Kartografia • okr. Žilina a okolie

geopas.cz

geopas.cz

GeoPas.cz je webová aplikace, která si klade za cíl rychle a přehledně poskytovat informace, které se dají vztáhnout k území České republiky. Velká i malá území propojuje s mnoha datovými vrstvami, které lze využít při činnostech v oblastech realit, investic, …

VKÚ, akciová spoločnosť

Tvorba a tlač máp, polygrafické spracovanie periodických a neperiodických publikácií a iných tlačovín.

MLAĎ - PLASTY, s.r.o.

Výroba zdravotníckych potrieb, nafukovacích výrobkov a kancelárskych potrieb - zakladačov, vizitkárov, školských obalov.

Z - line s.r.o.

Geologický prieskum životného prostredia, ložiskový geologický prieskum. Vydavatelia účelových máp - mapy mikroregiónu, letecké mapy obce.

Žilina – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (německy Sillein nebo Silein, maďarsky Zsolna, polsky Żylina, latinsky Solna) je krajské a okresní město na Slovensku, 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu, Kysuce a Rajčanky v Žilinské kotlině, 28 km od hranic s Českem.Jedná se o důležité průmyslové i dopravní centrum, sídlo univerzity a od roku 2008 i biskupa římskokatolické žilinské ...

Žilina (Město) • Mapy.cz

mapy.cz

Město. Žilina je krajské a okresní město na Slovensku, 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu, Kysuce a Rajčanky v Žilinské kotlině, 28 km od hranic s Českem. Jedná se o důležité průmyslové i dopravní centrum, sídlo univerzity a od roku 2008 i biskupa římskokatolické žilinské diecéze.

- Geodet Žilina - Geomer Žilina, s.r.o.

www.geomer-zilina.sk

Naša geodetická kancelária disponuje súdnym znalcom v odbore geodézia a kartografia a tiež právnikom. Tradícia . Na trhu pôsobíme viac ako 25 rokov a za ten čas sme stihli realizovať široké spektrum zákaziek. ... GEOMER Žilina, s.r.o. Telefón: 041 / 5625 815; Mobil: 0905/355 600, 0907/526 023; Email: geomer@geomer-zilina.sk;

geodézia a kartografia - SvF - ŽU | Portál VŠ - PortalVS

www.portalvs.sk/sk/studijny-program/geodezia-a-k …

Geodézia a kartografia. Absolventi získajú teoretické základy z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný rámec nadväzujú základné vedné disciplíny z geodézie a kartografie. Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický ...

SykoGeodet Geodetické práce Žilina | SYKO s.r.o.

sykogeodet.sk/kontakt

Znalec v odbore geodézia a kartografia: geodetickeprace@gmail.com SYKO, s.r.o A. Kmeťa 320/7 010 01 Žilina; Ing. Matej Sýkora konateľ, autorizovaný geodet, súdny znalec Odbor: 150000 - Geodézia a kartografia Odvetvie: 150100 - Geodézia Tel.: +421 908 079 779

Katedra geodézie - University of Žilina

svf.uniza.sk/kgd

Geodézia a kartografia; Staviteľstvo; Výskumná činnosť. Analýza metód merania priestorového tvaru koľaje na projektovanie jej opravy; Matematické 3D modely a ich aplikácie v praxi; Spracovanie a analýza posunov a pretvorení prostredníctvom metód deformačnej analýzy; Pozemná fotogrametria a vyhodnotenie a spracovanie ...

Geodézia a kartografia - Stavebná fakulta ŽU - Žilinská univerzita v Žiline

eduworld.sk/sd/4411/zilinska-univerzita-v-ziline …

Absolvent získa teoretické základy z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný rámec nadväzujú základné vedné disciplíny z geodézie a kartografie. Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko ...

Základná mapa | ZBGIS

zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa

Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZBGIS, Katastra nehnuteľností, Referenčných geodetických bodov, Geografického názvoslovia.

GEODÉZIA Žilina a.s.

geodezia.sk

GEODÉZIA Žilina a.s. bola založená v roku 1992 na základoch podniku s vyše 40 ročnou tradíciou. Náplňou jej činnosti je celé spektrum geodetických prác pre štátne organizácie, súkromné spoločnosti, ako aj občanov. Stabilné postavenie spoločnosti na trhu geodetických prác potvrdzuje rast výkonov za posledných päť rokov.

