať všetky znečisťujúce látky, ...

www.priateliazeme.sk/spz/files/Zaverecne_stanovisko_Stropkov.doc

Brigady.sk - práca a brigády na Slovensku

... mechanické práce , demontáž, kontrola, čistenie a následná montáž všetkých častí spaľovne odpadov, vrátane strojových častí.

www.brigady.sk/cat/rimavska-sobota/

2 - Žilinský samosprávny kraj

... využívania a správneho zneškodňovania odpadov stala jednou z piatich priorít ... P.č. Okres Využívané spaľovne 1 2 3 1 ... (skládka Belá) ...

www.regionzilina.sk/files/odbory/RR/UPNVUCZK/KAP2_11.doc

Kysučania nechcú spaľovňu, majiteľ žiada predĺžiť ...

... kde sa hovorilo o prevádzkovaní spaľovne. ... V spaľovni sa zneškodňuje odpad od pôvodcov odpadov iba z územia Slovenska, ... Okres Žilina je ...

nasekysuce.sme.sk/c/5026982/kysucania-nechcu-spalovnu-majitel-ziada-predlzit-povolenie.html

Atlas OZE, biomasa

... (okres Žilina ) Bineko spol. s r.o ... V roku 1998 na území SR bol celkový výskyt odpadov 17,286 mil. t. Z ... V súčasnosti existujú v SR dve spaľovne ...

www.atlasoze.sk/biomasa.html

Kysucké Nové Mesto - nasekysuce.sme.sk

... Brodno patrí medzi ... Takmer 4 700 obyvateľov Kysuckého Nového Mesta sa podpísalo pod novú petíciu za zrušenie tamojšej prevádzky spaľovne ...

nasekysuce.sme.sk/lok/kysucke-nove-mesto

Mesto Spišská Belá - old.spisskabela.sk

Mesto Spišská Belá . ... Európska únia nepodporuje tvorbu nových skládok, skôr preferuje spaľovne odpadov. Stretávame sa však s nesúhlasom obcí, ...

www.old.spisskabela.sk/sources/dokumenty/258.doc

ES KOVOPROJEKT EKOLOGICKÉ STAVBY spol - zilina.sk

Okres Žilina je charakteristický vysokou odvetvovou diverzifikáciou výrobnej základne s vysokým podielom ... Bytčica a Bánová. ... Spaľovne odpadov.

www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20060828140210.doc

www.rokovania.sk

IV.2.2 Spaľovne odpadov Vývoj v oblasti spaľovania odpadov a opatrenia stanovené pre túto oblasť sú plnené len čiastočne, ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/9869

Spojov mikro viacvrstvových Ružomberok pcb

... obaloch poplatkoch odpadov perzistentných. ... Povinnosti zariadenia odpadov napr, skládky odpadov spaľovne odpadov. ... Lom Mlynár Bánová výkup, ...

sk.pcb-ex.com/sk_spojov_mikro_viacvrstvov.C3.BDch____.php

Správa o hodnotení plánu hospodárskeho rozvoja PSK - Docs.com

Sign In. What email address or phone number would you like to use to sign in to Docs.com? If you already have an account that you use with Office or other Microsoft ...

docs.com/marianna-varjanova/8780/sprava-o-hodnoteni-planu-hospodarskeho-rozvoja-psk

Zápisnica - Obec Ovčiarsko

Gur ☰ Search; Explore; Log in; Create new account; Upload ×

readgur.com/doc/394539/z%C3%A1pisnica---obec-ov%C4%8Diarsko

263/1998 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republi ...

... priestor pre výhľadové regionálne skládky komunálneho odpadu a kapacity na spracovanie využiteľných odpadov ... Banská Belá, Dudince ... spaľovne ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/263/

Vybudovali útulok, susedia sú však proti - nasazilina.sme.sk

... ktorý chce takto získať monopol na vybudovanie spaľovne odpadu. ... Dnes už sa dá 70% odpadov zrecyklovať," povedal roľník. ... Okres Žilina je ...

nasazilina.sme.sk/c/5650920/vybudovali-utulok-susedia-su-vsak-proti.html

263/1998 Z. z. Nariadenie o časti územného plánu veľkého ...

... Banská Belá, Dudince, Fiľakovo ... 11.10 skládka priemyselných odpadov v Žiari nad ... 11.12 dobudovanie spaľovne odpadu zo zdravotníckych zariadení v ...

www.zakonypreludi.sk/zz/1998-263

DV METAL, s r - zilina.sk

Okres Žilina je charakteristický vysokou odvetvovou diverzifikáciou výrobnej základne, ... Budatín . Tabuľka č.9. Roky ... Spaľovne odpadov:

www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20060731083847.doc

V myjavskej nemocnici majú zrekonštruovanú kotolňu a ...

Rekonštrukcia kotolne a spaľovne v ... Nová pyrolýzna spaľovacia linka je určená na termické zneškodňovanie odpadov a využitie ... Okres Žilina Okres ...

www.zzz.sk/clanok/11152-v-myjavskej-nemocnici-maju-zrekonstruovanu-kotolnu-a-spalovnu

Ekologia_zákl._pojmy.doc - StudyBlue

... (automobilová – CO2 , CO, oxid síry, dusíka, Pb,...) likvidácia odpadov (spaľovne kombinátov ... priemysle + celulózka v ... odpadov, 6 ...

www.studyblue.com/notes/note/n/ekologia-z%C3%A1kl-pojmy-doc/file/1337394

Národná stratégia pre ISPA: sektor životného prostredia

Bratislava Rekonštrukcia spaľovne odpadov v ... 616 98,2 98 áno áno nie 120 86 Spišská Belá 9 057 97,6 áno áno nie 128 87 Kremnica 8 778 98 ...

archiv.vlada.gov.sk/phare/data/files/1811.doc

www.podturen.sk

... zhodnocovania a zneškodňovania odpadov. ... Spaľovne odpadu. ... Kvalita vody v tokoch (Váh, Belá) ...

www.podturen.sk/user_files/phsr.doc

www.opzp.sk

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a ... Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá. ... spaľovne odpadov boli ...

www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha+%C4%8D.+5+Zoznam+kontrol+na+mieste+vykonan%C3%BDch+RO+v+roku+2012.docx

www.kosice.sk

Zaoberá sa spracovaním odpadu. Táto spoločnosť je vlastníkom parovodu, ktorý privádza paru zo spaľovne odpadov do parovodu vo vlastníctve TEKA.

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp