info-zilina.sk

Žilina Žilina je krajské a okresní mesto na Slovensku, ktoré leží na sútoku riek Váhu a Kysuce v Žilinské kotline. Mariánske námestie vzniklo v 13. storočí a bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Je tvorené typickými domami so spodnými arkádami a zachovanými pôvodnými gotickými pivnicami. V strede námestia stojí socha Nepoškvrnenej Panny Márie z roku 1738. Radnica v dome č. 1 stojí na mieste pôvodného radničného domu zo 16. storočia. Dnešná podoba je z roku 1890.

Uvidíte barokový kostol sv. Pavla apoštola a kláštor Jezuitov z roku 1754, kostol Najsvätejšej trojice zvaný tiež farský kostol Panny Márie z roku 1400 s oltárom z roku 1697 a obrazmi od J. B. Klemensa. Vedľa kostola je Burianova veža vysoká 46 metrov vybudovaná okolo roku 1530 podľa vzoru talianskych mestských zvoníc. Z veže je nádherný pohľad na vynovenú stredovekú časť mesta.

V meste je aj kostol sv. Barbary a kláštor Františkánov postavený v rokoch 1723 až 1731. Vo vnútri zaujme oltár sv. Jána Nepomuckého. Pozrieť sa dá aj Babuškov dom alebo Makovického dom, kde býval MUDr. Dušan Makovický, osobný lekár ruského spisovateľa L. N. Tolstého a neskororománsky kostol sv. Štefana v mestskej časti Rudiny z rokov 1200 až 1250 ohradený kamenným múrom a základmi kaplnky Božieho tela z 15. storočia. Kostol sv. Juraja z roku 1582 je v mestskej časti Trnové.

Zobrazit více