Databáza členov KGK - Komora geodetov a kartografov

kgk.sk/databaza_clenov_komory_geodetov_a_kartogr …

Databáza členov KGK. Prehľadne zoradený zoznam všetkých autorizovaných geodetov a kartografov na Slovensku. Vysvetlivky k zoznamu: A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. C ...

Geografia a kartografia Žilina - Štúdium pri práci a zamestnaní ...

www.vysokeskoly.sk/studium-pri-praci/v/prirodne- …

Aktuálna ponuka vysokých škôl z kategórie geografia a kartografia. Výber podľa lokality, typu a formy štúdia vám umožní rýchlo nájsť tu správnu štátnu alebo súkromnú vysokú školu. ... mestá Bratislava Banská Bystrica Košice Prešov Žilina Všetky typy Bakalárske Všetky formy Externá Všetky školy Verejné a ...

Kartografia Žilina | Zlaté stránky

www.zlatestranky.sk/firmy/%C5%BDilina/q_kartogra …

Porovnajte 20 firiem v lokalite Žilina: GEODÉZIA Žilina a. s., GEOMER - Ing. Peter Novotný, Ing. Martin Gajdošík Geodézia a kartografia, Šobichová Anna, Ing.

Geografia a kartografia Žilina - VysokeSkoly.sk

www.vysokeskoly.sk/v/prirodne-vedy/geografia-a-k …

Aktuálna ponuka vysokých škôl z kategórie geografia a kartografia. Výber podľa lokality, typu a formy štúdia vám umožní rýchlo nájsť tu správnu štátnu alebo súkromnú vysokú školu. ... Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Ružomberok Žilina Zvolen Všetky typy Bakalárske Všetky formy Denná Externá Všetky školy ...

Stredná priemyselná škola stavebná (Žilina, Veľká okružná 25)

sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_priemyseln%C3 …

Stredná priemyselná škola stavebná (Žilina, Veľká okružná 25) Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline vznikla v roku 1960 ako stredná odborná škola SPŠ stavebná. Škola mala pri založení 78 žiakov a 2 triedy odboru pozemné stavby. Riaditeľom bol Ing. arch. Milan Hodoň. V školskom roku 2001/2002 sa stal riaditeľom Ing.

Rezortné periodiká | ÚGKK SR

www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/rezortne-periodika

ISSN 1805-7446. Zborník prednášok z 11. medzinárodnej konferencie o katastri nehnuteľností, Častá - Papiernička 15.-16.5.2014. Vydala Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Český svaz geodetů a kartografů za odbornej spolupráce Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 2014. 144 s. ISBN 978-80-89626-023-8.

Žilinská univerzita v Žiline - VysokeSkoly.sk

www.vysokeskoly.sk/katalog-vs/zilinska-univerzit …

Geodézia a kartografia; Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby; a ďalšie 4 programy 7 programov Zobraziť detail ... 010 26 Žilina https://www.uniza.sk +421 41 513 5151 vzdelavanie@uniza.sk Odporúčané školy. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ...

Žilina – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina

Žilina (Žilina, lat. Solna, nem. Sillein alebo Silein, maď. Zsolna, poľ. Żylina) je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku.Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

Kartografia – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kartografia

Kartografia (z gréckeho chartis – mapa, graphein – kresliť) je vedný odbor, ktorý sa zaoberá znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov. Mapy sa pôvodne tvorili pomocou pera a papiera, vynálezom a rozšírením počítačov došlo k revolúcii aj v kartografii.

Geológia, geodézia, kartografia Žilina | Adresarfiriem.sk

www.adresarfiriem.sk/geologia-deodezia-kartograf …

Hľadáte firmy z odboru 'Geológia, geodézia, kartografia' v meste Žilina? Pozrite si profily firiem z kategórie 'Geológia, geodézia, kartografia' v meste Žilina! Prípadne hľadáte geológia, geodézia, kartografia. Odporúčané a vybrané firmy aj s videom len na Adresarfiriem.sk!

Lukáš Foltyn - Geodesist Senior - Skanska SK a.s. | LinkedIn

sk.linkedin.com/in/luk%C3%A1%C5%A1-foltyn-34891688

Big day today as Skanska Norway was being announced as the preferred bidder on the E18 Vestkorridoren project in Oslo. #greatproject #Skanska…. Liked by Lukáš Foltyn. Nu söker vi en Biträdande Projektchef till projekt Anslutningsspår Farstagrenen. Ansök via länken redan idag: https://lnkd.in/dDNVn89M #implenia….